Digitální senzory zajišťují spolehlivé monitorování stavu čerpadla

/ins „Každý bit shromážděných dat pomáhá zefektivnit provoz vašeho závodu...“
– John Walker, manažer portfolia, čerpadla, Alfa Laval

Nové monitorování stavu hygienických čerpadel

Zavádíte digitalizaci do svých hygienických procesů? Nikdy nebyl příhodnější čas – s novým bezdrátovým monitorem stavu Alfa Laval CM (condition monitor). Digitální senzory monitorují u vašeho rotačního zařízení vibrace, teplotu a celkovou dobu provozu – tři nejvyužívanější parametry pro detekci a diagnostiku chyb.

Jak to funguje

Tajemstvím snadno instalovatelné a použitelné Alfa Laval CM jsou bezdrátové digitální senzory, které bezpečně a zabezpečeně odesílají data do chytrých telefonů a tabletů v blízkém okolí. Intuitivní aplikace usnadňuje technikům údržby identifikaci odchylek od srovnávacího výkonu a určení správného okamžiku pro servis.

Inteligentní prediktivní údržba

Prediktivní údržba minimalizuje neplánované prostoje a maximalizuje efektivitu zařízení. Snižuje tak celkové náklady na vlastnictví – nejen vašeho rotačního zařízení, ale i vašich hygienických výrobních linek.

„Data o výkonu a analýza trendů ze zařízení CM podporují informované rozhodování o údržbě,“ říká John Walker, manažer portfolia, čerpadla, Alfa Laval. „A tím se zlepšuje celková efektivita provozu.“

Jaké výhody to přináší?

  • Zajišťuje maximální provozuschopnost a spolehlivost zařízení.
  • Zvyšuje efektivitu závodu.
  • Chrání cenné zařízení.
  • Zvyšuje bezpečnost pracovníků.
  • Zefektivňuje náklady na údržbu.

​Zpočátku bylo zařízení CM optimalizováno pro použití s objemovými čerpadly Alfa Laval SX a SRU. Po přizpůsobení může monitorovat další rotační zařízení, jako jsou míchadla nebo mixéry.

Využívejte lépe své hygienické výrobní linky s přechodem na Průmysl 4.0 s bezdrátovým monitorem stavu Alfa Laval CM.

Více informací o Alfa Laval CM najdete zde - https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/automation/sensing-and-control/cm/

 

Společnost Alfa Laval v kostce

Alfa Laval podniká v oblasti energetiky, námořnictví, potravinářství a úpravy vody. Naše produkty, služby a zkušenosti nabízíme široké škále klientů z více než 100 zemí světa. Společnost se zavázala k optimalizaci procesů, vytváření odpovědného růstu a řízení pokroku – děláme vše pro podporu naši zákazníků, aby dosáhli svých obchodních cílů a udržitelného rozvoje.

Klademe si za cíl využívat jen recyklovatelné materiály, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu mohou být naše produkty efektivnější, lépe pracovat s teplem i vodou a vytvářet nižší emise. Společnost Alfa Laval tak nepomáhá jen svým zákazníkům, ale i celé naší planetě. Každý den děláme svět lepším. Držíme se našeho hesla Advancing betterTM.

Společnost Alfa Laval má 17 500 zaměstnanců. Celkový roční obrat za rok 2019 činil 46,5 miliard švédských korun (zhruba 4,4 miliard eur). Společnost je součástí indexu Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

 

Pokud si přejete získat více informací, kontaktujte:

Marianne Hojbyová
Marketingová manažerka
Alfa Laval Nordic A/S

Telefon: +45 28 95 44 71
E-mail: marianne.hojby@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications