To je ono! Neplýtvejte casem, vodou a energií na špatné mytí nádrží

/INS.Když vodní paprsek vycházející z  rotacní tryskové hlavice zasáhne stenu nádrže, vytvorí nárazovou sílu (v N). Po nárazu se paprsek rozstríkne a vytvorí cisticí stopu s vysokým smykovým napetím na stene (v Pa). Vzhledem k tomu, že se hlavice otácí v trojrozmerném pohybu, stopa se „pohybuje“ uvnitr nádoby podle predem definované trasy a pomocí vysokého smykového napetí na stene vycistí celý povrch nádrže. S rostoucí vzdáleností od bodu dopadu smykové napetí na stene (mechanické pusobení) klesá.

Tradicní mycí hlavice jsou statické. To znamená, že zdrojem vetšiny energie pri cištení nádrže je voda padající kaskádove smerem dolu po stene nádrže pri nízkém smykovém napetí. Tento zpusob mytí je velmi nárocný na cas, vodu a energii, které jsou potrebné ke kompenzaci slabého cisticího výkonu.

Jeden cisticí cyklus muže stacit
Díky unikátní konstrukci rotacní tryskové hlavice Alfa Laval sleduje voda narážející na stenu nádrže v prvním (z osmi) cisticích cyklu trasu cisticí stopy, která rovnomerne pokrývá celý povrch nádrže. Mezery mezi jednotlivými liniemi trasy stopy jsou pomerne široké, ale lze-li produkt snadno vycistit (napr. mléko nebo sirup), stací k jeho odstranení i malé smykové napetí na stene. To znamená, že predvýplach nádrže  lze provést pomocí pouze jednoho cisticího cyklu. Tím ušetríte cas, vodu a energii.

Jeden cisticí cyklus obvykle trvá 1–3 minuty a nyní, když je produkt úcinne odstranen ze steny nádrže, odsadí hlavice  druhý cisticí cyklus, a tím se minimalizují vzdálenosti mezi trasami vodního paprsku. V prípade produktu, které se obtížneji cistí, je potreba více cisticích cyklu.

Návratnost
V porovnání se statickou mycí koulí je rotacní trysková hlavice Alfa Laval sice nárocnejší na pocátecní investice, ale její nízké provozní náklady nabízejí rychlou návratnost – casto za dobu kratší než jeden rok.

Alfa Laval ve zkratce
Alfa Laval je významným svetovým dodavatelem zarízení jako jsou zejména výmeníky tepla, výmeníkové stanice, vzduchové chladice, separátory, dekantacní odstredivky, membránová filtrace, cerpadla, ventily, vybavení nádrží

a filtry. Naše zarízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesu našich zákazníku.

Pomáháme ohrívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou napr. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvetová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v témer 100 zemích sveta. Pomáhá jim být vždy o krok napred.

Kontakty
Aktuální kontakty spolecnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributoru a servisních partneru získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications