Ušetřete až 60 % času a 70 % vody při použití tohoto nového zařízení na čistění nádob

/INS.Rychlé a hospodárné čistění.

Úspory času a vody jsou jedním z ukazatelů KPI, kterým se v hygienických odvětvích věnuje nejvyšší pozornost. Nové rotační zařízení k čistění nádob Alfa Laval TJ40G využívá k čistění odolných usazenin v nádobách a minimalizaci rizika kontaminace produktu proud čisticí kapaliny tryskající pod vysokým tlakem. Tato rotační trysková hlavice se čtyřmi tryskami čistí o 60 % rychleji než technologie se statickou mycí koulí, čímž se zvyšuje provozuschopnost technologické linky. A jelikož čistí rychleji, spotřebuje toto nové zařízení méně vody a čisticích prostředků, čímž se provozní náklady sníží až o 70 %.

Zařízení Alfa Laval TJ40G dokáže odstranit odolné usazeniny ze stěn nádob a dokáže pracovat v nádobách o velikosti 50 – 1000 m³ i při výskytu pevných částic do velikosti 1 mm v čisticí kapalině. To je důležité zejména u náročných technologických linek, jako jsou aplikace v pivovarech, kde hraje roli velikost a objem pevných částic, které se v čisticích médiích mohou během cyklu čistění recirkulovat.

Kompletní samočisticí systém

Rotační zařízení na čistění nádob Alfa Laval TJ40G nabízí nejen dokonalé čistění interiéru nádob, ale zároveň vyčistí i sebe samo – zevnitř i zvenčí.

Jeho hygienická samočisticí konstrukce zajišťuje, aby proud čisticí kapaliny dosáhl vnějších povrchů rotační tryskové hlavice i kritických vnitřních součástí, jako jsou všechna pouzdra, ložiska a vnitřní povrchy. Tím se minimalizuje riziko kontaminace výrobku a zajišťuje vysoká kvalita produktu.

Rotační zařízení na čistění nádob značky Alfa Laval jsou navržena s řadou funkcí zajišťujících samočistění zařízení, jako je například směrové proudění z malých trysek na hlavici, kterým se čistí vnější části zařízení. Nízká tlaková ztráta v celém zařízení zajišťuje vyšší účinnost čistění v porovnání s jinými zařízeními na čistění nádob, která pracují při stejném vstupním tlaku.  Tím se snižují náklady na čistění, neboť zařízení může pracovat při nižším tlaku/průtoku než jiné čisticí stroje.

Všechna rotační zařízení na čistění nádob značky Alfa Laval splňují požadavky správné výrobní praxe (GMP).

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží

a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications