Jak překonat výzvy při mixování prášku

Snažíte se zamezit vzniku hrudek při disperzi a rozpouštění práškového pektinu? Než budete investovat do nového práškového mixéru, vyzkoušejte Alfa Laval Hybrid Powder Mixer (HPM). Výsledky testů ukazují, že je možné zkrátit dobu mixování o 30 % a přitom zvýšit výtěžnost i kvalitu výrobků.

Zjistěte více o energeticky efektivním mixování prášků a kapalin >>
(https://www.alfalaval.cz/produkty/doprava-kapalin/michaci-zaizeni/powder-mixers/hybrid-powder-mixer/)

Už žádné pokusy
Vyzkoušejte si Alfa Laval HPM buď přímo ve vašem výrobním závodě nebo v Centru aplikací a inovací pro manipulaci s kapalinami společnosti Alfa Laval v dánském Koldingu. Ve spolupráci s odborníky můžete optimalizovat proces míchání prášků na základě vašich specifických potřeb a materiálů, které používáte, za provozních podmínek, které jsou téměř totožné se skutečnými.

Pokud se nemůžete dostavit fyzicky, nevadí – můžete se připojit přes živě streamované video.
Uvidíte, že výsledky testů mluví samy za sebe.

Řekněte mi jak >>
(https://www.alfalaval.com/industries/food-dairy-beverage/applicationkolding/)

Už žádné hrudky
Díky HPM jsou disperze a rozpouštění pektinu snadné. HPM je jediný hygienický mixér, který dokáže současně nasávat prášek a čerpat viskózní roztoky při tlaku 4 bary a více, a to bez použití dalšího čerpadla. Při nedávné zkoušce u jednoho evropského zpracovatele potravin dokázal stroj HPM eliminovat problém s hrudkováním při přípravě koncentrovaných roztoků pektinu používaný v receptu zpracování ovoce.
(https://www.alfalaval.com/industries/food-dairy-beverage/food-processing/fruit-preparations-improve-pectin-dispersion/)
 
O 30 % rychlejší míchání, nižší náklady
„HPM zkracuje trvání procesu o 30 %, čímž zvyšuje kvalitu i výtěžnost,“ uvádí Frédéric Liot, manažer společnosti Alfa Laval pro rozvoj v segmentu potravinářství. K tomu dodává: „Tento práškový mixér dodává plně hydratované roztoky pektinu v koncentracích 8 % a vyšších. Výsledkem je pektinový roztok s dlouhou životností bez hrudek, který lze ihned použít k dalšímu zpracování, což zvyšuje výtěžnost a snižuje celkové náklady na pektin.“

Proč si HPM před nákupem vyzkoušet
•    Ověřené výsledky
•    Potvrzené zlepšení produktivity a kvality i výtěžnosti výrobků, ověřené úspory energie
•    Důkaz o hodnotě pro vaše podnikání

Výhody testování v našem aplikačním a inovačním centru
•    Optimalizovaný proces s využitím celého našeho sortimentu řešení pro čerpadla, ventily, čištění, míchání a disperzi
•    Ověřené úspory energie a vody, zvýšená výtěžnost a produktivita a lepší hygiena
•    Na optimalizaci procesů s vámi budou spolupracovat odborníci z oboru
•    Zúčastněte se testů osobně nebo na dálku přes živý stream

Zajímá vás to? Zamluvte si ukázku zde >>
(https://www.alfalaval.com/industries/food-dairy-beverage/applicationkolding/)

Alfa Laval ve zkratce
Alfa Laval je významným světovým dodavatelem specializovaných výrobků a technologických řešení založených na třech klíčových technologiích – přenosu tepla, separaci a manipulaci s kapalinami.

Zařízení, systémy a služby společnosti jsou určeny k tomu, aby umožnili zákazníkům optimalizovat výkonnost jejich technologických procesů. Pomáhají ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky v průmyslových odvětvích produkujících např. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, léčiva, škrob, cukr a etanol.

Výrobky Alfa Laval se používají také v elektrárnách, na lodích, při těžbě ropy a zemního plynu, ve strojírenských podnicích, v důlním průmyslu, na čištění odpadních vod a také na vytápění a chlazení v budovách.

Celosvětová organizace Alfa Laval úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Na globálním trhu jim pomáhá být vždy o krok napřed.


www.alfalaval.cz

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications