Teknologia 19-mässan presenterar branschens arbetsgivare

/ins  Nordens ledande teknologievenemang Teknologia 19 ordnas i Helsingfors Mässcentrum 5–7.11.  Evenemanget innehåller aktuella ämnen som robotik, artificiell intelligens och digitalisering.  Företag presenterar också arbetsmöjligheter och olika arbetsbeskrivningar på mässan.


Mässans första dag 5.11 riktar sig särskilt till teknologistuderande och till dem som söker nytt arbete. På Tulevaisuuden työnantaja-dagen (Framtidens arbetsgivare) finns HR-ansvariga och andra företagsrepresentanter på plats. Med dem kan besökare diskutera olika karriäralternativ. Företagen kan till exempel göra rekryteringsintervjuer, berätta om framtida rekryteringsbehov eller redogöra för företagets verksamhetskultur och olika arbetsbeskrivningar.

Finlands skarpaste uppstartsföretag inom teknik på plats

Dagens intressantaste uppstartsföretag finns samlade på ett eget temaområde. De här företagen verkar bland annat inom sensorteknologi, signalbehandling, programrobotik, sensorsystem och drönarinspektioner för industrin.

Förutom vid temaområdet, hittar man uppstartsföretagen på Teknologia 19 startup-tävlingen, som har sin final på mässan onsdag 6.11. Tävlingens vinnare belönas med ett 10 000 euros stipendium från Stiftelsen Finlands Mässa. Sex företag deltar i finalen: 

Uppstartsföretaget Delicode är inriktat på datorseende och artificiell intelligens. Signals-produkten är en analystjänst som använder maskinsyn för att samla anonym information om människors rörelser och interaktioner, särskilt för handels- och marknadsföringsändamål. | Delicode.com

Golvbrunnen, som Ensavetec utvecklat, erbjuder lösningar för nybyggnation och stambyten där badrum renoveras. Produkten återvinner värmeenergin från använt duschvatten och utnyttjar energin för att värma duschvattnet. | Ensavetec.com

Huoleti
utvecklar digitala social- och hälsovårdstjänster. Den webbaserade plattformen ger verktyg som underlättar samtal om svåra frågor och ger den insjuknades anhöriga ett enkelt sätt att stödja den sjuka i vardagen. | Huoleti.com 

Meluta erbjuder teknikutvecklingstjänster inom sensorteknik och signalbehandling. Företaget är specialiserat på akustiska och vibroakustiska mätningar och på att generera affärsvärde av dem genom algoritmer och analyser. | Meluta.fi

Skillgrower avlägsnar hinder för lärande genom att ta hänsyn till varje elevs individuella behov, bl.a. genom att öka mängden insikter i studierna och ge mening genom spelbarhet | Skillgrower.com
 
VimAIs produkt bygger på datorseende för inomhuspositionering som möjliggör AR-applikationer för hela hus. Modellen möjliggör t.ex. nya digitalt stödda handlingsmodeller inom underhåll och planering. | Vim.ai

Nordens ledande evenemang i teknologibranschen Teknologia 19 arrangeras i Messukeskus i Helsingfors 5–7.11.2019. Temat för evenemanget är Människan, ansvar och teknik. Läs mer om mässan på www.teknologia19.fi.

 

Mer information:

Mässcentrum Helsingfors, informatör Antti Karjunen, tfn +358 50 574 3444, fornamn.efternamn@messukeskus.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

PulPaper 2018

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications