Valkeakosken uusi tuotantolinja otettu käyttöön

/INS. Walkin Valkeakoskella sijaitsevan tehtaan uusi tuotantolinja on toimittanut ensimmäiset tilaukset asiakkailleen, investointi on vastannut odotuksia.

Uusi tuotantolinja käyttää laadun mittauksessa ja prosessinvalvontajärjestelmissä uusinta tekniikkaa. Markkinoiden uusin teknologia varmistaa jo prosessissa korkean ja tasaisen laadun.

”Tuotantolinjalla käytetyn tekniikan avulla voimme valvoa ajojen laatua reaaliajassa tarkasti. Jokaisen ajon kaikki ajoparametrit ja mittaukset tallennetaan, mikä mahdollistaa muutoksien seurannan myös jälkikäteen”, Construction-liiketoiminta-alueen johtaja Kari Salminen kertoo.

Monikerroslaminaattien kysyntä on kasvussa nyt, kun Euroopan rakennusteollisuus valmistautuu vastaamaan niin sanottuihin 202020-tavoitteisiin, jotka tähtäävät muun muassa 20 prosenttia parempaan energiatehokkuuteen. Tehokas asuntojen eristys on avain lämmityskustannusten kurissa pitämiseen.

Erittäin joustava tuotantolinja voi tarjota kapasiteettia rakennusteollisuuden lisäksi myös useille eri tuotesegmenteille, kuten joustopakkauksille ja lääkevalmisteille. ”Myös ekstruusiomahdollisuudet ovat erittäin laajat”, Kari Salminen sanoo.

Uusi tuotantolinja lisää kapasiteettia, ja Walki pystyy vastaamaan nopeammin ja joustavammin asiakkaiden tarpeisiin. ”Nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä Walkin toimitusketjun täsmällisyys ja joustavuus on asiakkaiden liiketoiminnan kehittymisen edellytys”, Kari Salminen sanoo.

Koska työturvallisuus on lähtökohtana kaikessa Walkin toiminnassa, työympäristön turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Salminen on kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen siihen, miten uusi tuotantolinja syntyi. ”Tämä on ollut malliesimerkki siitä, miten monimutkainen projekti pitää toteuttaa, ja kaiken lisäksi on ollut hienoa nähdä kaikkien osallistuvan projektiin. Jokainen työntekijä on auttanut esimerkillisesti projektin läpiviennissä”, Salminen sanoo.

Kuvateksti: Tämä on ollut malliesimerkki siitä, miten monimutkainen projekti pitää toteuttaa, ja kaiken lisäksi on ollut hienoa nähdä kaikkien osallistuvan projektiin.© Walki Group Oy

Lisätietoja antavat:

Kari Salminen
Executive Vice President, Construction
Puh. +40 737 1917
Sähköposti: kari.salminen@walki.com

Walki lyhyesti

Walki Group on johtava teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien valmistaja, joka on erikoistunut kuitupohjaisten, älykkäiden monikerroslaminaattituotteiden toimittamiseen useisiin käyttökohteisiin energiaa säästävistä rakennuspinnoitteista pakkausten eristysaineratkaisuihin. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin henkilöstön määrä on noin 900. Konsernin vuosittainen liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications