Smart mjukvara revolutionerar produktionen av vassle- och mjölkpulver

/INS. Finlands största mejeriföretag Valio lyckades nyligen öka produktionen på sin anläggning i Lapinlahti med över 10 procent. Produktionen på fabriken som tillverkar vasslepulver höjdes med hjälp av NAPCON Controller, en egenutvecklad lösning för avancerad processtyrning (Advanced Process Control, APC) från teknik- och konstruktionsföretaget Neste Jacobs. Resultaten var så övertygande att Valio nu ska optimera en ytterligare anläggning i Seinäjoki i Finland, en mjölkpulverfabrik bestående av en evaporator och en spraytork.

Både vassle- och mjölkpulver produceras genom att torka vätska. Processen är därför mycket energiintensiv. NAPCON balanserar energibehovet enligt önskade produktegenskaper för att minimera energiförbrukningen.

”Valio levererar över 60 000 ton mjölk- och vasslepulver om året”, säger Antero Ylitalo, produktionschef på Valio Powder Production. ”Att höja produktiviteten med 10 procent utan högre energiförbrukning eller dyra maskininvesteringar handlar om stora pengar.”

En annan viktig fördel är att NAPCON kan förutspå fuktinnehållet och justera vattenbalansen i realtid. Optimeringen tar till och med hänsyn till luftfuktigheten utomhus.

Fuktinnehållet är en avgörande faktor, särskilt i slutet av produktionslinjen, där man ska torka bort det sista vattnet med spraytork utan att gå miste om mjölkens eller vasslens värdefulla egenskaper.

I produktionslinjen för mjölkpulver används en evaporator för att bli av med extra vatten innan koncentratet når spraytorken. Att styra båda torkfaserna samtidigt med NAPCON ger ytterligare besparingar, och garanterar att båda enheterna fungerar optimalt hela tiden. Denna typ av system har redan installerats på Valios anläggning i Seinäjoki.

”För högt vatteninnehåll gör pulvret klibbigt och orsakar störningar i processen”, berättar Vesa Strand, produktionschef på anläggningen i Seinäjoki. ”För torrt pulver leder istället till damm och högre energiförbrukning. Med NAPCON kan vi höja det genomsnittliga fuktinnehållet i processen men ändå bevara fuktinnehållet i slutprodukten mycket nära målvärdet under alla omständigheter.”

Enkel integration

Lösningen NAPCON som används på Valios två anläggningar består av två verktyg: NAPCON Indicator som beräknar material- och energibalansen och NAPCON Controller som styr processen med hjälp av multivariabel modellprediktiv reglering (Multivariable Model-Predictive Control, MMPC).

Förutom MMPC-lösningen inkluderar leveransen till Valio även OPC UA (Open Process Control Unified Architecture) för att ansluta NAPCON till Valios styrsystem.

”Resultaten från det första projektet övertygade oss om Neste Jacobs expertis och överlägsna förmåga att genomföra avancerade optimeringsprojekt. Att välja dem som partner igen var ett enkelt beslut”, säger Antero Ylitalo. ”Nu utreder vi möjligheterna att utveckla samarbetet ytterligare.”

Keijo Yli-Opas, Chief Application Engineer på Neste Jacobs påpekar att NAPCON Controller (Neste Jacobs egenutvecklade APC-lösning), kan implementeras på vassle- och mjölkpulveranläggningar var som helst i världen.

”Kompletta ingenjörs- och implementeringstjänster samt kundutbildning utgör en viktig del av vårt erbjudande. Lösningarna som levererades till Valio är förstås inte identiska, men det brukar inte ta mer än några månader att anpassa lösningen efter olika produktionsprocessers behov”, berättar han.

Något som påskyndar optimeringsprojekten avsevärt är möjligheten att upprätta en fjärranslutning mellan processen och Neste Jacobs ingenjörer.

”Då kan vi arbeta med projektet oavsett var vi befinner oss”, säger Keijo Yli-Opas. ”Anslutningen utgör även en bra plattform för underhåll i framtiden”.

Fakta:

NAPCON Indicator: skickar omätbara processvärden och processinformation till APC-systemet.

NAPCON Controller: APC-lösning med multivariabel modellprediktiv reglering.

Spraytorkning:

Funktionsprincipen för en spraytork är att finfördela koncentratet till minimala droppar som sedan torkas med varma luftströmmar och omvandlas till pulverpartiklar.

Om spraytorken kan styras så att värmen alltid är rätt kan man höja vassle- eller mjölkpulverproduktionen avsevärt utan att använda mer energi. Samtidigt minskar risken för driftstopp på grund av igensatta filter betydligt.

Vanligen används en evaporator för att få bort extra vatten innan pulvret spraytorkas. I produktionslinjer med både evaporator och spraytork ger APC-lösningen ytterligare optimeringsmöjligheter.

NAPCON är ett registrerat varumärke som tillhör Neste Jacobs.

Bildtext 1: Neste Jacobs egenutvecklade lösning NAPCON Controller ser till att slutproduktens egenskaper bevaras inom önskade parametrar under alla omständigheter på Valios mjölkpulveranläggning i Seinäjoki. På bilden visas torken i processens sista fas. © Neste Jacobs

Bildtext 2: Valios anläggning i Seinäjoki i Finland kunde höja produktiviteten med drygt 10 procent utan höjd energiförbrukning genom att införa Neste Jacobs APC-lösning. Lösningen är integrerad med anläggningens styrsystem. © Neste Jacobs

Neste Jacobs är en ledande leverantör av högkvalitativa teknik-, konstruktions- och projekttjänster till ett flertal industrier inom olja och gas, petrokemi, kemi, livsmedel, bioraffinaderier, biokemikalier, bioläkemedel och industriell infrastruktur. Företaget har 60 års erfarenhet av teknikutveckling och industriella investeringsprojekt samt underhålls- och processförbättring i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Neste Jacobs eftersträvar tillväxt på såväl den nordiska hemmamarknaden som globalt. Företaget har 1 300 medarbetare runt om i världen. www.nestejacobs.com

Valio är ett företag ägt av 18 mejeriföreningar som producerar och marknadsför mjölkprodukter. Valio är Finlands största mejeriföretag som tar emot 85 procent av all mjölk som produceras i Finland. De viktigaste produktgrupperna är färska mejeriprodukter, ost, matfett, juice, mjölkpulver, avmineraliserat vasslepulver och storköksprodukter. www.valio.fi

För mer information, vänligen kontakta:

Jaakko Nauha, Sales Manager, NAPCON, Neste Jacobs Oy, tel. +358 50 458 7534, jaakko.nauha@nestejacobs.com
Antero Ylitalo, Production Manager, Valio Powder Production, Valio Oy, tel. +358 50 384 0482, antero.ylitalo@valio.fi
Vesa Strand, Production Manager, Seinäjoki Plant, Valio Oy, tel. + 358 50 384 0787, vesa.strand@valio.fi

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications