Přednosti membránové filtrace

/INS. Škála nejrůznějších zařízení na principu membránové filtrace je zárukou, že pro každou konkrétní aplikaci nalezneme nejlepší možné řešení.

Mezi přednosti této techniky patří:

Nižší celkové produkční náklady

Membránové filtrační systémy zpravidla patří mezi nejméně nákladné technologické alternativy.

Zejména spirálové membrány Alfa Laval PP, které jsou kompaktnější, a s větší filtrační plochou, poskytují lepší výkon a dovolují vyrábět větší škálu modelů. Membrány poskytují přednosti udržitelného snížení spotřeby vody a chemických látek, mají delší životnost, vyžadují méně údržby, a proto i méně odstávek.

Vysoká kvalita konečných výrobků

Membránová filtrace je čistá technologie. Separační proces probíhá výhradně na základě velikosti molekul, bez potřeby aditiv. To se pozitivně projevuje na kvalitě konečných produktů a zjednodušuje to spolupráci s přísnými nároky zákazníků i příslušných regulačních orgánů. Spirálové membrány Alfa Laval PP jsou hygienicky ještě příznivější než konvenční membrány, neboť snášejí vysoký počet cyklů čištění v instalovaném stavu, čištění při vysokých teplotách, a vysoké hodnoty pH.

Přizpůsobivost

Membránová filtrace je aplikovatelná na produkty v širokém rozsahu (i vysokých) viskozit, které se obtížně zpracovávají. Membránová filtrační zařízení Alfa Laval jsou konstruována na modulární bázi, a nabízejí proto vysokou míru přizpůsobivosti. Konfiguračně lze systémy přizpůsobit jakýmkoliv potřebám a jednoduše se doplňují v případech rozšíření produkce.

...A tlak jak má být

Účinnost membránových filtračních systémů silně závisí na spolehlivosti a stálosti aplikačního tlaku. Hygienická vysokotlaká čerpadla egalizují přiváděný proud na celý povrch membrány a do mikroskopických pórů v konzistentních hodnotách, a tím posilují jak spolehlivost, tak účinnost. Zákazníkům nabízíme přednosti účelné a dokonalé logistiky s výhodami pořízení celého spektra sanitární a instalační techniky z jednoho odborného zdroje.

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží

a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications