PulPaper - internationellt toppevenemang för skogsindustrin i Helsingfors

/ins PulPaper är ett ledande internationellt evenemang för skogsindustrin som arrangeras i Helsingfors 29-31 maj 2018. Evenemanget utgör en global mötesplats där branschproffs från hela världen bekantar sig med innovationer, lär sig nytt och nätverkar sinsemellan. PulPaper består av en utställning, ett förstklassigt konferensprogram, kvällsprogram  samt exkursioner till produktionsanläggningar där nya investeringarna gjorts.

 

PulPaper är en unik mötesplats i form av ett evenemang som förenar olika branscher inom skogsindustrin, för samtidigt ordnas även PacTec som presenterar förpackningsbranschen samt det nya evenemanget Wood & Bioenergy inom mekanisk träförädling och bioenergi. Helheten erbjuder ett tillfälle att på ett enkelt sätt träffa många aktörer inom olika industribranscher. Något liknande finns inte någon annanstans i världen.

Evenemanget arrangerades senast 2014 och då kom det besökare från totalt 70 olika länder. Nu samlas världens bästa experter inom skogsindustrin på evenemanget PulPaper kring digitalisering, utvecklande av bioraffinaderier och genombrottsinnovationer. Huvudtema för evenemanget är ”Visit tomorrow today”. Det syftar på nya innovationer och ny teknologi som kan utnyttjas till att utveckla skogsindustrin i en allt mer digitaliserad värld, med respekt för miljön.

I utställningen deltar cirka fyrahundra företag och antalet besökare väntas uppgå till 10 000. Monterförsäljningen på PulPaper är livlig och marknadsledarna inom branschen har redan bekräftat att de deltar. Bland deltagarna finns de viktigaste anordnings- och tjänsteleverantörerna och de ledande skogsföretagen inom branschen. Digitaliseringen och innovationer får synlighet på seminarier och avdelningar där de nyaste praktiska tillämpningarna presenteras för kunderna. På utställningen presenteras dessutom morgondagens nyheter på ett temaområde för uppstartsföretag.

PulPaper ger med innovationer som utgångspunkt en översikt över skogsindustrins framtid

Mångsidigt seminarieprogram i tre dagar. Tisdagen den 29 maj arrangeras seminarierna Business Forum och 3D Printing of Biomaterials. Business Forum är ett nytt seminarium som riktar sig till företagsledare. De ämnen som behandlas varierar mellan allt från konsumtionsvanor och hållbar utveckling till innovationer och förändringar i ledarskap.

Under det två dagar långa toppseminariet PulPaper Conference 30-31 maj föreläser 40 experter, forskare och representanter för företag från bland annat Norden, Japan och Nordamerika. Konferensen består av inledningstal som är gemensamma för alla och av temalagda delar som kan väljas fritt.

Som inledningstalare vid PulPaper Conference hör vi Maria Strömme, professor i nanoteknologi från Uppsala universitet, som skapar en vision om innovativa framtidsprodukter. En annan inledningstalare är Ilkka Hämälä, verkställande direktör för Metsä Group i Finland. Han berättar om hur den nya bioproduktfabriken i Äänekoski integrerar traditionell cellulosaindustri och tillverkningen av nya bioprodukter.

På konferensen behandlas dessutom bland annat genombrottsinnovationer inom branschen, utvecklandet av bioraffinaderier, förändringar i konsumentbeteendet och digitaliseringens möjligheter. Forskarna presenterar aktuella forskningsresultat och skapar en vision om framtidens affärsmöjligheter. Företagen ger praktiska exempel på nya sätt att arbeta, vilket erbjuder konkreta kontaktytor.

Som avslutning på PulPaper kan besökarna bekanta sig med banbrytande företag inom branschen. Besök på Metsä Groups nya bioproduktfabrik i Äänekoski och kartongfabriken Kotkamills ordnas 31.5-1.6.

Skogsindustriprodukter utgör cirka 20 procent av Finlands export, och framgång inom skogsbranschen är viktigt för Finland. Skogsindustrin är en betydande sysselsättare i synnerhet i landskapen – den sysselsätter direkt cirka 41 000 personer och indirekt cirka 140 000 personer. I Finland finns det 49 pappers- och cellulosafabriker och över 200 industriella sågverk, panelfabriker och företag som tillverkar andra träprodukter. De nuvarande produkterna utgör grunden för affärsverksamheten även under de kommande åren, för den nya generationens pappers-, förpacknings- och träprodukter utvecklas kontinuerligt. Dessutom utvecklas nya bioekonomiska produkter och ny affärsverksamhet vid sidan om de nuvarande produkterna. I takt med bioekonomin uppstår nya företag, arbetsplatser och nytt välstånd.

Bildtext: Stora Enso producerar förnyelsebara lösningar för globala marknader. De material som produceras fungerar som  grund för flera innovativa lösningar som hjälper att ersätta produkter tillverkade av fossila bränslen och andra icke förnybara material. Foto: Stora Enso

Evenemangen PulPaper, PacTec och Wood & Bioenergy som ger en mångsidig bild av skogsindustrin arrangeras i Messukeskus i Helsingfors 29–31 maj 2018.

www.pulpaper.fi  #pulpaper2018

Ytterligare uppgifter: Informatör Riikka Luomanpää, Messukeskus, tfn +358 50 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

PulPaper 2018

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications