Rozšířená řada membránových ventilů Unique DV-ST UltraPure firmy Alfa Laval zvyšuje efektivitu aseptických procesů

Společnost Alfa Laval rozšiřuje svou řadu membránových ventilů Unique DV-ST UltraPure, aby vyhověla narůstající poptávce po zefektivnění aseptických procesů. Zcela nová řada přichází se štíhlejšími pohony a optimalizovanými lehkými litými tělesy ventilů s volitelnými prvky zajišťujícími bezkonkurenčně hospodárný provoz. Vylepšená řada Unique DV-ST UltraPure je plně přizpůsobitelná a může tak splnit prakticky každý požadavek potravinářského a farmaceutického průmyslu.

Pohony, které šetří místo, a lehká litá tělesa ventilů zajišťující optimální funkci jsou inovace, které stojí za vylepšenou řadou DV-ST UltraPure. Tyto menší aseptické membránové ventily přináší velké zisky - od nižších celkových provozních nákladů po hmatatelnou udržitelnost.

„Díky těmto vylepšením jsou naše membránové ventily Unique DV-ST UltraPure bezkonkurenční“, říká Paw Kramer, portfolio manažer pro ventily a automatizaci, Alfa Laval.

Menší půdorys pohonu, velký výkon

Na velikosti záleží. Nový štíhlý pohon (SS/SL) DV-ST UltraPure z nerezové oceli je o 42% lehčí, 25% kompaktnější a 17% nižší než většina pohonů. Další plus: je energeticky efektivnější kvůli snížené spotřebě vzduchu. Tyto plně svařované bezúdržbové pohony, které se testovaly pro milión zdvihů bez servisu, jsou schopné pracovat se širokým rozsahem tlaků. Volitelné doplňky zahrnují omezovač zdvihu, indikaci ekonomické polohy ventilu a komplexní automatizované snímání polohy a ovládání ventilu.

Nová litá tělesa ventilů s optimalizovaným výkonem (OV)

K tělesům ventilů z rodiny DV-ST UltraPure se připojují nová litá tělesa s optimalizovaným výkonem dle normy ASME BPE. Konstrukčně jsou založena na výpočetních analýzách dynamiky kapalin a jsou v průměru o 36% lehčí než standardní litá tělesa ventilů a mají mnohem menší rozměr sedla. To se projevuje v benefitech jako jsou: snížené náklady na instalaci díky menšímu půdorysu; rychlejší a energeticky efektivnější cykly čistění, protože se při sterilizaci ohřívá méně oceli; menší celkové provozní náklady kvůli menším membránám, pákám nebo pohonům; a bezpečná, snadná a levná údržba.

Konstrukční návrh podle přesných specifikací zákazníka

Plně přizpůsobitelná vylepšená řada ventilů Unique DV-ST UltraPure splňuje prakticky každý požadavek aseptických procesů. Je doplněna dokumentací Alfa Laval Q-doc pro plnou dohledatelnost dílů a bezproblémovou kvalifikaci a validaci procesů

Abyste se o vylepšené řadě Unique DV-ST UltraPure firmy Alfa Laval dověděli více, navštivte www.alfalaval.com/unique-dv-st-ultrapure/

 

Toto je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval podniká v oborech energetiky, námořní dopravy, potravinářství a úpravy vody a nabízí své odborné znalosti, produkty a služby široké škále průmyslových odvětví asi ve 100 zemích. Společnost se věnuje optimalizaci procesů, zajišťování odpovědného růstu a je hnací silou pokroku - vždy vyvíjí mimořádné úsilí, aby podpořila své zákazníky na cestě k dosažení jejich podnikatelských cílů a udržitelného rozvoje.

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval jsou zasvěceny purifikaci, rafinaci a opětovnému použití materiálů a podporují odpovědné využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické efektivity a rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snížení emisí. Proto společnost Alfa Laval pomáhá nejenom svým zákazníkům k úspěchu, ale také lidem a planetě. Každý den mění svět k lepšímu. To vše je Advancing betterTM.

Společnost Alfa Laval má 16 700 zaměstnanců. Roční prodej v roce 2020 činil 41,5 miliard SEK (přibližně 4 miliardy EUR) Společnost je na seznamu Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

 

Pro další informace kontaktujte:

Paw Kramer
Portfolio manažer pro ventily a automatizaci, Alfa Laval

Telefon: +45 28 95 57 05
E-mail: paw.kramer@alfalaval.com

 

Marianne Hojby
Vedoucí marketingové komunikace, Alfa Laval

Mobil : +45 28 95 44 71
E-mail: marianne.hojby@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications