Publications

Dustcontrol lanserar ett effektivt utsugningssystem för livsmedelsbranschen

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p><strong>Caption:</strong>Dustcontrol Suction brush. <br /> The Good For Food suction brushes have a unique combination of features.  </p> (foto: Thomas Uggowitzer)

/ins Hygienkraven inom livsmedelsindustrin är mycket höga. Nu lanserar det svenska företaget Dustcontrol ett effektivt utsugningssystem för livsmedelsbranschen: ”Good For Food – When Clean Is Not Enough”. Systemet bidrar till en säker och hygienisk livsmedelsproduktion.

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Publicerad

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker (foto: Administrator)

Slipade och polerade betonggolv har utvecklats till en global miljardmarknad som fortsätter att växa, främst i USA och Australien. En begränsande faktor i expansionen har varit svårigheten att hantera de stora volymerna slipdamm. Ett slipdamm som dessutom ofta innehåller hälsofarliga partiklar. Men nu har svenska Dustcontrol löst problemen med ett nytt koncept och två nyutvecklade bygg- dammsugare som effektivt tar hand om mycket stora mängder damm. Tack vare speciella föravskiljare och avancerad filterteknik minskar dessutom risken för lungsjukdomar markant.