Míchání do poslední kapky ve všech hygienických odvětvích díky novým míchadlem Alfa Laval LeviMag®

 

/ins „LeviMag® zajišťuje velmi šetrný provoz, vynikající míchání, bezkonkurenční čistitelnost a bezpečný chod za sucha, říká Michael Stenderup, manager divize míchadel

Hygienické míchání s nízkým střihovým namáháním

Míchadla Alfa Laval LeviMag® zajišťují míchání s nízkým střihovým namáháním, šetrné zacházení s produktem a snadnou čistitelnost. Tato nová magnetická míchadla jsou schopna pracovat při širokém rozsahu rychlostí a jsou vybavena speciálně navrženým čtyřlopatkovým oběžným kolem, které zajišťuje vysokou účinnost míchání.

 Tyto vlastnosti ochrání integritu produktu, zajistí možnost úplného vypuštění a účinné míchání až do poslední kapky, protože míchadlo může pracovat na sucho. Otevřená konstrukce m umožňuje při čištění na místě (CIP) plné omytí, díky čemuž je odstraňování zbytků produktu efektivnější.

 Míchání do poslední kapky

 Hlavní důraz se u magnetických míchadel  Alfa Laval LeviMag® klade na zvýšení účinnosti a růst produktivity. Tyto míchadla jsou schopna provozu na sucho a udržují produkt homogenní až do poslední kapky. Tím se podporuje 100% výtěžnost.

 

Vyšší provozuschopnost s vyměnitelnými ložisky nenáročnými na údržbu

Velkou výhodou modelu LeviMag® je jednoduchost a praktičnost údržby. Levitující ložiska přispívají ke snížení nákladů, zlepšují bezpečnost výrobku a zvyšují provozuschopnost. Vysoce pevná stacionární ložiska, odolná vůči namáhání, minimalizují tvorbu částic, které mohou kontaminovat produkt. Oběžná ložiska jsou také odolná proti opotřebení.

 

Verze LeviMag® UltraPure s plnou sledovatelností

Stejně jako u všech výrobků Alfa Laval UltraPure si výrobci v oblasti biotechnologií a ve farmaceutickém průmyslu mohou být jisti, že Alfa Laval LeviMag® UltraPure splňuje přísné požadavky na provoz v nejnáročnějších sterilních aplikacích.

 

Dodává se s komplexním balíčkem dokumentace Alfa Laval Q-doc. V zájmu podpory validace, kvalifikace a řízení změn zajišťuje plnou transparentnost pořizování zdrojů, výroby a dodavatelských řetězců – od surovin až po dodaná zařízení.

Q-doc dále zajišťuje plnou sledovatelnost všech součástí v kontaktu s produktem.

 

DALŠÍ INFORMACE

Navštivte webové stránky věnované míchadlům LeviMag®: https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/mixing-equipment/tank-mixers/levimag/


Alfa Laval ve zkratce
Alfa Laval je významným světovým dodavatelem specializovaných výrobků a technologických řešení založených na třech klíčových technologiích – přenosu tepla, separaci a manipulaci s kapalinami.

 Zařízení, systémy a služby společnosti jsou určeny k tomu, aby umožnili zákazníkům optimalizovat výkonnost jejich technologických procesů. Pomáhají ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky v průmyslových odvětvích produkujících např. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, léčiva, škrob, cukr a etanol.

 Výrobky Alfa Laval se používají také v elektrárnách, na lodích, při těžbě ropy a zemního plynu, ve strojírenských podnicích, v důlním průmyslu, na čištění odpadních vod a také na vytápění a chlazení v budovách.

 Celosvětová organizace Alfa Laval úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Na globálním trhu jim pomáhá být vždy o krok napřed.

www.alfalaval.cz

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications