NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÝ PROVOZ ČERPADLA

/ins  Čerpadla s rotačními písty Alfa Laval OptiLobe představují cenově výhodné, spolehlivé a univerzální alternativy pro veškeré aplikace, které vyžadují šetrné zpracování média a snadnou údržbu.

Aby vyhověla požadavkům na nižší a vyšší průtoky, přidala společnost Alfa Laval do svého portfolia modely OptiLobe 10 a OptiLobe 50, tedy celkem 4 nové velikosti čerpadel. Tato nová čerpadla budou také nabízet možnost vybavení vyhřívacími/chladicími předními kryty pro procesy, kde má médium tendenci při nízkých teplotách tuhnout nebo kde je nutno produkt chladit.

 

Šetrná a hygienická manipulace s médiem

Vysoce přesné rotory čerpadel Alfa Laval OptiLobe a provoz při nízkém střihu zajišťují šetrnou manipulaci s choulostivými produkty. Díky plné čistitelnosti vyhovuje OptiLobe i nejpřísnějším světovým hygienickým normám.

 

Navrženo pro snadnou čistitelnost

Těsnicí plochy v OptiLobe jsou v přímém kontaktu s médiem proudícím vysokou rychlostí. To zajišťuje rychlý a bezpečný proces čištění (CIP), čímž se snižuje doba čištění a riziko kontaminace. Tato objemová čerpadla jsou konstruována pro použití v potravinářském průmyslu, při výrobě mléka, nápojů i produktů do domácnosti a vyhovují směrnicím CE i hygienickým normám EHEDG, 3-A a FDA. 

 

Efektivní a tichý provoz

Díky pokročilé konstrukci rotoru a speciálně upravené rotorové skříni jsou čerpadla OptiLobe konstruována pro velký rozsah provozních parametrů. Kromě maximalizace účinnosti čerpadel snižují tyto konstrukční prvky pulzaci a hlučnost. Čerpadla OptiLobe rovněž snižují pravděpodobnost poškození produktu v důsledku jeho vnitřní recirkulace.

 

Snadná údržba

Tovární nastavení vyrovnávacích podložek zjednodušuje údržbu tím, že proces výměny rotoru probíhá rychle a bezproblémově, aniž by bylo třeba provádět další nastavování nebo kalibraci. Vysoce přesné komponenty Alfa Laval navíc umožňují plnou zaměnitelnost náhradních dílů.

 

Alfa Laval ve zkratce
Alfa Laval je významným světovým dodavatelem specializovaných výrobků a technologických řešení založených na třech klíčových technologiích – přenosu tepla, separaci a manipulaci s kapalinami.

 Zařízení, systémy a služby společnosti jsou určeny k tomu, aby umožnili zákazníkům optimalizovat výkonnost jejich technologických procesů. Pomáhají ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky v průmyslových odvětvích produkujících např. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, léčiva, škrob, cukr a etanol.

 Výrobky Alfa Laval se používají také v elektrárnách, na lodích, při těžbě ropy a zemního plynu, ve strojírenských podnicích, v důlním průmyslu, na čištění odpadních vod a také na vytápění a chlazení v budovách.

 Celosvětová organizace Alfa Laval úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Na globálním trhu jim pomáhá být vždy o krok napřed.

www.alfalaval.cz

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications