kompaktní jednotku pro řízení ventilů se snadnou instalací

/INS. Alternativa k externím solenoidovým ventilům

Kompaktní a inteligentní ThinkTop D30 od firmy Alfa Laval je řídící jednotkou se snadnou instalací pro použití v prostředích s hygienickými nároky v potravinářství, mlékárenství, pivovarnictví, farmaceutickém průmyslu a v oblasti péče o domácnost a osobní hygieny. Spolehlivá řídící jednotka nabízí cenově přijatelnou a úspornou alternativu k běžným řešením monitorování a ovládání ventilů.

Ovládání ventilů se snadnou instalací

Instalace a nastavení je rychlé a snadné, čímž se eliminují chyby při manipulaci během zprovozňování a výroby. Jednotka je navržena tak, aby splňovala vysoké nároky trhu na lepší použitelnost a bezproblémové řízení automatických ventilů. Stačí jednotku umístit přímo na horní kryt pohonu ventilu, připojit vzduch a poté připojit kabel k PLC jednotce. Nejsou zapotřebí žádné zvláštní dovednosti, adaptéry či nástroje, ani není nutno pravidelně upravovat pozici zpětné vazby.

Spolehlivé a hygienické řešení

ThinkTop D30 detekuje ztrátu tlaku vzduchu, což je jeden z nejběžnějších typů technologických poruch. Jednotka je odolná vůči mechanickým rázům, vibracím, hydraulickým rázům, teplotním změnám a tlakovým rázům. Jednotka ThinkTop D30 je vodotěsná a splňuje stupeň krytí IP66/IP67, takže je chráněna proti kondenzaci a pronikání prachu, vody a jiných nečistot do řídící hlavy. To rovněž znamená, že řídící hlavu lze opláchnout vodou nebo tekutým čisticím prostředkem, aniž by tím byl ovlivněn její provoz. Je tak zajištěna maximální hygiena a účinná eliminace problémů spojených s korozí a znečištěním zvnějšku.

Cenné vlastnosti

Jednotka ThinkTop D30 je vybavena digitálním rozhraním s 360stupňovým vizuálním indikátorem, který umožňuje dokonalejší monitorování hlášení o ztrátě vzduchu nebo netěsnosti od pohonu pod napětím nebo bez napětí. To přispívá ke stabilnějšímu chodu hygienických procesů, vyšší kvalitě výrobků a lepšímu využívání provozní doby.

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications