PulPaper 2018

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications

Cirkulär ekonomi och biobaserade produkter teman vid skogsindustrins toppevenemang PulPaper

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p><strong>Caption:</strong> Stora Enso drives sustainable forest management as it safeguards forest health and productivity, helps combat global warming, and protects biodiversity – whilst securing the long-term availability of our renewable resources.Image: Stora Enso</p>

/ins PulPaper är ett ledande utställnings- och konferensevenemang inom skogsindustrin som arrangeras i Helsingfors, Finland den 29 - 31 maj 2018. Skogsindustrin befinner sig för närvarande i en brytningsperiod eftersom man har blivit mer medveten än tidigare om hur branschen påverkar miljön. Detta har beaktats i evenemangets program, som har ett tydligt miljöfokus.

PulPaper - internationellt toppevenemang för skogsindustrin i Helsingfors

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p>PulPaper Helsinki 2014</p> (foto: Kimmo Brandt)

/ins PulPaper är ett ledande internationellt evenemang för skogsindustrin som arrangeras i Helsingfors 29 - 31 maj 2018. Evenemanget utgör en global mötesplats där branschproffs från hela världen bekantar sig med innovationer, lär sig nytt och nätverkar sinsemellan. PulPaper består av en utställning, ett förstklassigt konferensprogram, kvällsprogram  samt exkursioner till produktionsanläggningar där nya investeringarna gjorts.