NIB finansierar ESS laboratorier och kontor i Lund

/ins Nordiska investeringsbanken (NIB) och specialföretaget SKR Spallation AB har avtalat om ett 23-årigt lån på upp till 30 miljoner euro för uppförande av kontor och laboratorier för den europeiska spallationskällan, European Spallation Source, i Lund.

Projektet går under namnet ESS Campus och omfattar forskningslaboratorier och verkstäder som ska stöda ESS-anläggningens forskning. Dessutom byggs kontorslokaler för 450 medarbetare och en personalrestaurang för 200 personer.

ESS baserar sig på vad som ska bli världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kommer att öppna nya möjligheter för forskningsområden såsom biovetenskap, energi, miljöteknik, telekommunikation och grundläggande fysik.

Byggstarten för ESS Campus planeras för 2018 och arbetet förväntas bli klart 2020.

”Tillsammans med det intilliggande synkrotronlaboratoriet MAX IV bildar ESS ett av de största forskningscentren i Europa och kommer att ta emot upp till 5 000 forskare varje år. Den aktuella investeringen i infrastruktur möjliggör effektiv drift av anläggningen”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Den europeiska spallationskällan, European Spallation Source ERIC (ESS), är ett europeiskt konsortium för neutronbaserad forskning. ESS byggs i Lund och planerar att öppna för forskare år 2023.

SKR Spallation AB är ett specialföretag som ägs av fastighetsföretaget Skandrenting AB, med säte i Göteborg.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

 

 

 

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

NIB Nordic Investment Bank

P.O. Box 249
Fabianinkatu 34
FI-00171 Helsinki
Finland

Telephone +358 10 618 001
Telefax +358 10 618 0725
info@nib.int

Publications