Walkin uusi tuotantolinja parantaa toimitusvarmuutta

/INS. Monikerroslaminaattien kysyntä on kasvussa, ja erityisesti rakennusalalla on runsaasti kasvumahdollisuuksia. Walki vastaa tähän kysyntään investoimalla uuteen tuotantolinjaan Valkeakosken tehtaallaan.

"Markkinoilla ei ole toista samanlaista tuotantolinjaa”, kertoo Kari Salminen, Walkin Construction-liiketoiminta-alueen johtaja.

Eristyspinnotemarkkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Euroopan Unionin tavoite vuodelle 2020, joka muun muassa tähtää energiatehokkuuden parantamiseen 20 prosenttia, lisää paineita energiatehokkaiden asuntojen rakentamiselle. Tehokas eristys on avain lämmityskustannusten kurissa pitämiseen.

Euroopan talouden elpymisen ohella myös rakennusalan odotetaan piristyvän. Tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus eristysratkaisujen ja erityisesti eristyspinnoitteita vaativien tuotteiden kysyntään.

"Euroopassa on myös suuri tarve parantaa olemassa olevien talojen ja rakennusten eristyksiä, mikä tulee entisestään kasvattamaan kysyntää", Salminen jatkaa.

Uuden investoinnin ansiosta Walki pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin aiempaa nopeammin. Entistä monipuolisemmat tuotantolinjat parantavat toimitusvarmuutta ja lyhentävät toimitusaikoja.

"Voimme taata lyhyet toimitusajat, koska pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja. Voimme laajentaa asiakkaidemme tuotevalikoimaa ja mahdollistaa heidän kasvuaan. Uudella tuotantolinjalla on merkittävä vaikutus asiakkaidemme liiketoiminnan edistämiselle”, Salminen toteaa.

Tuotantolinja on myös erittäin joustava ja voi tarjota kapasiteettia useille eri tuotesegmenteille rakennusteollisuuden lisäksi, kuten kuluttajapakkauksille ja lääketeollisuudelle. Myös ekstruusiomahdollisuudet ovat laajat.

"Tällä investoinnilla Walki vahvistaa maailmanlaajuista johtoasemaansa monikerroslaminaattien toimittajana. Lisäksi investointi tukee strategiaamme, jonka mukaan panostamme voimakkaasti rakentamiseen tarkoitettujen, energiaa säästävien laminaattien kasvaviin segmentteihin ja lisäarvoa tuottaviin kuluttajapakkausratkaisuihin," sanoo toimitusjohtaja Leif Frilund.

Uusi tuotantolinja valmistuu ja otetaan käyttöön vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

 Kuvateksti: Uusi tuotantolinja Valkeakoskella mahdollistaa lyhyemmät toimitusajat. Kari Salminen, Ahti Vuorinen ja Janne Ahonen tarkastavat pinnoitteita. © Walki Group Oy

Lisätietoja antavat:

Kari Salminen

Executive Vice President, Construction

Puhelin: +358 40 737 1917

Sähköposti: kari.salminen@walki.com

 

Janne Ahonen

Plant Director, Valeakoski

Puhelin. +358 40 572 7403

Sähköposti: janne.ahonen@walki.com

 

Leif Frilund

President and CEO

Puhelin: +358 40 354 3330

Sähköposti: leif.frilund@walki.com

Walki lyhyesti

Walki Group on johtava teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien valmistaja, joka on erikoistunut kuitupohjaisten, älykkäiden monikerroslaminaattituotteiden toimittamiseen useisiin käyttökohteisiin energiaa säästävistä rakennuspinnoitteista pakkausten eristysaineratkaisuihin. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin henkilöstön määrä on noin 900. Konsernin vuosittainen liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications