Op til 80 % energibesparelser med skånsom omrøring

/INS. Vores omrørere har et fleksibelt, modulopbygget design, og modulopbygningen betyder lettere installation og vedligeholdelse. Det fortræffelige design sikrer kvalitet, ydelse og omkostningsbesparelser. De specialbyggede omrørere har glatte overflader, der fremmer det optimale flow og de strengeste hygiejnestandarder i fødevare-, mejeri-, drikkevare- og farmaceutisk industri samt i industrien for personal care.

Vores EnSaFoil propeller samt vores specialudviklede EnSaFerm propeller til fermentering absorberer varmen i dit produkt og sparer dermed på energiforbruget. Propellens unikke form er udviklet på grundlag af omfattende fluiddynamiske undersøgelser og gør dem op til 400 % mere effektive end standard propeller.

Ud over at minimere energitabet kører vores propeller med nedsat hastighed uden at nedsætte pumpekapaciteten. Som følge heraf udsættes produktet for meget lav forskydningsspænding, og sammenlignet med omrørere med konventionelle propeller reducerer de energiforbruget med op til 80 %.

Omrørere fra Alfa Laval er designet til nem rengøring, og vi tilbyder tankrengøringsudstyr, som kan hjælpe med at opfylde de strengeste krav i enhver hygiejneindustri.  

Konfiguration til brug under sterile/aseptiske forhold er også mulig. Dimensionering og tilpasning af omrøreren til den konkrete opgave sikrer optimeret strømforbrug og prissætning.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval er en af verdens førende leverandører af specialiserede produkter og procestekniske løsninger.

Vores komponenter, systemer og service hjælper vores kunder med at optimere deres processer. Igen og igen.

Vi hjælper vores kunder med at varme, køle, separere og transportere produkter som for eksempel olie, vand, kemikalier, læskedrikke, levnedsmidler, stivelse og pharmaceutica.

Vores verdensomspændende organisation har et tæt samarbejde med kunder i omkring 100 lande, og vi hjælper dem med at være et skridt foran på deres felt.

Hvordan kontakter jeg Alfa Laval

Opdaterede kontaktoplysninger for Alfa Laval i alle lande er altid tilgængelige på vores globale website www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications