Automatizované precízne frézovanie v zdravotníckej technike

/ins . S „presnými“ a napriek tomu univerzálne flexibilne využiteľnými obrábacími centrami Hermle vyrába Fetzer Medical GmbH & Co. KG ako OEM partner najrozmanitejšie chirurgické nástroje a dielce zdravotníckej techniky podľa špecifikácií zákazníkov.

 „Od nápadu k hotovému výrobku alebo: All in one inclusive Labeling!“ – tak znie krédo stredne veľkej firmy Fetzer Medical GmbH & C. KG, 78532 Tuttlingen, ktorú v roku 2008 založil Peter Fetzer. Na základe dlhoročnej rodinnej tradície vo vývoji a výrobe chirurgických nástrojov a zdravotníckych prístrojov sa vtedy Peter Fetzer rozhodol urobiť krok vpred. S deklarovaným cieľom pôsobiť ako výlučne nezávislý OEM dodávateľ a vytvárať všetky personálne, ako aj technické predpoklady, ktoré sú pre to potrebné, odštartovala Fetzer Medical komplexný investičný, kvalifikačný a certifikačný program a ešte v roku 2008 sa pustila hneď aj do 5-osového obrábania. Uvedené s deklarovaným cieľom môcť pri vysokej variabilite produktov a počtov kusov byť v zákazkách flexibilnou a dodávať rýchlo.“ Obrábajú všetky relevantné materiály vrátane titánu, pričom Fetzer Medical dodáva zákaznícke diely pripravené na použitie od prototypov/jednotlivých dielov až po sériovo vyrábané komponenty a kompletné prístroje. Na toto firma, ktorá aktuálne zamestnáva 45 vysokokvalifikovaných pracovníkov, využíva najmodernejšie vybavenie, pričom leví podiel so 75 % sa týka náročného obrábania frézovaním/vŕtaním, pri ktorom Fetzer Medical od začiatku vsádza na 5-osové vysokovýkonné obrábacie centrá Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim.

Od manuálneho zhotovovania jednotlivých dielov až po priemyselnú výrobu

Bernd Zepf, vedúci výroby u Fetzer Medical, o rozhodnutí sa pre stroje Hermle:  „Na 5-osové kompletné obrábanie v jednom alebo dvoch upnutiach sa ideálne hodia stroje Hermle, s ich masívne tuhou konštrukciou gantry, koncepciou s troma osami v nástroji a dvoma osami v obrobku, a tým optimálnym postavením nástroja a, v neposlednom rade, veľmi dobrou prístupnosťou. Okrem toho mali zamestnanci a aj ja so strojmi Hermle, ktorých riadenie a programovanie, porovnateľne jednoduchá obsluha a reakčne rýchly, kompetentný servis, už predtým veľmi dobré skúsenosti. Koniec-koncov, tieto skúsenosti nám uľahčili okamžitý vstup do 5-osovej technológie, ku ktorému sme sa odvážili v roku 2008 obstaraním 5-osového CNC vysokovýkonného obrábacieho centra typu Hermle C 40 U.“ Vďaka dobrému napredovaniu podnikania sa museli zvyšovať kapacity a nasledovali viaceré, čiastočne vysokoautomatizované obrábacie centrá Hermle, takže Fetzer Medical teraz zabezpečuje OEM výrobu dodržiavajúcu termíny na piatich obrábacích centrách. Zatiaľ čo s prvým obstaraným 5-osovým obrábacím centrom C 40 U bola najskôr upevňovaná vlastná výrobná kompetencia, resp. budované rozšírené know-how, tento stroj sa teraz využíva prevažne na predvýrobu, ako aj obrábanie prototypov, vzoriek a malých sérií. Okrem toho sú prítomné ďalšie dve 5-osové vysokovýkonné obrábacie centrá typu C 22 U, ktoré sú vybavené 11-násobným vymieňačmi paliet/zásobníkmi paliet typu PW 150 a ktoré sa používajú na automatizovanú flexibilnú výrobu najrozmanitejších dielcov v sériách do 300 kusov.

Validované a certifikované: výrobné procesy na obrábacích centrách Hermle

Ako ďalší stupeň automatizácie je 5-osové vysokovýkonné obrábacie centrum C 12 U skombinované s robotickou bunkou, konkrétne na výrobu skupiny výrobkov nožníc, skonštruovanej ako modulárny stavebnicový systém. Strojový park Hermle ďalej dopĺňa CNC obrábacie centrum typu C 800 V o univerzálne práce v oblasti prípravy výroby, ako je napr. výroba referenčných plôch a možnosť flexibilnej realizácie výroby prípravkov. Keďže všetky nainštalované obrábacie centrá Hermle sa v princípe zakladajú na rovnakej koncepcii, ako aj jednej a tej istej filozofii riadenia a obsluhy, pre obsluhu z toho vyplýva veľmi vysoký faktor opätovného poznania, skúsenosti, bezpečnosti, a tým aj akceptovania. To sa prejavuje zvyšovaním produktivity na strojoch, ktoré sú na jednej strane obsluhované v jednozmennej prevádzke, zatiaľ čo na strane druhej uvedené obrábacie centrá s paletami, resp. robotickým systémom na automatické nakladanie stroja pracujú v noci, resp. počas víkendov samozrejme ako bezobslužné zariadenia. K týmto „tvrdým faktom“ sa pridávajú aj „mäkké fakty“, na ktoré sa sústreďuje pozornosť pri vysoko náročnej výrobe chirurgických nástrojov a zdravotníckych prístrojov. Keďže v chirurgickej a zdravotníckej technike – podľa normatívov inštitúcií EÚ a USA – musí byť zariadenie na výrobu a zabezpečenie kvality úplne validované a certifikované, je vzhľadom na US certifikácie veľkou výhodou, že mnohé americké firmy z oblasti zdravotníckej techniky vyrábajú s obrábacími centrami Hermle, ktoré sú v danom prípade už validované. Toto aj v prípade Fetzer Medical uľahčuje a urýchľuje validácie, čím sa pre jej zákazníkov podarilo dosiahnuť kratší „time to market“.      

Popisy obrázkov:

Obrázok 1 ukazuje pracovný priestor 5-osového vysokovýkonného obrábacieho centra C 22 U s NC naklápacím kruhovým stolom s priemerom 320 mm, na ktorom je nainštalovaný viacnásobný upínací systém (0877)  .© Hermle AG

Obrázok 2 ukazuje zásobník paliet k vymieňaču paliet PW 250, ktorý vykazuje osem miest; spolu s vymieňačom paliet a upínaním paliet na stole 5-osového vysokovýkonného obrábacieho centra C 22 U  je to celkovo 11 paliet v systéme (0948) .© Hermle AG

Obrázok 3 ukazuje zľava doprava Saschu Riesingera, manažéra predaja, dipl. podnikového ekonóma (FH) Jürgena Stickela, konateľa a Bernda Zepfa, vedúceho výroby, všetci z Fetzer Medical GmbH & Co. KG v Tuttlingene (0963) .© Hermle AG

Kontaktná osoba pre otázky:

Udo Hipp, vedúci marketingu, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim

Telefón: (0)7426 95-6238   

  E-mail: Udo.Hipp@hermle.de   

  www.hermle.de

 
Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications