Hermle-bearbejdningscenter til store dele inden for form- og værktøjsfremstilling

Fra file til præcisionsdel

/ins Husets eget slogan ”Ydeevne opnås ikke ved et tilfælde” passer bogstavelig talt overens med spåntagningsteknik-virksommheden HETEC GmbH’s filosofi og strategi (ligger i byen Breidenbach)! For kan man ikke opfylde kundernes behov på den lange bane som Friedhelm Herhaus med hans faglige viden og kunnen, må man gå selvstændighedsvejen. Sammen med broderen Günter Herhaus grundlagde han først HETEC OHG i Bad Laasphe. Da virksomheden voksede blev broderen Werner Herhaus engageret i virksomheden. I år 2000 satte grundlæggelsen af HETEC GmbH et foreløbigt punktum i virksomhedsudviklingen.

”Foreløbigt” er et meget rammende ord, fordi der hurtigt blev investeret i CAD-/CAM-systemer (3-aksede) og i 2002 i det første 5-aksede bearbejdningscenter samt i det nødvendige C-tekniske og det organisatoriske område. Virksomheden har fokuseret på bearbejdning af store dele og etablerede derfor en ny produktionshal i firmaets aktuelle hovedsæde i Breidenback i 2003. Brødrene, som var ansvarlig for hver deres område, investerede konsekvent i CAD-/CAM-systemer, CNC-værktøjsmaskine, optimering af arbejdsforløb samt i fjernovervågning af arbejdsprocesser. Hermed kunne de altid tilbyde deres voksende kundeportefølje state of the art-produktionsteknik til krævende og komplekse værktøjs- og formbygnings-komponenter samt store grundværktøjer.

For at kunne imødekomme kundernes stigende krav på lang sigt, satser HETEC fra år 2009 bl.a. på 5-aksede-bearbejdningscentre fra Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.Det startede med et bearbejdningscenter af typen C 40. Herefter kom en C 30 U og – så snart de stod til rådighed – de første stormaskiner i serien C 60 U og C 50 U. I tidens løb kom der en C 400 U og til sidste en stor C 52 U til mindre bearbejdninger.

Friedhelm Herhaus om samarbejdet med Hermle AG: ”Vi får en rigtig god og fair rådgivning hos Hermle, og vi er stadig begejstrede for det 5-aksede-koncept, både når det gælder ydeevnen, den store præcision, tilgængeligheden, den perfekte og hurtige service og den rigtigt gode hjælp i alle projektfaser.” Som et bevis, der kan mærkes i praksis, nævnte han, at bearbejdningscenteret C 40, der blev indkøbt i 2009, i dag har mere end 30.000 spindeldriftstimer bag sig – med en 1. spindel! – og at nøjagtighedsværdierne blev bekræftet meget let ved hjælp af en måleprotokol, der blev udarbejdet i 2016, for syv år siden!

Det er påfaldende, at Hermle-bearbejdningscentrene trods det brede anvendelsesfelt til komplet- og finish-bearbejdning ”kun“ er udstyret med standard-værktøjsmagasiner. Det er der en god grund til. HETEC har selv udviklet et værktøjs-magasin- og managementsystem, som alle fræsemaskiner og bearbejdningscentre, som i øvrigt             har identiske værktøjsholderere HSK-A63, bestykkes med i overensstemmelse med bearbejdningerne efter ordre. Summa summarum er der tale om ca. 2.000 ”skarpe” værktøjer, der er forsynet med en chip. Heraf er ca. 250 forskellige værktøjer til fræsning og ca. 300 til bore- og gevindbearbejdning. Disse værktøjer kan udskiftes ”blindt” og indskiftes efter behov, hvorved skifte- og klargøringstiderne reduceres drastisk.

Med købet af det 5-aksede- bearbejdningscenter C 52 U gik HETEC et skridt videre og bestilte i første omgang basispakken HIMS (Hermle Information Monitoring Software). Med denne kan life-status vises, og resultaterne kan også sendes per e-mail efter behov. Dette passer perfekt til HETEC’s produktions- og (fjern-) overvågnings-strategi, som sigter mod kun at have et skiftehold og ellers har (overvåget) automatiseret drift. Med arbejdsområdet på X = 1.000, Y = 1.100, Z = 750 mm samt svingrundbordet med diameteren 700 mm, ved en maks. læssevægt på 2.000 kg, egner  bearbejdningscenteret C 52 U sig ideelt til  komplet-/finish-bearbejdning af meget komplekse værktøjs- og formbygnings-komponenter eller grundplader.

Til sidst roste Friedhelm Herhaus samarbejdet med Hermle og sagde bl.a.: ”På trods af den tiltagende kompleksitet er Hermle-bearbejdningscentrene meget ukomplicerede at opstille, hurtige at tage i drift og nemme at betjene. Den gode tilgængelighed giver os herudover mulighed for at foretage en fuld omstilling fra et emne til et andet inden for 15 minutter på de store maskiner. På denne måde kommer vi op på spindeldriftstimer på 400 timer per måned og per maskine som enkeltdels-producent også uden yderligere automatisering. Et rigtigt godt eksempel på Hermles ydeevne var herudover projektet med det 5-aksede-bearbejdningscenter C 52 U, som vi skulle bruge meget hurtigt på grund af en kundeopgave, som hastede. Vi fik opgaven på betingelse af, at vi kunne klare en produktionsydelse på 8 x 140 timer og kunne levere til et bestemt leveringstidspunkt. Med Hermles hjælp lykkedes det os at opstille C 52 U på kort tid, tage det i drift og ikke bare realisere den krævede ydelse men sikre den permanent. Det er ikke hvem som helst, der kan tilbyde sådan en samlet pakke og levere den punktligt – udvalget er ikke stort, heller ikke i maskinbygningslandet Tyskland“.

Hermles 5-aksede-bearbejdningscentre producerer i dag i en klimatiseret hal og overholder de lovede præcisioner (f.eks. 2/100del millimeter afvigelse på 500 mm fræselængde) permanent – og giver hermed HETEC-holdet en afgørende konkurrencefordel!

Billedtekster:

Billede 1 viser en del af de 5-aksede bearbejdningscentre i den klimatiserede hal i spåntagningsteknik-virksomheden HETEC i Breidenbach

 Billede 2 viser det nye 5-aksede bearbejdningscenter C 52 U

 Billede 3 viser arbejdsrummet til C 52 U med svingrundbordet med diameteren 700 mm og en bæreevne på op til 2.000 kg, her bestykket med et basisværktøj i stort format, som finish-bearbejdes 5-akset

 Billede 4 viser en 5-akset komplet bearbejdet formindsats med tætliggende og dybe kaviteter

 Billede 5 viser fra højre mod venstre Friedhelm Herhaus, direktør, Christoph Schneider, gruppeleder fræseteknik, og Tom Herhaus, anvendelsesteknik/operatør, alle fra spåntagningsteknik-virksomheden HETEC GmbH

 

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG er en velrenommeret virksomhed, som har en førende position nationalt som internationalt. På grund af Hermles mange nyskabelser hører Hermle til blandt de førende producenter af bearbejdningscentre. Hermle bearbejdningscentre er på verdensplan sat i anvendelse over 25000 gange med succes. Et finmasket salgs- og servicenet garanterer, at der en samarbejdspartner lokalt i alle vigtige lande. Hermle fremstiller sine maskiner i det sydvestelige Tyskland, hvor finmekanik og maskinfremstilling har haft hjemme i generationer. Hermle bearbejdningscentre anvendes til rationel bearbejdning af værktøj, forme og seriedele. Takket være den høje kvalitet og høje præcision anvendes de på en lang række produktions¬områder, særligt i krævende brancher som medicinteknikken, maskinfremstillingen, den optiske branche, flyindustrien, automobil-branchen, motorsportindustrien og hos deres underleverandører.

www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications