Gentle sampling without blood samples

PRESSEMEDDELELSE
7. marts 1995
Skånsom prøvetagning uden blodprøve

Mikrodialyse er en ny teknik til kontinuerlig prøvetagning af vævsvæske i forskellige organer, uden der tages nogen egentlig blodprøve. Dette gør det muligt at foretage meget hyppige prøvetagninger og nøjagtig registrering af kemiske tendenser hos patienten. Metoden betegnes som meget skånsom. Bare eet stik og så kan patientens helbredstilstand følges i flere døgn.
"Vi kan nu se helt nye muligheder inden
for bl.a. intensiv-, neonatal- og diabetispleje," oplyser professor Urban Ungerstedt, som har udviklet metoden.

Den sædvanligste metode til at tage prøver fra kroppen er i dag ved hjælp af blodprøver. Men blodets kemiske sammensætning er en gennemsnitsværdi af vævsvæsken i alle organer, som det gennemstrømmer.
- "Det er derfor ikke særlig bekvemt at tage blod, hvis man vil følge den kemiske udvikling i et bestemt væv eller et bestemt organ," forklarer Urban Ungerstedt. Han har arbejdet med at udvikle metoden over de sidste 20 år på det Karolinske Institutet. I det samme tidsrum er der blevet publiceret mere end 2.500 videnskabelige artikler om succesrige laboratorieforsøg med denne nye teknik til undersøgelse af menneskets kemiske processer.

Kunstigt blodkar
Ved mikrodialyse føres et mikrodialysekateter ind i vævet eller organet. Kateteret fungerer som et "kunstigt blodkar" dvs. at substanserne i vævsvæsken diffunderer ind i kateteret og føres videre med væsken til et mikroprøverør, hvor de opsamles. En batteridreven pumpe leverer en langsom strøm, og substanserne begynder at bevæge sig frem og tilbage over kateteret, så koncentrationen i prøven ligner den sande koncentration i vævsvæsken.

Patientnær analyse af kemiske tendenser
Mikroprøverøret placeres i en patientnær mikrodialyseanalysator, som efter et par minutter viser resultatet i form af tendenskurver på en billedskærm. Systemet er konstrueret med henblik på størst mulig mobilitet og kan uden besvær transporteres mellem sygestuer, afdelinger og operationsstuer. Dette gør det muligt at aflæse de kemiske tendenser uafbrudt i flere dage, samt at blive advaret i tide såvel som at følge virkningen af en behandling direkte ved patienten.
- "Det indebærer mindsket stress for patienterne og reducerer risikoen for infektioner. Metoden skulle give sygeplejepersonalet bedre mulighed for hensigtsmæssige og skånsomme plejemetoder," sammenfatter professor Urban Ungerstedt.

Billedtekst:

A. Mikrodialysepumpe
B. Mikrodialysekateter, som føres ind under huden
C. Mikroprøverør
D. Mikrodialyseanalysator
E. Kurver, som viser fsorandringer i kroppens kemi

For yderligere information venligst kontakt:
Marketingchef Peer Model
CMA Mikrodialys AB
Roslagsvägen 101
S-104 05 Stockholm
Tlf: +46 8 674 63 10
Fax: +46 8 16 60 50

Denne tekst fås på diskette i 3,5" format (Word 5.1a), formateret for Macintosh eller PC.
Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications