Nové a efektivnější ventily Alfa Laval Unique Mixproof CIP a Process splňují požadavky trhu

/INS. Společnost Alfa Laval představuje dva nové hygienické ventily, Alfa Laval Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process, a rozšiřuje tak řadu hygienických dvousedlových ventilů s cílem vyhovět tržním požadavkům. S uvedením těchto dvou inovativních dvousedlových ventilů mají nyní výrobci, pro které je důležitá integrita výrobků, k dispozici nákladově efektivní způsob, jak zvýšit bezpečnost výrobků a současně také efektivitu a udržitelnost procesů.

Vylepšené pro daný účel, s osvědčeným výkonem

Tyhle dvě novinky vychází z osvědčeného výkonu, ale jsou vylepšené pro daný účel. Unique Mixproof CIP je dvousedlový ventil, který bezpečně a efektivně reguluje průtok čisticího média během CIP. Unique Mixproof Process je kompaktní verzí osvědčených dvousedlových ventilů značky Alfa Laval, lze jej konfigurovat a je dostupný v různých velikostech, aby splňoval základní požadavky výrobců na hygienické zpracování. Oba umožňují současné směrování dvou různých kapalin bez rizika křížové kontaminace, a přispívají tak k prodloužení provozuschopnosti a snížení celkových provozních nákladů.

 

„Tyto nové ventily Unique Mixproof nabízí bezpečnost výrobků, procesní flexibilitu, jednoduchou údržbu a možnosti úspory vody a médií CIP,“ říká Anders M. Lyhne, manažer produktového portfolia, Alfa Laval.

 

Spolehlivá a nákladově efektivní ochrana výrobků

Výrobci se mohou spolehnout na ventily Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process pro nákladově efektivní bezpečnost výrobků. Dvousedlová technologie společnosti Alfa Laval se zdvihem horního sedla udržuje kapaliny oddělené, a zajišťuje tak účinné čištění a kompletní ochranu před vniknutím škodlivých mikroorganismů. Díky zcela vyvážené konstrukci ventily snadno zvládají vysoký tlak bez rizika tlakových rázů. Navíc jsou certifikované podle FDA, 3A a dalších uznávaných norem.

 

Vyšší provozní flexibilita

Zvyšte spolehlivost a flexibilitu svých výrobních procesů s pomocí osvědčené technologie ventilů, která splňuje konkrétní výrobní požadavky. Stejně jako celá řada Alfa Laval Unique Mixproof jsou i ventily Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process kompaktní a modulární a nabízí vyšší provozní flexibilitu. Ventily Unique Mixproof CIP a Unique Mixproof Process s modulární konstrukcí a dostupné v typech a velikostech vhodných pro různé aplikace pomáhají výrobcům přizpůsobit se měnícím se procesním požadavkům. Použití těchto ventilů v kombinaci s řídicími jednotkami Alfa Laval ThinkTop nabízí ještě větší procesní flexibilitu a kontrolu.

 

Jednodušší servis

Tyto hygienické dvousedlové ventily s přívodem shora, postavené na platformách Alfa Laval Unique SSV a Mixproof, minimalizují riziko neplánovaných odstávek při minimálních nárocích na čas a prostředky pro běžnou údržbu. Osvědčená technologie ucpávky se stanovenou kompresí prodlužuje servisní intervaly, zatímco bezúdržbový pohon bez nastavitelných součástí maximalizuje provozuschopnost a minimalizuje celkové provozní náklady.

 

Vyšší udržitelnost

V kombinaci se systémem Alfa Laval ThinkTop tyto nové ventily Unique Mixproof eliminují zbytečné ztráty na výrobcích a přitom nabízí až 90% úsporu vody a médií CIP. Menší množství sanitačních roztoků CIP přispívá k nižším celkovým provozním nákladům a současně minimalizuje ekologické dopady ve zpracovatelském průmyslu. Prospívá to lidem, firmám i planetě.

 

Další informace naleznete na adrese www.alfalaval.com/UniqueMixproof/news

 

 

To je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval působí v odvětví energetiky, lodního průmyslu, potravinářství a vodního hospodářství a své odborné znalosti, výrobky a služby nabízí v široké škále průmyslových oborů v přibližně 100 zemích světa. Společnost usiluje o optimalizaci procesů, vytváří odpovědný růst a podporuje pokrok, aby pomohla svým zákazníkům dosáhnout jejich obchodních cílů a cílů v oblasti udržitelnosti.

 

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval se zaměřují na čištění, rafinaci a recyklaci materiálů a podporují odpovědnější využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické účinnosti, k rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snižování emisí. Společnost Alfa Laval tak urychluje cestu k úspěchu nejen svým zákazníkům, ale také lidem a planetě. Zlepšujeme svět, každý den.

 

Společnost Alfa Laval má 20 300 zaměstnanců. Objem prodeje dosáhl v roce 2022 výše 52,1 miliardy švédských korun (přibližně 4,9 miliardy eur). Společnost je kotována na burze Nasdaq Stockholm.

 

www.alfalaval.com

 

 

Další informace vám podá:

Anders M. Lyhne

manažer produktového portfolia, ventily a automatizace, Alfa Laval

Telefon: +45 79 32 22 00

Nebo se obraťte na místní prodejce společnosti Alfa Laval.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications