Odhalte naše tajemství Alfa Laval FrontLine

/INS. Efektivní konstrukce

Výměník Alfa Laval FrontLine s konstrukčním tlakem do 21 bar (305 psi) nabízí flexibilní řešení použitím desek uzpůsobených náročným hygienickým aplikacím. Uspořádání desek, hloubka kanálu a celkové rozměry jsou navrženy pro šetrný a rovnoměrný přenos tepla vhodný pro citlivé produkty v mlékárenství, potravinářství, nápojovém průmyslu a produkty osobní péče a hygieny.

Velká flexibilita

Výměník Alfa Laval FrontLine je mimořádně flexibilní, protože ho lze nakonfigurovat s různými sekcemi s použitím desek a těsnění z různých materiálů s několika typy připojovacích hrdel tak, aby výsledný výměník vyhovoval vašim technologickým potřebám. Jedinečné uspořádání desek ve tvaru rybí páteře s optimalizovanou hloubkou prolisu a materiálem desek zajišťuje šetrný a rovnoměrný přenos tepla pro citlivé a hygienicky náročné produkty.

Dlouhé doby provozu, snadné čištění

Optimalizované konstrukční provedení desek FrontLine vychází výhradně z hygienických požadavků a zajišťuje šetrný a rovnoměrný přenos tepla mezi dvěma použitými médii, čímž se prodlužuje doba provozu. Kromě toho zajišťuje jedinečná distribuční oblast rovnoměrné proudění po celém povrchu desky bez mrtvých zón a s menším rizikem tvorby usazenin.
Díky vyšší účinnosti procesu Cleaning-in-Place (CIP) a minimální tvorbě usazenin se desky výměníku Alfa Laval FrontLine snadno čistí a umožňují delší dobu provozu mezi čisticími cykly, a tím i vyšší výrobní výkon.

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží
a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.
Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.
Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty
Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz
www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications