Internationella PulPaper 2022 bygger mongondagens bioekonomi

Temat för skogsindustrins PulPaper 2022 evenemang är Building tomorrow’s bioeconomy. På PulPaper evenemanget, som är kostnadsfritt för professionella inom området, håller skogsindustriföretagen sina anföranden på Future Square och dessutom ordnas PulPaper Conference och Green Economy Business Summit, som båda är avgiftsbelagda evenemang. Företag inom skogsindustrin möter sina kunder och presenterar sina produkter på mässområdet. PulPaper 2022 arrangeras 29. -31.3.2022 på Messukeskus i Helsingfors.

PulPaper 2022 uppdaterar informationen för proffs. På tisdagen den 29 mars sammanför PulPaper Conference skogsindustriproffs och presenterar evenemangets teman. Green Economy Business Summit för företagsledning och intressenter ordnas onsdagen den 30 mars och programmet har sammanställts tillsammans med aktörer inom skogs- och kemisk industri. På Future Square, som ligger på PulPapers evenemangsområde, kan besökarna dagligen följa med skogsindustriföretagens och de övriga utställarnas anföranden samt start-up företagens pitches. Sista evenemangsdagen, den 31.3, är temat studeranden och ungdomar. Programmet i sin helhet är på engelska.

”Efter ett uppehåll på nästan fyra år, sammanför PulPaper de professionella inom området för att nätverka och uppdatera sina kunskaper. Våren 2021 presenterades evenemangets teman i förväg under det virtuella pre-PulPaper evenemanget. Ingenting kan dessvärre ersätta verkliga, fysiska möten. Företag som presenterar sina nya produkter och tjänster på PulPaper evenemanget kommer också att producera program för evenemanget. Bland skogsbolagen deltar bland andra Metsä Group, UPM, Sappi och Stora Enso, samt många företag inom kemibranschen och företag som tillverkar utrustning inom samma bransch,” säger evenemangsansvarige Marcus Bergström, affärsområdeschef på Messukeskus. “För första gången kommer PulPaper att arrangeras samtidigt som ChemBio Finland 2022 och Helsinki Chemicals Forum 2022. Att dessa tre professionella evenemang arrangeras samtidigt ger mervärde åt alla tre evenemang.”

PulPaper conference lyfter fram sex olika teman

Programteman är IT and Automation, Environment and Sustainability, Safety and Risk Management, New Textile Products, Efficiency och Packaging Solutions. Konferensen inleds med tre huvudanföranden. Det första keynote- anförandet hålls av Hannu Kasurinen, Excecutive Vice President, direktör för Stora Ensos Packaging Materials division. Ämnet för det andra keynote-anförandet är Sustainability leading company strategy och presenteras av Riikka Joukio, direktör för Corporate Responsibility and Public Relations på Kesko. Executiive Vice President, Head of Management Consulting Roland Lorenz från AFRY är den tredje keynote-talaren och ämnet är Changes in consumer behaviour following COVID pandemic. Efter de inledande anförandena fortsätter konferensen som två parallella sessioner, där alla sex teman behandlas genom tre aktuella expertpresentationer.

Start-up företagen tävlar om pris

Future Square på utställningsområdet har egna keynote-anföranden varje dag, och dessutom anföranden av skogsföretag och övriga företag som deltar i utställningen. PulPaper Award delas ut på evenemanget onsdagen den 30 mars. Stiftelsen Finlands Mässas pris på 5 000 euro tilldelas ett start-up företag som har utvecklat den mest intressanta innovativa produkten för skogsindustrin. En jury bestående av skogsindustriexperter kommer att utse vinnaren den 30 mars kl. 13.30 baserat på pitches som hållits på Future Square, och priset delas ut vid kvällsevenemanget.

”PulPaper 2022 erbjuder redan dagen innan öppningen den 28 mars utflykter till företag inom området samt en get- together träff. Öppningsdagen 29.3 avslutas med ett after-work evenemang på utställningsområdet och 30.3 på kvällen arrangeras PulPaper Party festen. Evenemanget erbjuder alltså en mängd olika möjligheter till att nätverka,” säger Bergström. ”Vi introducerar även ett mötesverktyg med vilket man kan boka mötestider också under evenemanget.”

PulPaper 2022 arrangeras 29.-31.3 på Messukeskus i Helsingfors. Besökare kan registrera sig kostnadsfritt till PulPaper evenemanget på www.pulpaper.fi. Man kan även köpa biljetter till PulPaper Conference redan nu. Internationella PulPaper evenemanget arrangerades senast år 2018. År 2021 ordnades Virtual pre-PulPaper.

Messukeskus arrangerar PulPaper 2022 evenemanget i samarbete med Puunjalostusinsinöörit ry.

www.pulpaper.fi  #pulpaper2021 #pulpaper2022


Mera information:

Messukeskus, informatör Teija Armanto, tel. +358 50 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
affärsområdeschef Marcus Bergström, tel. +358 44 562 4524, marcus.bergstrom@messukeskus.com

Puunjalostusinsinöörit ry, verkställande direktör Antti Lindqvist, tel. +358 40 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi

Bilder fritt för media: http://mediabank.messukeskus.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

PulPaper 2018

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications