Słowa dochód i zróżnicowanie przemawiają do rolników z północy Wielkiej Brytanii

/INS.  Gdy w zakładzie firmy Iggesund Paperboard w Workington, w hrabstwie Kumbria (Wielka Brytania), podjęto decyzję o budowie kotła na biomasę w celu porzucenia paliw kopalnych, natychmiast rozpoczęto także planowanie przyszłego zapotrzebowania na energię. Jeden z projektów o nazwie Grow Your Income miał zainteresować lokalnych rolników uprawą wierzby, która byłaby przekształcana na biomasę. Program został dobrze przyjęty i stale się rozwija.

Niektóre spośród korzyści, jakich mogą doświadczyć miejscowi rolnicy z hrabstwa Kumbria to stałe, długoterminowe dochody, zwiększona bioróżnorodność gospodarstw czy ochrona gruntów (np. przed erozją gleby czy usuwanie zanieczyszczeń takich jak ścieki). Na początku sezonu uprawy wierzby energetycznej mogą być także dobrym źródłem pyłków dla pszczół. Uprawy wierzby energetycznej mogą pomóc rolnikom zróżnicować swoją działalność, zapewniając im dodatkowe, korzystne źródło dochodów z części gruntów. Dzięki temu zwiększają oni rentowność i zapewniają zrównoważone dostawy żywności w czasie, gdy światowy rynek wpływa na jej cenę.

Współpraca z rolnikami i właścicielami gruntów rolnych jest zadaniem Neila Watkinsa, kierownika ds. paliw alternatywnych w zakładzie firmy Iggesund Paperboard w Workington (Anglia). W zakładzie tym produkuje się tekturę Incada, która służy do wytwarzania wysokiej jakości opakowań kartonowych (FBB).

„Musimy być świadomi tego, że proces ten wymaga czasu i podjęcia istotnych decyzji”, wyjaśnia, podsumowując cztery lata poświęcone dotychczas pracy nad projektem. „Inwestowanie w uprawy energetyczne to zobowiązanie na dwadzieścia lat, dlatego rolnicy chcą mieć pewność, że postępują właściwie. Zainteresowanie rośnie i każdego roku kolejne osoby podejmują się uprawy wierzby energetycznej. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, że tego rodzaju uprawa pozwala im zróżnicować działalność bez narażania się na duże ryzyko”.

Dotychczas zakład otrzymał ponad 26 tys. ton zrębków wierzbowych, które posłużyły do zróżnicowania produkcji energii. Jest to o wiele większa ilość, niż początkowo planowano uzyskać w ramach projektu. Ponadto coraz więcej rolników i właścicieli gruntów ma zamiar rozpocząć uprawę wierzby w bieżącym roku oraz w roku 2017 w ramach programu Grow Your Income (zwiększ swoje dochody).

„Materiał uzyskano dopiero z małej części obszarów, które pomogliśmy stworzyć, gdyż pierwsze zbiory odbywają się dopiero po trzech latach”, mówi Ulf Löfgren, dyrektor zarządzający, który pomógł w uruchomieniu projektu. „Od 2016 roku spodziewamy się większych ilości, jednak już teraz uzyskaliśmy więcej biomasy z upraw energetycznych, niż się spodziewaliśmy”.

Projekt uruchomiono w związku z radykalną zmianą zapotrzebowania na energię w zakładzie firmy Iggesund w Workington. Przedsiębiorstwo przeznaczyło 108 milionów funtów na budowę zasilanej biomasą elektrociepłowni, która rozpoczęła działalność w marcu 2013 r. Po jej uruchomieniu emisje dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw kopalnych zostały niemal natychmiast ograniczone do zera. Jednocześnie zapotrzebowanie zakładu na czystą biomasę wzrosło o 500 tys. ton rocznie.

Zapewniono już dostateczną ilość surowca na kilka następnych lat, ale chcemy opracować plan długoterminowy. Firma Iggesund dostrzegła, że uprawy energetyczne o krótkiej rotacji mogą stać się nowym źródłem biomasy. W planie zagospodarowania dla hrabstwa Kumbria brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA) wyznaczyło tereny szczególnie nadające się do tego rodzaju działalności. „Zalecane przez nas uprawy wierzby mogą być prowadzone na wilgotnych, nieurodzajnych gruntach, dlatego nie stanowią one konkurencji dla produkcji żywności”, przyznaje Neil Watkins.

Poprzednie projekty upraw energetycznych w hrabstwie Kumbria nie zakończyły się powodzeniem z uwagi na trudne do przewidzenia koszty zbiorów. Ceny biomasy były korzystne, jednak koszty pozyskania surowca i jego transportu do klienta w zasadzie przewyższyły zyski rolników.

Jednak zakład firmy Iggesund w Workington i tutaj dostrzegł nowe możliwości. Przedsiębiorstwo oferuje już swoje usługi zbioru surowców leśnych oraz dysponuje rozległą siecią transportu drewna w północnej Anglii i południowej Szkocji. Firma Iggesund należy także do Grupy Holmen, jednego z największych właścicieli gruntów leśnych w Szwecji. W związku z tym zarówno wiedza na temat zbioru surowców leśnych, jak i odpowiednie zasoby były łatwo dostępne.

Na tej podstawie przedsiębiorstwo opracowało ofertę dla rolników. Firma Iggesund ma ponieść koszty zbiorów i transportu upraw, jednocześnie gwarantując rolnikom zwrot z inwestycji poprzez powiązanie cen z indeksem giełdowym w trakcie okresu obowiązywania umowy, który wynosi obecnie 22 lata.

„Zapewniamy doradztwo, wsparcie finansowe przy zmianie działalności oraz usługi zbioru i transportu. Wszystko odbywa się w oparciu o długoterminowe umowy”, wyjaśnia Neil Watkins. „Naszą ofertę nazwaliśmy Grow Your Income. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla starszych rolników, którzy są zainteresowani uprawami wymagającymi mniejszych nakładów pracy”.

Już od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia firma Iggesund Paperboard jest jednym z największych pracodawców w mieście Workington. Od przełomu tysiąclecia przedsiębiorstwo przeznaczyło prawie 200 milionów funtów na rozwój swoich procesów produkcji tektury. Trzy lata temu firma Iggesund przeprowadziła jedną z mniejszych inwestycji w ostatnim czasie. Polegała ona na posadzeniu roślin energetycznych na dziesięciu hektarach wokół zakładu. Pierwsze zbiory odbędą się jesienią 2016 r.

„Pragniemy pokazać ludziom, że pokładamy spore nadzieje w uprawach energetycznych, a ponadto chcemy mieć możliwość pokazania zwiedzającym, jak powinny one wyglądać”, podsumowuje Neil Watkins. „Co więcej, rośliny te przyniosą nam zysk!”.

Podpis 1: Neil Watkins, Alternative Fuels Manager, Iggesund Paperboard© Iggesund

Podpis 2: Steven Clarke, rolnik z miejscowości Keswik (Wielka Brytania), zdecydował się zróżnicować swoją działalność i uzyskać alternatywne źródło dochodów dla swojego gospodarstwa, przystępując do programu Grow Your Income realizowanego przez firmę Iggesund Paperboard. Rolnicy wykorzystują nieurodzajne grunty do uprawy wierzby energetycznej, która następnie zasila kocioł na biomasę w zakładzie firmy Iggesund. © Iggesund

Podpis 3: W czerwcu 2013 r. na terenie wokół zakładu w Workington rozpoczęto uprawę wierzby energetycznej. Już teraz osiągnęła ona niewiarygodną wysokość. Pierwsze zbiory odbędą się jesienią 2016 roku.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Karton jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .

Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications