Riktar rören rätt

Riktar rören rätt

En rörläggningslaser med synlig diod som förenar den traditionella diodlaserns hanterlighet med gaslaserns synliga ljus, AC 1 Pipelaser, lanseras nu av AMA Laser System. Lasern är helautomatisk, självhorisonterande och har kompensering i tväraxeln. Fjärrstyrning och inbyggda batterier är andra nyheter. Ljusstrålen är synlig på över 100 meters håll.

Den nya rörläggningslasern kan användas för såväl rörläggningsarbeten som för kantsättningar, dikesgrävning eller andra jobb där en rak referenslinje fordras.

Synligt ljus

Fördelarna med instrument med vanlig diodlaser är att de är små, behändiga och kompakta. Nackdelen är att ljuset ligger i det infraröda spektrat och således inte är synligt för det mänskliga ögat. Gaslasern däremot har synligt ljus, men är tung och klumpig att hantera. Med AC1 Pipelaser kombineras fördelarna med de båda systemen utan nackdelarna.
En nyhet är också den inbyggda, automatiska kompenseringen av laserstrålens läge då lasern placerats med viss snedställning i tväraxeln.
Ny teknologi används för att få en laserstråle med hög kvalitet, som ger en god, visuell och cirkulär ljuspunkt även på långa distanser.

Tål tuff behandling

Instrumentet är försett med fjärrstyrning för injustering och riktningskontroll och har inbyggda batterier som kan klara minst tolv timmar kontinuerlig användning mellan uppladdningarna. Konstruktionen är robust och tål omild hantering samt hårda väderförhållanden. Laserljuset är synligt på åtminstone hundra meters håll i dagsljus.
Temperaturområdet är från -20° till +50°, vikten cirka 5 kilo och lutningsområdet -10% till +40%, dvs från -10 meter till +40 meter per 100 meter rörläggning.

AMA Laser System tillhör Scandia Metric AB med cirka 140 anställda i Norden. Omsättningen är ungefär 300 miljoner svenska kronor. Förutom laserbaserade rörläggningsinstrument har AMA Laser System utvecklat bland annat en serie roterande lasrar för byggindustrin.

Bildtext:
AC 1 Pipelaser är en ny rörläggningslaser med bland annat en diodlaser med synligt ljus av hög kvalitet, fjärrstyrning och automatisk kompensering av laserstålens läge.

För ytterligare information kontakta:
AMA Laser Systems
Juhan Tuks
Box 1494, 171 29 Solna
Tel: 08-629 08 40;
Fax: 08-29 08 56

I Finland:
KONEALA Oy
Voitto Hirvonen
Suvisaarentie 60
02380 ESPOO
Puh. (90) 888 44 88/802 12 91
Fax: (90) 888 44 84

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications