Zajistěte výkonnost: Předcházejte problémům dříve, než nastanou.

/ins. Servisní tipy pro vaše hygienické zařízení

Servisní tipy pro vaše hygienické zařízení

Opotřebení je přirozené, ale pravidelné provádění servisu vašeho zařízení může zajistit provozní spolehlivost a pomůže udržet výkonnost. Preventivní údržba omezí neplánované odstávky, zvýší životnost zařízení a sníží počet nehod na pracovišti. 

U ventilů provádějte pravidelný servis a údržbu tak, aby byly schopny optimálního výkonu. Nákladově nejefektivnějším přístupem je řídit se jednoduchým programem preventivní údržby, který prodlouží dobu životnosti vašich ventilů.

U rotačních objemových čerpadel pravidelně kontrolujte hladinu oleje v převodové skříni a v případě potřeby olej doplňte. V návodu se podívejte na rozpis intervalů mazání.  

Provádějte pravidelnou údržbu zařízení nádrže podle naplánovaných servisních intervalů. Tím vždy udržíte zařízení nádrže v dobrém stavu.

U odstředivých čerpadel kontrolujte, zda je čerpadlo zaplaveno, aby těsnění hřídele neběželo nasucho. Chod nasucho poškodí těsnění hřídele a mohl by vést k poškození čerpadla. 

Máte-li nainstalované zařízení Alfa Laval, pamatujte na to, že používání originálních náhradních dílů Alfa Laval ochrání vaše zařízení Alfa Laval, neboť jsou navrženy a zhotoveny tak, aby zajišťovaly jejich životnost, produktivitu a menší dopad na životní prostředí. 

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications