Chcete snížit riziko neplánované odstávky GPHE? Toto je nejlepší rada, jakou můžete za celý rok dostat

/INS. Dosažení nejvyšší výkonnosti deskového výměníku tepla vyžaduje preventivní údržbu, zejména v případě hygienických aplikací v potravinářském, mlékárenském, nápojovém, farmaceutickém, kosmetickém průmyslu a odvětví péče o domácnost. Každý technologický systém je však jiný a má jiné parametry, které ovlivňují přenos tepla a těsnicí účinnost desek a těsnění.

Těsnění, jeho materiálové vlastnosti a konstrukce se pečlivě vybírají, aby byla zajištěna optimální těsnicí funkce pro zamýšlenou oblast použití.  Vědět přesně, kdy by se měla těsnění vyměnit, je téměř nemožné, neboť tato doba se liší podle způsobu použití. V průběhu času ale všechna těsnění přirozeně stárnou a opotřebovávají se v důsledku teplot, tlaku a namáhání v běžných provozních podmínkách. 

Bez preventivní údržby riskujete neplánované odstávky, které mohou být nákladné.

Okolnosti, které je vhodné zvážit:

• Teplota a tlak: Vyšší provozní teploty a tlak vedou k rychlejšímu opotřebení těsnění. 

• Stlačení: Těsnění jsou vystavena lokálnímu namáhání od první chvíle, kdy je upevníte a utáhnete desky.

• Náhradní těsnění uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřeném obalu na suchém, chladném a tmavém místě, mimo dosah zařízení produkujících ozón, jako jsou stroje nebo světelné armatury.

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží

a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications