Piab AB

P.O. Box 4501

Sjöflygvägen 35 (visiting address)

SE-18304 TÄBY

Phone: +46 (0)8 630 25 00

Fax: +46 (0)8 630 26 90

Publications

Ostrożny transport delikatnych produktów spożywczych

This press release has photo gallery Published on

<p>Prescription drugs.</p>

/INS. Rewolucyjne sterowanie przepływem zapewnia ostrożne przemieszczanie produktów w urządzeniu transportowym Piab dla delikatnych produktów.