Nové řešení Alfa Laval CM Connect využívá digitalizaci k optimalizaci hygienických provozů

Nové řešení Alfa Laval CM Connect představuje další krok na cestě k digitalizaci, jejímž cílem je podpořit inovace a růst zákazníků v odvětvích s těmi nejvyššími nároky na hygienu. CM Connect je monitor vibrací a cloudová brána na bázi předplatného. Umožňuje provozovatelům závodu vzdálený přístup k údajům o rotačních zařízeních v rámci výrobní linky. Údaje o skutečné době provozu, analýze trendů a době do příštího servisu jsou na dosah ruky, takže mohou provozovatelé závodu přijímat informovaná rozhodnutí o údržbě prostřednictvím svých osobních počítačů a mobilních zařízení. To chrání kontinuitu procesů a kritická aktiva, zvyšuje bezpečnost práce, šetří čas a peníze a přináší konkurenční výhodu.

Maximalizace efektivity závodu, minimalizace neplánovaných odstávek

S rozvojem Průmyslu 4.0 je zařízení CM Connect přirozeným dalším krokem na cestě zákaznické digitalizace a rozšiřuje řadu řešení společnosti Alfa Laval pro monitorování stavu zařízení. Díky úplnému přehledu o všech připojených zařízeních mohou provozovatelé závodů odhalit problémy, které mohou ovlivnit jejich budoucí výkonnost, předcházet neplánovaným odstávkám a zlepšit tak správu zařízení.

Zařízení CM Connect, které funguje jako brána komunikující přes Bluetooth, může propojit až 10 bezdrátových monitorů vibrací Alfa Laval CM uvedených na trh v loňském roce. Poté přenáší data prostřednictvím mobilní sítě 4G do cloudu, kde je lze prohlížet a analyzovat na intuitivním, uživatelsky přívětivém ovládacím panelu.

Pokročilá upozornění v reálném čase

Pokročilá analýza vibrací umožňuje detekovat jakoukoli odchylku od předem nastavených prahových hodnot zařízení. Pokud dojde k odchylkám, uživatelé jsou upozorněni SMS zprávou nebo e-mailem a mohou na základě analýzy dat přijmout opatření v reálném čase.

„Zaměřte se na to, na čem opravdu záleží. CM Connect umožňuje provozovatelům závodů plánovat údržbu a určovat její prioritu na základě relevantních dat,“ říká John Walker, manažer portfolia čerpadel společnosti Alfa Laval. „Namísto výměny opotřebovaných dílů před uplynutím jejich životnosti mohou provozovatelé vynakládat čas a peníze až v okamžiku, kdy je údržba nutná, a pouze na příslušné díly.“

Kromě propojení bezdrátových monitorů vibrací CM funguje zařízení CM Connect také jako senzor. Při montáži na čerpadla Alfa Laval LKH, SRU, SX a DuraCirc nebo jiné rotační stroje, jako jsou míchadla nebo mixéry, měří vibrace, vnitřní teplotu a celkovou dobu provozu.

Na cestě k vylepšené digitalizaci

V rámci svého závazku být průkopníkem digitální transformace v průmyslových odvětvích s těmi nejvyššími nároky na hygienu, společnost Alfa Laval zkoumá a vyvíjí řešení Průmyslu 4.0, aby posílila konkurenční výhodu svých zákazníků.

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.alfalaval.com/cmconnect.

 

Pro další informace kontaktujte:

John Walker
Manažer portfolia, čerpadla, Alfa Laval
Telefon: +44 7879 808857
E-mail: john.walker@alfalaval.com

Klaus Stove
Manažer pro rozvoj obchodu, konektivita a monitorování, Alfa Laval
Telefon: +45 42 56 11 00
E-mail: klaus.stove@alfalaval.com

Marianne Højby
Vedoucí marketingové komunikace, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 44 71
E-mail: marianne.hojby@alfalaval.com

  

Toto je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval podniká v oborech energetiky, námořní dopravy, potravinářství a úpravy vody a nabízí své odborné znalosti, produkty a služby široké škále průmyslových odvětví asi ve 100 zemích. Společnost se věnuje optimalizaci procesů, zajišťování odpovědného růstu a je hnací silou pokroku - vždy vyvíjí mimořádné úsilí, aby podpořila své zákazníky na cestě k dosažení jejich podnikatelských cílů a udržitelného rozvoje. 

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval jsou zasvěceny purifikaci, rafinaci a opětovnému použití materiálů a podporují odpovědné využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické efektivity a rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snížení emisí. Proto společnost Alfa Laval pomáhá nejenom svým zákazníkům k úspěchu, ale také lidem a planetě. Každý den mění svět k lepšímu. To vše je Advancing betterTM.

Společnost Alfa Laval má 16 700 zaměstnanců. Roční prodej v roce 2020 činil 41,5 miliard SEK (přibližně 4 miliardy EUR) Společnost je na seznamu Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications