Adjusts pipes correctly

LEHDISTÖTIEDOTE
1995-01-13
Suuntaa putket oikein

AMA Laser System tuo markkinoille näkyvällä diodilla varustetun putkenvetolaserin, jossa yhdistyvät perinnäisen diodilaserin hyvä käsiteltävyys ja kaasulaserin näkyvä valo. Tämä laserlaite, jonka kauppanimeksi on annettu AC 1 Pipelaser, on täysautomaattinen ja asettuu itsestään vaakatasoon. Se on myös varustettu itsestään kompensoivalla poikkiakselilla.

Muita tärkeitä uutuuksia ovat langaton linjauksen säätöjärjestelmä ja sisäinen akkukasetti. Kapasiteetti 12h/latauskerta. Säde näkyy yli 100 metrin etäisyydelle.
Uutta putkilaseria käytetään viettoviemäreiden, kaukolämpökanavien ja reunakivien asennus- ja mittaustehtävissäja kaikkialla, missä tarvitaan linjaa ja kaltevuutta.

Näkyvä valo

Tavallisella diodilaserilla varustettujen instrumenttien etuihin kuuluvat pieni koko, kätevyys ja näppäryys. Haittapuolena on se, että valo on infrapuna-alueella ja siten ihmissilmälle näkymätön. Kaasulaserin valo sitä vastoin on näkyvä, mutta itse laite on painava ja hankala käsitellä. AC 1 Pipelaserissa molempien järjestelmien edut yhtyvät ilman mitään haittapuolia.
Uusiin ominaisuuksiin kuuluu myös sisäänrakennettu lasersäteen automaattinen kompensointi, joka toimii siinä tapauksessa, että laite on asetettu vinoon poikkiakselin suunnassa.
Uuden teknologian avulla on kehitetty korkealuokkainen lasersäde, joka aaikaansaa hyvän ja pitkältäkin etäisyydeltä helposti näkyvän, pyöreän valopisteen.

Kestää kovakouraista käsittelyä

Instrumentti on varustettu etäohjauksella, jota käytetään hienosäätöön ja suuntaukseen. Siinä on myös sisäänrakennetut paristot, joita voi latausten välillä käyttää yhtäjaksoisesti ainakin 12 tunnin ajan. Laite on tukevarakenteinen ja kestää varomatontakin käsittelyä sekä ankaria sääolosuhteita. Laservalo näkyy päivänvalolla vähintään sadan metrin etäisyydelle. Laitteen käyttölämpötila-alue on -20Ý... +50ÝC, paino noin 5 kiloa sekä kaltevuusalue -10% ... +40%, mikä tarkoittaa -10 metristä +40 metriin vedettäessä 100 metriä pitkää putkea.

AMA Laser System kuuluu ScandiaMetric AB:hen ja sillä on Pohjoismaissa palveluksessaan n. 140 työntekijää. Liikevaihto on arviolta 300 milj. Ruotsin kruunua (n. 210 milj. mk). Laseriin perustuvien putkenvetoinstrumenttien lisäksi AMA Laser System on kehittänyt mm. sarjan pyöriviä lasereita rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Kuvateksti:
AC1 on uusinta tekniikkaa omaava putkien asennukseen suunniteltu diodilaser näkyvällä säteellä. Laaja itsetasausjärjestelmä takaa luotettavan lopputuloksen minimikaltevuuksilla. Ei kaapeleita työmaalla. Rakennetun verkoston toimintavarmuus on moitteeton.

Lisätietoja antaa:
KONEALA Oy
Voitto Hirvonen
Suvisaarentie 60
02380 ESPOO
Puh. (90) 888 44 88/802 12 91
Fax: (90) 888 44 84

Johan Tuks
AMA Laser Systems
Box 1494
S-171 29 Solna, Ruotsi
Puh: +46 8 629 04 80
Fax: +46 8 29 08 56


N.B. Tämä teksti on saatavissa 3,5 tuuman levykkeellä (Word 5.1a) Macintosh- tai PC-formatoinnilla.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications