Cała naprzód w zakładzie papierniczym Iggesund w Workington

/INS. W brytyjskim zakładzie papierniczym firmy Iggesund Paperboard przywrócono pełną sprawność produkcyjną. Na początku marca w celu dokonania przebudowy wyłączono z maszynę papierniczą. Jej najstarszą część, tj. sekcję prasową, zastąpiono nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym. Przebudowa przyczyni się do zwiększenia wydajności o 20 tys. ton rocznie (z 200 do 220 tys.), a ponadto umożliwi dalszą poprawę jakości.

„Oto skutki natychmiastowe – w perspektywie długoterminowej natomiast zastosowanie nowej sekcji prasowej pozwoli nam wykorzystać tę bardziej zaawansowaną platformę do dalszego rozwoju, co będzie mieć kluczowy wpływ na konkurencyjność”, zauważa Bengt Löfroth, specjalista ds. strategii technicznej w zakładzie w Workington.

Przebudowa maszyny papierniczej to istny wyścig z czasem. Wysokie koszty kapitałowe oznaczają znaczną utratę dochodów w przypadku każdej godziny przestoju. Konieczne jest zatem szczegółowe zaplanowanie wszelkich czynności, tak aby wszyscy wykonawcy dokładnie wiedzieli, co i w jakim czasie należy zrobić. Planowanie tak poważnego wstrzymania prac należy rozpocząć ponad rok wcześniej.

Po zakończeniu przebudowy nadal pozostaje kilka pytań: czy ponowny rozruch zakończy się powodzeniem oraz jak szybko osiągniemy taką samą jakość, jak przed wstrzymaniem prac?

„Spoglądając wstecz, muszę przyznać, że zarówno nasi pracownicy, jak i zaangażowani w pracę wykonawcy spisali się znakomicie”, mówi Ulf Löfgren, dyrektor zarządzający zakładu w Workington. „Pracowali dzień i noc, aby zapewnić jak najlepsze wyniki”.

Nie licząc tegorocznej przebudowy, od przełomu wieków firma Iggesund Paperboard przeznaczyła ponad 200 milionów funtów na rozwój zakładu w Workington. Obecnie zakład w Workington to jedyna fabryka tektury na Wyspach Brytyjskich, w której wykorzystuje się włókna pierwotne. Zakład odznacza się wysokimi standardami technologicznymi. Można tu znaleźć doskonałe przykłady wyższości kartonu nad innymi rodzajami opakowań ze względu na korzyści dla środowiska. W 2013 r. w ciągu jednej nocy w zakładzie zrezygnowano z wykorzystania gazu ziemnego na rzecz biomasy. Zmiana ta oznaczała natychmiastowe ograniczenie emisji dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw kopalnych o 190 tys. ton rocznie. Odpowiada to wyeliminowaniu z ruchu drogowego 65 tys. pojazdów. Wartość inwestycji, które to umożliwiły, wyniosła 108 milionów funtów.

Nowa sekcja prasowa w połączeniu z pozostałymi środkami wdrożonymi podczas przebudowy zwiększy też wydajność energetyczną w zakładzie.

„Stale szukamy sposobów zwiększenia wydajności i oszczędzania surowców”, mówi Bengt Löfroth. „Nasze obecne działania doprowadzą do zmniejszenia zużycia energii o niemal 10%, co samo w sobie jest już sporym osiągnięciem”.

Incada to nazwa tektury wytwarzanej w zakładzie papierniczym w Workington. Jest ona wykorzystywana do produkcji opakowań kartonowych. Tektura ta powstaje z włókien pierwotnych, dzięki czemu wyróżnia się dużą sztywnością. Sprawia to, że jest chętnie stosowana przez przedsiębiorstwa pragnące zapewnić swoim produktom dobrą ochronę i niewielką masę, jednocześnie umożliwiając jak najlepszy zadruk materiału.

Podpis 1: Zakład papierniczy firmy Iggesund Paperboard w Workington odzyskał pełną wydajność po blisko miesięcznej przerwie. W tym czasie zamontowano nową sekcję prasową, która pozwoli uzyskać bardziej stabilną jakość, a także zwiększyć wydajność o 20 tys. ton rocznie.© Iggesund

Podpis 2: „Nowa sekcja prasowa to platforma technologiczna, która w przyszłości będzie mieć decydujący wpływ na naszą konkurencyjność”, mówi Bengt Löfroth, specjalista ds. strategii technicznej w zakładzie w Workington.© Iggesund

Podpis 3: „Przebudowa przebiegła sprawnie. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, a ponowny rozruch zakończył się powodzeniem.”, zauważa Ulf Löfgren, dyrektor zarządzający w zakładzie firmy Iggesund Paperboard w Workington.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Karton jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .
 
Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications