S tímto novým aseptickým ventilem můžete snížit provozní náklady až o 45 %

/ins Snižování celkových provozních nákladů má pro výrobce mléčných výrobků, potravin a nápojů zásadní význam. Pro dosažení stále náročnějších cílů jsou zásadní takové faktory, jako je kvalita produktu, stabilní chod výroby a snadná údržba.

Nízké celkové provozní náklady
Ve společnosti Alfa Laval se neustále snažíme udržovat celkové náklady na provoz ventilů na nejnižší možné úrovni. Použití nového aseptického Mixproof ventilu Alfa Laval namísto jiných značek může výrobcům, kteří vyžadují aseptickou výrobu, přinést celkové úspory nákladů až o 45 %. Odhadované úspory vycházejí ze srovnání investičních výdajů a nákladů na údržbu u aseptického 2½“ ventilu za pět let, pokud se se servis provádí u zákazníka. Je-li údržba prováděna mimo místo instalace u třetí strany, stávají se konkurenční technologie ještě dražšími.

Namísto ocelových vlnovců využívá tento nový aseptický dvousedlový ventil osvědčenou membránu ve styku s produktem z PTFE s podpůrnou membránou z EPDM. To drasticky snižuje celkové náklady na údržbu dvousedlového ventilu, přitom však zajišťuje hermetické utěsnění potřebné pro sterilní zpracování.

Mimořádná variability
Aseptický Mixproof ventil Alfa Laval můžete nakonfigurovat tak, aby plnil prakticky jakýkoli požadavek. Vyberte si kombinaci standardního tělesa ventilu a tangenciálního těleso ventilu nebo použijte dva standardní typy těles ventilu. Tento aseptický dvousedlový ventil je postaven na stejné platformě jako typ Unique SSV značky Alfa Laval a snadno se instaluje buď ve vodorovné, nebo svislé poloze.

Výjimečná čistitelnost zajišťuje delší dobu provozu bez nutnosti přerušení
Optimalizovaná konstrukce aseptického Mixproof ventilu Alfa Laval usnadňuje čištění a sterilizaci, což bylo ověřeno simulacemi proudění pomocí metody CFD. Tím je zajištěna delší provozuschopnost a vyšší bezpečnost produktu díky dokonalé ochraně před vniknutím škodlivých mikroorganismů, a to i při nechtěných tlakových rázech. Díky vysoce čistitelnému provedení bez mrtvých prostor v kontaktu s produktem a páry nabízí ventil lepší čisticí schopnosti než jiné Mixproof dvousedlové aseptické ventily.

Snadná údržba a servis
Údržba je pro ty, kdo jsou obeznámeni s jednosedlovým aseptickým ventilem Unique SSV značky Alfa Laval, snadná. Nový aseptický Mixproof ventil se řídí stejnými postupy údržby, protože většina opotřebitelných součástí je u obou typů vzájemně zaměnitelná. To také pomůže zefektivnit inventář náhradních dílů.

Aseptický Mixproof ventil Alfa Laval je dodáván ve třech verzích přizdvihu sedel, v pěti provedení parních ventilů a v řadě variant pro monitorování teploty páry. Všechny vyhovují přísným požadavkům sanitárních norem 3–A.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications