Καινούργια ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας ανύψωσης για πιο αποδοτικές λειτουργίες.

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX της Konecranes με εγκατεστημενο μετατροπέα συχνότητας ανύψωσης προσαρμόζονται αυτόματα στο βάρος του φορτίου.

/INS. Η Konecranes επεκτείνει την γκάμα ανυψωτικών συστημάτων για σταθμους εργασίας ακόμη περισσότερο με τα καινούργια ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX. Τα καινούργια μοντέλα με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας ανύψωσης προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και ταχύτητα (μικρότερους χρονικά κύκλους εργασίας), χάρη στην κυμαινόμενη ταχύτητα ανύψωσης και στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου. Επιπλέον πλεονεκτήματα μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της ευχρηστίας τους, η αυξημένη παραγωγικότητα τους καθώς η αυξημένη ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε γερανού. Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, π.χ. σε εγκαταστάσεις συναρμολόγησης στη μεταποιητική βιομηχανία, καθώς και σε γερανούς σταθμών εργασίας.

Για να μεγιστοποιηθεί η ωφέλιμη ζωή των ανυψωτικών συστημάτων σας, η ανύψωση και το χαμήλωμα ενός φορτίου μέσω γερανού πρέπει να γίνεται ομαλά και σταθερά. Οι μεταφορές/μετακινήσεις φορτίων εξάλλου γίνονται επίσης καλύτερα και αποδοτικότερα χωρίς μέγιστο φορτίο, δεδομένου μάλιστα του οτι η ταχύτητα ανύψωσης είναι μεγαλύτερη, εξοικονομείται με αυτόν τον τρόπο χρόνος και ενέργεια. Αυτός είναι και ο λόγος που η Konecranes, η πλέον ειδική στον κόσμο στις τεχνολογίες γερανών, ανυψωτικών συστημάτων και στο εκτενές σέρβις αυτών, χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο μετατροπείς συχνότητας και προσθέτει στην γκάμα των ανυψωτικών συστημάτων σταθμών εργασίας τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX, τα οποία διατίθενται με ικανότητες ανύψωσης έως και 2500 κιλών.

Ποιότητα και χαρακτηριστικά προϊόντος
Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX διατίθενται με ενσωματωμένους μετατροπείς συχνότητας ανύψωσης με εκτεταμένο εύρος ταχυτήτων (Extended Speed Range [XESR]). Η τεχνολογία XESR προσφέρει περισσότερες ταχύτητες ανύψωσης με έξυπνη, αυτόματη αναγνώριση φορτίου (SWL). Σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τα συμβατικά ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας, μικρά φορτία μπορούν να μετακινηθούν πολύ γρηγορότερα (βλ. το συνημμένο infographic), εξοικονομώντας χρόνο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

© Konecranes

© Konecranes

Infographic: Απόδοση του ηλεκτρικού βαρούλκου αλυσίδας SLX με XSR τεχνολογία. Το διάγραμμα ισχύει για τα μοντέλα βαρούλκων CLX/SLX05 ανυψωτικής ικανότητας 500kg και για CLX/SLX10 ανυψωτικής ικανότητας 1000kg.

Επιπλέον, η ήπια εκκίνηση του μετατροπέα συχνότητας ανύψωσης όταν το φορτίο είναι μεγάλο καταπονεί λιγότερο το σύστημα, αφού το φορτίο ασκεί μικρότερη δύναμη στον γερανό. Έτσι αυξάνεται η ωφέλιμη ζωή του, ενώ  συγχρόνως μειώνονται η κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Η ταχύτητα ανύψωσης εξάλλου, λόγω του μετατροπέα συχνότητας μπορεί να κυμαίνεται χωρίς περιορισμούσ και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες καλύπτοντας οποιεσδήποτε ανάγκες.

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι πως τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX αυξάνουν και την εν γένει αξιοπιστία τους. Το φρένο, ο συμπλέκτης ασφαλείας και ο κινητήρας ελέγχονται συνεχώς ηλεκτρονικά, ώστε η ανύψωση να μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση αστοχίας. Παράλληλα, ο καταγραφέας φάσματος φορτίου υπολογίζει διαρκώς την υπολειπόμενη περίοδο ασφαλούς λειτουργίας και εγγυάται προστασία από υπερφόρτωση, με μηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα.

Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας SLX διαθέτει εντυπωσιακό περίβλημα αλουμινίου, που κέρδισε το βραβείο red dot για τον σχεδιασμό και την αξία του. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και διαθέτει καταπακτή (κάλυμμα) συντήρησης.

Εφαρμογές

Με ταχύτητες πήρως κυμαινόμενες (μπορεί να οριστεί μια αρχική ταχύτητα και να επιτευχθούν μεγαλύτερες ταχύτητες ανύψωσης με φορτία μικρότερα του μέγιστου), τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX της Konecranes έχουν πλήθος εφαρμογών., Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, π.χ. σε εγκαταστάσεις συναρμολόγησης στη μεταποιητική βιομηχανία, καθώς και σε εργασίες που απαιτούν ταχύτητα και ακρίβεια. Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας SLX είναι η τέλεια λύση, ιδιαίτερα για τη μετακίνηση φορτίων συχνά ή με μεγάλες ταχύτητες. Χάρη στο μικρό του μέγεθος, μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές: π.χ. σε γερανούς σταθμών εργασίας, περιστρεφόμενους γερανούς και γερανογέφυρες, σε συστήματα ανύψωσης ελαφρού τύπου (ΧΜ ή ΧΑ) ή στατικές ανυψώσεις.

[Πληροφορίες]

Ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX – επισκόπηση βασικών επιλογών (standard options)


Ρυθμιζόμενοι οριακοί διακόπτες

- Διακόπτης 2 βημάτων για άνω και κάτω όρια ανύψωσης

Ηλεκτρονική προστασία από υπερφόρτωση

- Αισθητήρας μετρητής τάσης στον μηχανισμό κίνησης (μειωτήρα)

Σύστημα ανίχνευσης χαλαρής αλυσίδας

- Η διαδικασία χαμηλώματος σταματάει αυτόματα στο 0-50% του ονομαστικού φορτίου

Απόσβεση απότομης αυξησης φορτίου
- Μειώνει τις επιπτώσεις απότομων κορυφώσεων του φορτίου (φορτία κρούσης)

Απόσβεση Ταλάντωσης φορτίου

- Μειώνει τις ταλαντώσεις φορτίων τουλάχιστον κατά 40%

Σύστημα παρακολούθησης συμπλέκτη ασφαλείας και φρένου
- Σταματάει το συνολικό σύστημα σε περίπτωση μη καθορισμένων συνθηκών στον συμπλέκτη ασφαλείας και στο φρένο ανύψωσης

Φωτογραφία 1: Βραβευμένο: Το ηλεκτρικό βαρούλκο αλυσίδας SLX με το εντυπωσιακό περίβλημα αλουμινίου κέρδισε το βραβείο red dot για τον σχεδιασμό και την αξία του. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και διαθέτει καταπακτή (κάλυμμα) συντήρησης.© Konecranes

Φωτογραφία 2: Μεγαλύτερη ευχρηστία, αύξηση της παραγωγικότητας και μεγαλύτερη ωφέλιμη ζωή του γερανού: Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, π.χ. σε εγκαταστάσεις συναρμολόγησης στη μεταποιητική βιομηχανία, καθώς και σε γερανούς σταθμών εργασίας.© Konecranes

Φωτογραφία 3:
Αποδοτικότερο και ταχύτερο: Τα ηλεκτρικά βαρούλκα αλυσίδας SLX με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας ανύψωσης προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση και ταχύτητα, χάρη στην κυμαινόμενη ταχύτητα ανύψωσης και στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου.© Konecranes

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμάνια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 600 σημεία σε 50 χώρες και 12.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της. Η Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).
www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Κουτσουβέλης
Βusiness Development Manager
E-mail: Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
Τηλέφωνο: +30 6951 970 970

Press release images


Award-winning: The SLX electric chain hoist with striking aluminum housing won the red dot award for design and value. It is exceptionally robust and has a maintenance and service hatch.© Konecranes

Greater ease of use, a boost in productivity and a longer crane service life: The SLX electric chain hoists can be used in standalone applications, such as assembly cells for the processing industry, as well as in workstation cranes.© Konecranes

More efficient and faster: The SLX electric chain hoists with integrated hoisting inverter ensure processes are more efficient and faster – thanks to variable hoisting speed and automatic load recognition. © Konecranes

© Konecranes

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications