PULPAPER 2022 – HELA PROGRAMMET PUBLICERAT

Det internationella evenemanget PulPaper 2022 för skogsindustrin arrangeras från tisdag till torsdag 7-9.6.2022 på Helsingfors Mässcentrum. Evenemanget består av en utställning med nästan 250 medverkande företag och program enbart på engelska. Program arrangeras på mässområdets Future Square och dessutom hålls två avgiftsbelagda seminarier, PulPaper Conference och Green Economy Business Summit. Evenemanget erbjuder också mycket nätverksmöjligheter.

PulPaper-evenemanget arrangerades senast på Helsingfors Mässcentrum våren 2018. Virtual pre-PulPaper arrangerades som nätevenemang år 2021. Nu, efter fyra år, är det igen möjligt att träffas på Helsingfors Mässcentrum. I samband med evenemanget kommer man på öppningsdagen den 7.6 att ha after work på evenemangsområdet och dessutom ett kvällsevenemang den 8.6 på Musikhuset i Helsingfors. Stiftelsen Finlands Mässa delar ut PulPaper Award -utmärkelsen åt ett Startup företag på kvällsevenemanget.

Sju företag deltar i Startup-tävlingen

Första skedet av Startup-tävlingen hålls onsdagen den 8.6 kl. 10.00 på Future Square och finalen är kl. 14.15. Vinnaren offentliggörs vid kvällsevenemanget. Dry and Durable, Fincet, Montinutra, Natural Antivirals, Silva Trace, Tapio Measurement Technologies och Woodio deltar i första skedet. Tävlingen tar fram nya och betydelsefulla lösningar inom skogsbioekonomi.

Dry and Durable har utvecklat ett vatten- och smutsavvisande plastfritt barriärmaterial för förpackningar. Fincets Tool4pro är en lättanvänd applikation för industriellt arbete och projekthantering. Montinutra använder sågspån som råvara vid framställning av Kuusikumi™ -extrakt för kosmetik-, teknokemi- och t.o.m. livsmedelsindustrierna. Natural Antivirals innovation är en antiviral ingrediens från Finlands skogar som används i kosmetika. Användargränssnittet som utvecklats av Silva Trace visar avverkningsmetod, koldioxidavtryck, certifikat och annan hållbarhetsinformation som skogsägaren vill dela med sig. Tapio Measurement Technologies har utvecklat en enhetsoberoende PapEye CloudQCS molntjänstplattform för analys av bild- och mätfiler. Woodios ekodesignprodukter är framställda av fullständigt vattentålig träkomposit designad som ett ekologiskt alternativ till keramik och stenmaterial. Stiftelsen Finlands Mässa belönar vinnaren med ett pris på 5000 e.

Förstklassiga presentationer på Future Square, programmet är gratis för besökare

PulPaper -evenemangets öppningsanförande hålls av professor Ilkka Kilpeläinen från Helsingfors universitet, mottagare av Marcus Wallenbergpriset för år 2022. Han talar om potential för träbaserade textilier. På evenemangområdets Future Square presenteras företagens program. Programmet produceras av bland annat skogsbolagen Metsä Group, Sappi, Stora Enso och UPM. Keynote-anförandet  The ”great man” is a little man looking at the good map, som gäller konsumenttrender, hålls på öppningsdagen den 7.6 av professor Mika Pantzar från Helsingfors Universitet. Uusi Puu -prisutdelningsceremonin arrangeras på öppningsdagen. Då offentliggörs vilken träbaserad produkt eller tjänst som publiken röstat fram som vinnare.

Paneldiskussionen From residue to revenue – innovations and solutions from forest and biobased industry förs på onsdagen den 8.6.  I diskussionen medverkar direktör Marko Janhunen/Public Affairs UPM, Head of Innovation Åsa Ek/Biomaterials Stora Enso, direktör Sarah Price/Sustainability, Sappi Europe och verkställande direktör Ismo Nousiainen/Metsä Fibre.

Torsdagen den 9.6 håller motorsportaren ja Formula 1 -kommentatorn Emma Kimiläinen sitt keynote-anförande Succeeding as a woman in a male-dominated industry.

PulPaper Conference lyfter fram sex teman

Teman är IT and Automation, Environment and Sustainability, Safety and Risk Management, New Textile Products, Efficiency och Packaging Solutions. Konferensen har tre huvudtalare. EVP, Packaging Materials -divisionen Hannu Kasurinen från Stora Enso talar om Key trends in sustainable packaging. Temat för det andra keynote-anförandet är Sustainability leading company strategy presenterat av EVP, Corporate Responsibility and Public Affairs Riikka Joukio från Kesko. EVP, Head of Management Consulting Roland Lorenz från håller det tredje keynote-anförandet Changes in consumer behavior following COVID pandemic. Efter öppningstalen fortsätter konferensen som två parallella sessioner, med tre aktuella expertpresentationer om vart och ett av de sex teman. Deltagandet i PulPaper Conference kostar 380 e och biljett kan köpas på www.pulpaper.fi.

Green Economy Business Summit för första gången

Green Economy Business Summit riktar sig till företagsledning och intressenter och öppnar upp den gröna ekonomin ur företagens perspektiv. På evenemanget diskuterar man om hur adekvat ekonomiskt välbefinnande säkerställs samtidigt som man minskar belastningen på miljön. Toppmötet inleds av Mika Aalto, verkställande direktor för Kemiindustrif. Huvudanförandet Circular bioeconomy – a sustainable source of growth hålls av överombudsman Jyrki Katainen från Sitra. Det andra huvudanförandet Chemicals industry, green transition and resilience for the EU economy hålls via videolänk av EU-komissarien för inre marknaden Thierry Breton. Direktör Kristin Schreiber från Europeiska kommissionen kommer att finnas på plats på Mässcentrum för att svara på eventuella frågor.

I paneldiskussionen How to reach sustainability and climate neutrality at company level deltar president, verkställande direktör Ilkka Hämälä /Metsä Group Oyj, verkställande direktör Salla Roni-Poranen/Borealis Polymers Oy, koldioxidneutrala lösningar – affärsområdes direktör Jussi Manninen/VTT och Home Care Chief R&D Officer Mike Parkington/Unilever. Green Economy Business Summits slutanförande hålls av direktör, huvudekonomist Maarit Lindström från Skogsindutrin rf. Deltagandet i toppmötet kostar 250 e och biljetten kan köpas i förväg på  www.pulpaper.fi

Mässcentrum arrangerar PulPaper-evenemanget tillsammans med Puunjalostusinsinöörit ry den 7. – 9.6.2022. Evenemangets öppettider är tisdag och onsdag 7.– 8.6. kl. 9 - 17 och torsdag 9.6. kl. 9 - 16. Professionella inom branschen kan registrera sig gratis till evenemanget på www.pulpaper.fi

Samtidigt arrangeras kemi- och bioteknologibranschens ChemBio Finland och Helsinki Chemicals Forum den 8. – 9.6.2022 i Helsingfors Mässcentrum. De som registrerat sig till PulPaper kan även besöka ChemBio Finland -evenemanget.

 

Tilläggsinformation:

Affärsområdeschef Marcus Bergström, tel. +358 44 562 4524, marcus.bergström@messukeskus.com
PulPaper: informatör Teija Armanto, tel. +358 50 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

www.pulpaper.fi

Följ oss på: fb, twitter och LinkedIN @pulpaper #pulpaper

Bilder från föregående evenemang: http://mediabank.messukeskus.com

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

PulPaper 2018

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications