Nya Alfa Laval CM Connect använder digitalisering för att optimera hygienisk bearbetning

Alfa Laval CM Connect utgör nästa steg i digitaliseringsresan för att driva innovation och tillväxt för kunder i de hygieniska processindustrierna. CM Connect består av abonnemangsbaserad övervakning av utrustningens skick och en molngateway. Detta gör att anläggningens operatörer kan få fjärråtkomst till data för roterande utrustning i processlinjer. Med data om verklig körtid, trendanalyser och tid till nästa service lätt tillgänglig, kan anläggningsoperatörerna fatta väl underbyggda beslut med sina datorer och mobila enheter. Detta skyddar processens kontinuitet och kritiska resurser, förbättrar säkerheten på arbetsplatsen, sparar tid och pengar och ger konkurrensfördelar.

Maximal effektivitet för anläggningen, minimalt med oplanerade avbrott

När Industri 4.0 utvecklas är CM Connect ett naturligt nästa steg på kundens digitaliseringsresa. Produkten utökar Alfa Lavals sortiment av lösningar för övervakning av utrustningens skick. Med fullständig synlighet för alla anslutna resurser kan anläggningsoperatörerna upptäcka problem som påverkar framtida prestanda, förhindra oplanerade avbrott och förbättra resurshanteringen.

CM Connect fungerar som en gateway som kommunicerar via Bluetooth. Produkten kan koppla samman upp till 10 trådlösa Alfa Laval CM-vibrationsövervakare som lanserades förra året. Därefter skickas data över ett 4G-mobilnät till molnet för granskning och analys i en intuitiv och användarvänlig instrumentpanel.

Avancerade meddelanden  i realtid

Avancerade vibrationsanalyser möjliggör upptäckt av alla avvikelser från de förinställda tröskelvärdena för utrustningen. Vid avvikelser skickas ett SMS eller e-postmeddelande till användaren, som kan vidta åtgärder i realtid baserat på dataanalyser.

– Fokusera på det som är viktigt. CM Connect gör att anläggningsoperatörerna kan planera och prioritera underhåll utifrån handlingsbara data, säger John Walker, Portfolio Manager, Pumpar, Alfa Laval. – I stället för att byta ut slitdelar innan deras användbara livslängd är slut, kan operatörerna lägga tid och pengar på de platser och vid den tidpunkt då underhållet verkligen behövs.

Förutom att koppla samman de trådlösa CM-vibrationsmonitorerna, kan CM Connect också fungera som givare. Den mäter vibrationer, invändig temperatur och total körtid vid montering på Alfa Laval LKH-, SRU-, SX- och DuraCirc-pumpar, eller annan roterande utrustning som omrörare och mixrar.

Mot ökad digitalisering

Som del av företagets åtagande för banbrytande digital transformation i hygienbranschen, utforskar och utvecklar Alfa Laval Industri 4.0-lösningar som ger kunderna avancerade konkurrensfördelar.

Läs mer på www.alfalaval.com/cmconnect.

 

För mer information kontakta:

John Walker
Portfolio Manager, Pumpar, Alfa Laval
Telefon: +44 7879 808857
E-post: john.walker@alfalaval.com 

Klaus Stove
Business Development Manager, Connectivity and Monitoring, Alfa Laval
Telefon: +45 42 56 11 00
E-post: klaus.stove@alfalaval.com

Marianne Højby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com

 

Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg – och gör hela tiden det lilla extra för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Allt enligt vårt motto Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 anställda. Årsomsättningen 2020 var 41,5 miljarder SEK (cirka 4 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications