Obrábacie centrá na veľké diely od firmy Hermle vo výrobe nástrojov a foriem

Od súboru k precíznemu dielu

/ins  Firemný slogan "Výkon nie je vecou náhody" sa k filozofii a stratégii poskytovateľa služieb v oblasti obrábacej techniky HETEC GmbH z nemeckého Breidenbachu hodí v tom najpravdivejšom zmysle slova! Lebo kto sa ako Friedhelm Herhaus so svojimi odbornými znalosťami a schopnosťami z (príliš) dlhodobého hľadiska nedokáže v praxi osvedčiť v prospech zákazníka, tomu zostáva iba cesta k samostatnosti. Spolu so svojím bratom Günterom Herhausom založil najskôr v Bad Laasphe HETEC OHG. S rastúcimi objemami obchodu sa ako tretí člen tímu pridal brat Werner Herhaus a v roku 2000 sa založením HETEC GmbH predbežne zavŕšil proces formovania firmy

Predbežne" sa tu hodí úplne presne, lebo v rýchlom slede sa investovalo do systémov CAD/CAM (3-osové) a v roku 2002 do prvého 5-osového obrábacieho centra, ako aj požadovaného počítačovotechnického a organizačného prostredia. So zameraním na obrábanie veľkých dielov vznikla v roku 2003 v dnešnom sídle firmy v Breidenbachu nový výrobná hala. Bratia, ako konatelia zodpovedajúci každý za jednu oblasť, dôsledne ďalej investovali do systémov CAD/CAM, CNC obrábacích strojov, optimalizácie pracovných procesov, ako aj diaľkového monitorovania pracovných procesov. Takto svojej rastúcej zákazníckej základni mohli neustále poskytovať najmodernejšiu výrobnú techniku pre vysoko náročné, komplexné komponenty z oblasti výroby nástrojov a foriem, ako aj veľkoformátové základné nástroje.

Aby mohli trvalo spĺňať vysoké a rastúce nároky zákazníkov firma HETEC od roku 2009 vsadila a vsádza medziiným na 5-osové obrábacie centrá z dielne Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.Na začiatok to bolo obrábacie centrum typu C 40. Po tomto nasledovalo C 30 U – a len čo bolo k dispozícii – prvé veľké stroje z radov C 60 U a C 50 U. V priebehu času sa na účely menšieho obrábania pridalo C 400 U a naposledy znova veľké C 52 U.

Friedhelm Herhaus k spolupráci s Hermle AG: "Zo strany Hermle nám bolo a je poskytované veľmi dobré a férové poradenstvo, stále rovnako sme nadšení z koncepcie 5 osí, výkonnosti, veľmi veľkej presnosti, prístupnosti, dokonalého, rýchleho servisu, ako aj veľmi dobrej podpory vo všetkých fázach projektu." Ako viditeľný a citeľný dôkaz z praxe spomenul, že obrábacie centrum C 40 U obstarané v roku 2009 má do dnešného dňa za sebou viac ako 30000 hodín chodu vretena – a to s 1. vretenom! – a že podľa meracieho protokolu vypracovaného v roku 2016 sa hodnoty presnosti spred siedmich rokov skrátka potvrdili!

Nápadné je, že obrábacie centrá Hermle sú napriek širokému poľu využitia vybavené na účely kompletného a dokončovacieho obrábania "iba" štandardnými zásobníkmi nástrojov. Je to dobrý dôvod pre to, aby HETEC sám vyvinul systém zásobníka nástrojov a správy, ktorým sa dajú zodpovedajúco obrábaniam osadiť podľa zákazky všetky frézovacie stroje a obrábacie centrá, ktoré navyše disponujú identickými upínaniami nástroja HSK-A63. Celkovo pri tom ide o cca 2000 "ostrých" nástrojov opatrených čipom, z toho je 250 rôznych nástrojov na frézovanie a okolo 300 na obrábanie vŕtaním a frézovanie závitov. Tieto nástroje sa vymieňajú a vkladajú podľa potreby flexibilne "naslepo", čím sa drasticky znižujú časy výmeny a vystrojovania.

 Zakúpením nového 5-osového obrábacieho centra C 52 U firma HETEC postúpila ešte o krok ďalej a prvýkrát si objednala základný balík HIMS (Hermle Information Monitoring Software). Pomocou tohto sa indikuje živý stav a výsledky sa podľa potreby aj odosielajú e-mailom. Toto sa dokonale hodí k stratégii výroby a monitorovania (na diaľku) firmy HETEC, ktorá normálne funguje s jednozmenovou obsluhu a inak s (monitorovanou) automatizovanou prevádzkou. S pracovným priestorom v rozsahu X = 1000, Y = 1100, Z = 750 mm, ako aj naklápacím kruhovým stolom s priemerom 700 mm, pri max. nakladacej hmotnosti 2000 kg, sa obrábacie centrum C 52 U ideálne hodí na kompletné/dokončovacie obrábanie najzložitejších komponentov alebo základných dosiek z oblasti výroby nástrojov a foriem.

Na záver sa Friedhelm Herhaus veľmi pochvalne vyjadril o tímovej práci s Hermle a medziiným spomenul: "Napriek pribúdajúcej zložitosti sa obrábacie centrá Hermle dajú veľmi jednoducho inštalovať, rýchlo uviesť do prevádzky a dobre obsluhovať. Dobrá prístupnosť nám navyše dovoľuje uskutočniť na veľkých strojoch úplné prestavenie z jedného na ďalší obrobok v priebehu 15 minút. Takto aj bez ďalšej automatizácie ako výrobca jednotlivých dielov dosahujeme mesačne a na stroj doby chodu vretena v objeme 400 hodín. Veľmi dobrým príkladom výkonnosti Hermle bol navyše projekt s 5-osovým obrábacím centrom C 52 U, ktoré sme na základe naliehavých požiadaviek zákazníkov potrebovali veľmi rýchlo. Zákazka nám bola udelená za podmienky, že môžeme dať k dispozícii kapacity 8 x 140 výrobného výkonu a dodávať v termíne. S pomocou Hermle sa nám v krátkej dobe podarilo nainštalovať a uviesť do prevádzky C 52 U a požadovanú pripravenosť k výkonom nielen zrealizovať, ale trvalo zabezpečovať. Poskytnúť takýto koherentný celkový balík a dodať presne načas v súčasnosti nie každý naozaj dokáže, pretože ani v krajine výrobcov strojov, akou je Nemecko, nie je veľa na výber."

5-osové obrábacie centrá od Hermle dnes vyrábajú v klimatizovanej hale a sú schopné trvalo zachovávať prisľúbenú presnosť (napr. odchýlku 2 stotiny milimetra na 500 mm frézovacej dĺžky) – a tímu HETEC takto získavať rozhodujúcu konkurenčnú výhodu!

Popisy k obrázkom:

Obrázok 1 ukazuje časť 5-osového obrábacieho centra v klimatizovanej hale poskytovateľa služieb v oblasti obrábacej techniky HETEC v Breidenbachu (Obrázok Panoráma2.tif)

 

Obrázok 2 ukazuje nové 5-osové obrábacie centrum C 52 U (Obrázok _G1_0859.tif)

 

Obrázok 3 ukazuje pracovný priestor C 52 U s naklápacím kruhovým stolom s priemerom 700 mm a pre zaťaženia do 2 000 kg; tu osadený veľkoformátovým základným nástrojom, ktorý je opracovávaný 5-osovým dokončovacím obrábaním (Obrázok _G1_0869.tif)

 

Obrázok 4 ukazuje kompletne opracovanú vložku formy s hlbokými kavitami nachádzajúcimi sa tesne vedľa seba (Obrázok _G1_0971.tif)

 

Obrázok 5 ukazuje sprava doľava Friedhelma Herhausa, konateľa, Christopha Schneidera, vedúceho skupiny frézovacej techniky, a Toma Herhausa, aplikačná technika/obsluha,  všetci z firmy HETEC GmbH, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti obrábacej techniky (Obrázok _G1_1004.tif)

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG je renomovaná firma, ktorá zaujíma vedúce postavenie tak vo vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom meradle. Vďaka stále novým inováciám sa Hermle radí k vedúcim výrobcom obrábacích centier. Obrábacie centrá Hermle sú úspešne nasadené po celom svete viac než 25000-krát. Hustá distribučná a servisná sieť garantuje vo všetkých dôležitých krajinách zázemie pre partnerstvo priamo na mieste. Stroje Hermle sa vyrábajú na juhozápade Nemecka, v prostredí, ktoré je po generácie domovom presnej mechaniky a výroby strojov. Obrábacie centrá Hermle slúžia na racionálne obrábanie nástrojov, foriem a sériových dielov. Vďaka svojej kvalite a vysokej precíznosti sa nasadzujú v nespočetných výrobných oblastiach, najmä tiež v náročných oblastiach, ako je lekárska technika, výroba strojov, optický priemysel, letecký, automobilový, pretekársky priemysel a u ich dodávateľov.

www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications