Publications

‘Vihreä’ ratkaisu laivojen jäteongelmaan lupaa toivoa Itämerelle

Published on

Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac (photo: Administrator)

Ympäristöihmiset, poliitikot ja kadunmiehet ovat kaikki yhtä mieltä Itämeren saastumisen aiheuttamasta, meren elämään ja terveyteen kohdistuvasta uhasta. Nyt on tarjolla rohkaisevia merkkejä tekniikan tulosta avuksemme. Varustamot ovat jo ottamassa käyttöön uusinta teknologiaa olevia, laivoissa toimivia jätevedenkäsittelyprosesseja. Niillä voidaan käsitellä kaikki matkustajien ja miehistön käyttämä vesi lähes juomakelpoiseksi. Tämän jälkeen puhdistettu vesi voidaan laskea mereen aiheuttamatta uhkaa terveydelle tai meren ekosysteemille. Näinkäsitellyn veden laatu ylittää kaikki nykyiset laivojen jätevedenkäsittelylle asetetut päästönormit.

Uusi laivojen jätevesien käsittely-järjestelmä ylittää kaikki nykyiset puhdistusnormit

Published on

Environmentally aware operators like Finnlines have already taken advantage of Evac's advanced waste water treatment solutions on a baltic ferry m/s Finnclipper. © Finnlines (photo: Administrator)

Merenkulun ympäristöratkaisuihin erikoistunut Evac on tuonut markkinoille uuden, pitkälle kehitetyn laivojen jätevesien puhdistusjärjestelmän, joka tuottaa kirkasta, käsiteltyä vettä. Järjestelmä ylittää kaikkien nykyisten laivojen jäteveden käsittelynormien, mukaan lukien IMO:n, Alaskan, USCG:n ja Naton laivaston NIAG:n asettamat vaatimukset. Se tarjoaa vähän tilaa ja huoltoa kaipaavan ratkaisun varustamoille, jotka ovat puristuneina kahden paineen väliin: ympäristöä suojeleva lainsäädäntö muuttuu yhä ankarammaksi ja jäteveden käsittelyn hoitaminen vaatii yhä enemmän resursseja.