Η Konecranes προσφέρει έξυπνες ανυψωτικές λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χαλυβουργία.

Ο ανυψωτικός εξοπλισμός στη χαλυβουργία υποβάλλεται στις πιο σκληρές συνθήκες, με εξαιρετικά υψηλές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, δύσκολα και βαριά φορτία, καθώς και συνεχώς μεταβαλλόμενες και εξαντλητικές εργασίες. Η Konecranes παρέχει μία ευρεία γκάμα αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων γερανογεφυρών και άλλων λύσεων χειρισμού υλικών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες.

Οι λύσεις της Konecranes προσφέρουν υψηλά επίπεδα ευελιξίας, απόδοσης και ασφάλειας. Έχουν αναπτυχθεί με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες της χαλυβουργίας σε όλο το εύρος εργασιών αυτής, από τον χειρισμό πρώτων υλών έως τη χαλυβοποίηση, την ελασματοποίηση και τον καθαρισμό. Ανεξάρτητα από τον τύπο χάλυβα που χειρίζεστε, είτε πρόκειται για πλάκες, ρολά, ράβδους ή σωλήνες, η Konecranes παρέχει όλους τους τύπους γερανογεφυρών, όπως γερανογέφυρες με κάδο μεταλλουργίας, γερανογέφυρες χειρισμού μετάλλων ανακύκλωσης, μπιγετών, πλακών χάλυβα, ρολών, ράβδων καθώς και πλακών και μονάδων ανακύκλωσης μετάλλων. Ο σχεδιασμός όλων των γερανογέφυρών συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διεθνών και εθνικών προτύπων. Αυτές οι γερανογέφυρες εργάζονται με αποδοτικότητα και ασφάλεια σε συνεχή λειτουργία, χωρίς διακοπή.

Στην Konecranes επενδύουμε συνεχώς στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης για να διασφαλίσουμε στούς πελάτες μας τον πιο αποτελεσματικό, φιλικό προς το περιβάλλον ανυψωτικό εξοπλισμό που υπάρχει στην αγορά για τον τομέα της χαλυβουργίας. Επίσης σχεδιάζουμε εξοπλισμό κατά παραγγελία προσαρμοσμένο στις μοναδικές απαιτήσεις των πελατών μας. Επιπλέον, οι γερανογέφυρές μας μπορούν να εξοπλιστούν με επιλογές αυτοματισμού, οι οποίες, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Κουτσουβέλη, Business Development Manager Ελλάδας και Κύπρου, βελτιώνουν την ασφάλεια και διασφαλίζουν υψηλότερη παραγωγικότητα.

Ισχυρή απόδοση, ευελιξία και ασφάλεια

Λόγω του υψηλότερου κινδύνου κατά τη μεταφορά τηγμένου μετάλλου, η Konecranes έχει σχεδιάσει ειδικά χαρακτηριστικά ασφάλειας για τις γερανογέφυρες με κάδο μεταλλουργίας και γερανογέφυρες χειρισμού μετάλλων ανακύκλωσης.

Ο μηχανισμός του κύριου βαρούλκου των γερανογεφυρών με κάδο μεταλλουργίας της Konecranes περιλαμβάνει πολύσπαστο σχοινιού, διπλά φρένα στους κύριους άξονες και εφεδρικό φρένο που ενεργεί στο τύμπανο του συρματόσχοινου. Οι δοκοί εξισορρόπησης του συρματόσχοινου παρέχονται με μονάδα απόσβεσης για την επιβράδυνση της κλίσης της δοκού σε περίπτωση αστοχίας του συρματόσχοινου. Ένας άνω οριακός διακόπτης έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται επίσης στο κύριο βαρούλκο. Επιπλέον, άλλα στοιχεία standard εξοπλισμού είναι το σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση, το σύστημα επίβλεψης υπερβολικής ταχύτητας κύριου βαρούλκου και οριακοί διακόπτες.

Παράλληλα με το εφεδρικό ελέγχου και τον ακριβή έλεγχο φορτίου, η ασφάλεια είναι βασική προτεραιότητα για τους γερανούς μετάλλων ανακύκλωσης της Konecranes. Προηγμένες λειτουργίες ελέγχου γερανού που εκτελούνται με σύγχρονη τεχνολογία αυτοματισμού βοηθούν στην εύκολη καθοδήγηση της γερανογέφυρας απο τον χειριστή της καθώς και στην ακριβή τοποθέτηση και ασφαλή μεταφορά του φορτίου σε όλη τη διαδρομή του. Οι γερανογέφυρες μετάλλων ανακύκλωσης θωρακίζονται από τις φλόγες και έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι γερανογέφυρες μετάλλων ανακύκλωσης διαθέτουν υψηλότερη ανυψωτική ικανότητα για σπάνιες εργασίες συντήρησης όπως η ανύψωση του κελύφους του κλιβάνου. Ο στόχος της Konecranes είναι μηδενικός απρογραμμάτιστος χρόνος (νεκρός χρόνος) εκτός λειτουργίας γι' αυτές τις γερανογέφυρες κρίσιμου ρόλου-λειτουργίας.

Διευθέτηση θεμάτων ασφαλείας χωρίς μείωση της παραγωγικότητας

Οι γερανογέφυρες μπιγετών και πλακών χάλυβα τροφοδοτούν τον κυλινδρόμυλο και συνεπώς είναι κρίσιμες για τη λειτουργία του. Ορισμένες φορές ενσωματώνουν ένα περιστρεφόμενο φορείο ή μία περιστρεφόμενη διάταξη φόρτωσης προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά το προϊόν σε σχέση με τον ιμάντα μεταφοράς. Οι γερανογέφυρες χειρισμού μπιγετών και πλακών χάλυβα πρέπει να μπορούν να χειριστούν θερμότητα ακτινοβολίας από το προϊόν. Πρόκειται για γερανογέφυρες υψηλής παραγωγής με απαιτήσεις υψηλής ταχύτητας. Ο έλεγχος ταλάντωσης φορτίου της Konecranes χρησιμοποιείται για ομαλή, ακριβή τοποθέτηση του φορτίου και βοηθά τον χειριστή στη μεγιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας-παραγωγικότητας.

Η γερανογέφυρα μπιγετών μπορεί να εξοπλιστεί με ανυψωτικούς μαγνήτες ή με λαβίδες μπιγετών για τις περιπτώσεις όπου οι μπιγέτες έχουν εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Επιπλέον, οι γερανογέφυρες πλακών χάλυβα που σχεδιάζει η Konecranes μπορούν να εξοπλιστούν με μηχανικές ή υδραυλικές λαβίδες για χειρισμό μονής ή πολλαπλών πλακών χάλυβα.

Συνδυασμός λειτουργικής αποδοτικότητας και προστασίας του ρολού χάλυβα


Οι γερανογέφυρες ρολών, ράβδων και πλακών της Konecranes χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών χειρισμού υλικών σε κυλινδρόμυλους, μύλους φινιρίσματος και μονάδες αποθήκευσης. Ορισμένες φορές αυτές οι γερανογέφυρες ενσωματώνουν ένα περιστρεφόμενο φορείο ή μία περιστρεφόμενη διάταξη φόρτωσης προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά το προϊόν σε σχέση με τη διάταξη του εργοστασίου.

Εύκολη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων χάλυβα ανακύκλωσης


Οι γερανογέφυρες μονάδων ανακύκλωσης μετάλλου της Konecranes μπορούν να εξοπλιστούν με ανυψωτικούς μαγνήτες, υδραυλικές άρπαγες ή συνδυασμό και των δύο για τη μεταφορά χάλυβα ανακύκλωσης από ένα σημείο σε άλλο. Για να διατηρήσετε την παραγωγικότητα σε υψηλό επίπεδο, η ταχύτητα πορείας των γερανογεφυρών μετάλλων ανακύκλωσης της Konecranes μπορεί να φτάσει τα 140 m/min και η ανυψωτική ικανότητα μπορεί να φτάσει τους 40 μετρικούς τόνους με διάταξη φόρτωσης.

Αξιόπιστο σέρβις γερανών για τη βιομηχανία χαλυβουργίας

Η Konecranes συντηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό γερανογεφυρών παγκοσμίως από οποιαδήποτε άλλη εταιρία. Ως παγκόσμιος πάροχος ανυψωτικού εξοπλισμού, η Konecranes προσφέρει υπηρεσίες σέρβις για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα γερανογεφυρών για διάφορους βιομηχανικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και η χαλυβουργία. Το σέρβις που προσφέρουμε εστιάζεται στη μείωση του κόστους μέσω της προληπτικής συντήρησης και στη βελτίωση της απόδοσης μέσω καλύτερης τεχνολογίας. Η δέσμευση σέρβις της Konecranes περιλαμβάνει μία περιεκτική προσφορά για όλες τις μάρκες και τα μοντέλα ανυψωτικού εξοπλισμού βαρέως τύπου. Η προσφορά αυτή περιλαμβάνει επιθεωρήσεις μεταξύ άλλων, προγράμματα συντήρησης, εκσυγχρονισμό, ενημέρωση, υπηρεσίες ανταλλακτικών, κατάρτιση χειριστή, μελέτες αξιοπιστίας γερανογέφυρας και άμεση απόκριση εντός 24 ωρών. Επιπλέον, η Konecranes προσφέρει εξεζητημένες υπηρεσίες τηλεμετρίας TRUCONNECT για on-line αναφορά και επίλυση προβλημάτων.

Λεζάντες φωτό 1: Konecranes Coil Handling Cranes © Konecranes
                
Λεζάντες φωτό 2: Konecranes Charging Cranes © Konecranes
        
Λεζάντες φωτό 3: Konecranes Magnet Cranes © Konecranes

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμάνια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 600 σημεία σε 50 χώρες και 12.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της.
Η Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Κουτσουβέλης
Βusiness Development Manager
E-mail: Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
Τηλέφωνο: +30 6951 970 970

Press release images


Konecranes Coil Handling Cranes.© Konecranes

Konecranes Charging Cranes.© Konecranes

Konecranes Magnet Cranes.© Konecranes

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications