Nová čistící tryska Alfa Laval PlusClean přináší revoluci v čištění nádrží díky 100% pokrytí

Uvedení nové čisticí trysky Alfa Laval PlusClean® představuje pro širokou nabídku společnosti Alfa Laval v oblasti čištění nádrží obrovský skok vpřed. Tryska PlusClean přináší dosud nevídané100% pokrytí při čištění nádrže, až 80% úsporu nákladů na vodu a čisticí média a nulovou kontaminaci produktu. V kombinaci s nahoře namontovaným čistícím zařízením nádrže a instalací v jedné rovině se stěnou nebo dnem nádrže zvyšuje zařízení PlusClean produktivitu a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Žádné vnitřní zastíněné plochy, nehrozí riziko kontaminace

„Integrace čisticích trysek Alfa Laval PlusClean do jakéhokoli procesu čištění nádrží znamená, že se nečistoty nemají kam schovat,“ říká Janne Pedersen, globální správce portfolia, čištění nádrží, Alfa Laval. „Nyní je příslib optimálního čištění nádrží skutečně slibem, který můžeme dodržet. Žádné vnitřní zastíněné plochy a žádné riziko kontaminace. Tečka.“

Snadná instalace, jednoduché použití

Díky optimalizovanému, vysoce účinnému tvaru ostřiku poskytuje tryska PlusClean 100% pokrytí zastíněných ploch, které jiné trysky pro čištění nádrží opomíjejí. Čisticí tryska, která se instaluje v jedné rovině se stěnou nebo dnem nádrže, disponuje revoluční vestavěnou funkcí regulace, která usnadňuje instalaci, zefektivňuje provoz a poskytuje dokonalé pokrytí při čištění zastíněných ploch, například pod břity míchadla. Tím je zajištěno důkladné vyčištění nádrže, kterému se jiná zařízení s obdobnou funkcí nevyrovnají.

Konkurenční výhoda

Tato inovativní čisticí tryska, která je ideální pro farmaceutický, mlékárenský, potravinářský a nápojový průmysl i pro průmysl výroby produktů pro domácnost a kosmetiky, zajišťuje ještě účinnější čištění a zlepšuje efektivitu a bezpečnost procesů i kvalitu výrobků. To znamená vyšší produktivitu a posílení konkurenceschopnosti pro ty, kteří se rozhodnou začlenit systém PlusClean do svých procesů čištění nádrží.

Udržitelnost na prvním místě

Ve společnosti Alfa Laval představuje udržitelnost jádro našeho podnikání a PlusClean není výjimkou. Tato revoluční čisticí tryska přináší významné úspory nákladů na vodu a čisticí média a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Pro použití při vysokých nárocích na hygienu

Standardně se tryska Alfa Laval PlusClean dodává jako pružinová čisticí tryska s médiem pro hygienický proces čištění nádrží. K dispozici je také speciální verze s pneumatickým pohonem. Pro sterilní a aseptické čištění nádrží je určena tryska Alfa Laval PlusClean UltraPure, která je doplněna balíčkem dokumentace Alfa Laval Q-doc, který zajišťuje plnou dohledatelnost v rámci celého dodavatelského řetězce.

Zjistěte, jak 100% dosah čištění zařízení Alfa Laval PlusClean zvyšuje výnosy a snižuje náklady. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.alfalaval.com/plusclean.

 

Pro další informace kontaktujte:

Janne Pedersen
Globální správce portfolia, zařízení k čištění nádrží, Alfa Laval
Telefon: +45 22 77 84 52
E-mail: janne.pedersen@alfalaval.com

Marianne Hojby
Vedoucí marketingové komunikace, Alfa Laval
Mobil: +45 28 95 44 71
E-mail: marianne.hojby@alfalaval.com

 

Toto je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval podniká v oborech energetiky, námořní dopravy, potravinářství a úpravy vody a nabízí své odborné znalosti, produkty a služby široké škále průmyslových odvětví asi ve 100 zemích. Společnost se věnuje optimalizaci procesů, zajišťování odpovědného růstu a je hnací silou pokroku - vždy vyvíjí mimořádné úsilí, aby podpořila své zákazníky na cestě k dosažení jejich podnikatelských cílů a udržitelného rozvoje. 

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval jsou zasvěceny purifikaci, rafinaci a opětovnému použití materiálů a podporují odpovědné využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické efektivity a rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snížení emisí. Proto společnost Alfa Laval pomáhá nejenom svým zákazníkům k úspěchu, ale také lidem a planetě. Každý den mění svět k lepšímu. To vše je Advancing betterTM.

Společnost Alfa Laval má 16 700 zaměstnanců. Roční prodej v roce 2020 činil 41,5 miliard SEK (přibližně 4 miliardy EUR) Společnost je na seznamu Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications