Chraňte své zaměstnance, zařízení i prostředí

/INS. Pro rozšíření nejobsáhlejší nabídky bezpečnostních ventilů na trhu nyní přinášíme a čistě pružinový: pojistný ventil Alfa Laval.

Tento nový ventil je určen k ochraně techniky i osob. V potenciálně nebezpečných situacích se na předem nastavené hodnotě tlaku otevírá. Zvýšením tlaku na přívodu je překonána síla stlačené pružiny, která drží ventil zavřený. Tímto silovým působením se ventil otevírá, odpouštěním snižuje tlak a jakmile se systém dostane do normálního stavu, zavírá.

Klíčové aspekty bezpečnosti

- vyhrazená a spolehlivá ochrana proti nákladným a ničivým haváriím
- přesné seřízení na potřebnou mezní hodnotu tlaku – s pečetí a osvědčením PED
- sanitární koncepce eliminující hygienicky závadné úniky a výtoky ve špičkových stavech i po nich

Další ventil řady Alfa Laval Scandi Brew

Nedávno jsme do nabídky pro sanitární aplikace zařadili ventily Scandi Brew, určené na ochranu před podtlakem a přetlakem:

• přetlakový odlehčovací ventil Alfa Laval SB
• podtlakový pojistný ventil Alfa Laval SB
• podtlakový pojistný uzávěr Alfa Laval SB

Tyto pojistné ventily jistí nádrže a potrubí proti přetlaku vzniklému například přeplněním nebo fermentačními procesy. Chrání také proti implozi způsobené podtlakem vzniklým v nádrži například studeným oplachováním po čištění za tepla nebo zaškrcením přívodu plynu při vyprazdňování.

Pojistný ventil Alfa Laval lze použít společně s podtlakovým pojistným uzávěrem Alfa Laval SB jako ventilovou kombinaci zajišťující ochranu proti podtlaku i přetlaku v jedné sanitární skupině na jedné přípojce nádrže.

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží
a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz
www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications