Οι προηγμένες διαγνωστικές υπηρεσίες από την Konecranes ενισχύουν την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εργασιών σας με

Για πάνω από 80 χρόνια, η Konecranes έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της αξίας και της παραγωγικότητας των δραστηριοτήτων των πελατών της σε όλους τους τομείς παραγωγής και τους λιμένες σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια παρουσία της δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να έχουν τοπική πρόσβαση σε τεχνογνωσία που αποκτάται σε παγκόσμια κλίμακα. Η ευρεία γκάμα υπηρεσιών παγκόσμιου σέρβις επιτρέπει στην Konecranes να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της για αυξημένο χρόνο λειτουργίας, αξιοπιστία, ασφάλεια και παραγωγικότητα ενώ παράλληλα μειώνει το συνολικό κόστος καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Επιπλέον, η Konecranes παρέχει συστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των τροχιών κύλισης και των συρματοσχοίνων με δύο μοναδικές λύσεις: Τον έλεγχο τροχιάς κύλισης RailQ και την επιθεώρηση συρματόσχοινου RopeQ.

Ο έλεγχος τροχιάς κύλισης RailQ εξοικονομεί χρόνο, αυξάνει την ασφάλεια και βελτιώνει την αξιοπιστία

Το RailQ είναι μία τεχνολογία ελέγχου ευθυγράμμισης που αναπτύχθηκε για να παρέχει ταχύτερη, ασφαλέστερη και ακριβέστερη ανάλυση από οποιονδήποτε άλλο παγκοσμίως διαθέσιμο τύπο ελέγχου σιδηροτροχιών. Το RailQ χρησιμοποιεί τεχνικές ελέγχου ακριβείας με ειδικό λογισμικό για να διασφαλίζει την ακριβή μέτρηση της ευθύτητας, της ανύψωσης, της ανύψωσης σιδηροτροχιάς προς σιδηροτροχιά, και της έκτασης των σιδηροτροχιών. Το αποτέλεσμα είναι μία ακριβής, αξιόπιστη ανάλυση της τροχιάς κύλισης που παρέχει οικονομικές λύσεις για οποιοδήποτε σύστημα σιδηροτροχιάς και όλες τις μάρκες και μοντέλα γερανογεφυρών.  Επίσης η διεξαγωγή του διαρκεί πολύ λιγότερο χρόνο απ' ό,τι οι παραδοσιακοί έλεγχοι σιδηροτροχιών.

Για ομαλή και ευθεία κίνηση γερανογέφυρας

Η αποτελεσματική λειτουργία μιας γερανογέφυρας απαιτεί μηχανισμό γερανογέφυρας που κινείται ευθεία και ομαλά πάνω στην τροχιά κύλισής του. Το RailQ χρησιμοποιεί μία μοναδική ειδική τεχνολογία οπτικοποίησης και τηλεχειριζόμενο ρομποτικό φορείο που κινείται πάνω στη σιδηροτροχιά συλλέγοντας δεδομένα με τη χρήση τεχνολογίας Bluetooth και μεταφέρει τα δεδομένα σε έναν κεντρικό σταθμό για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα τροχιάς και αστοχίες ευθυγράμμισης — σημαντικά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε επιταχυνόμενη φθορά, υψηλότερο κόστος, ή ακόμη και διακοπή λειτουργίας. Στον κεντρικό σταθμό, το λογισμικό ελέγχου επεξεργάζεται τα δεδομένα ελέγχοντας την ευθύτητα, την έκταση, την ανύψωση και την ανύψωση σιδηροτροχιάς προς σιδηροτροχιά. Οι μέθοδοι ελέγχου RailQ μπορούν επίσης να επαληθεύσουν τη γεωμετρία της δομής της γερανογέφυρας και των συστατικών στοιχείων της, εντοπίζοντας προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από γεωμετρικές ατέλειες. Με την υποστήριξη λογισμικού εικονοποίησης που παράγει ακριβείς και αξιόπιστους υπολογισμούς, η ομάδα μηχανικών της Konecranes αναλύει όλα τα δεδομένα ελέγχου RailQ και προσφέρει στους πελάτες δραστικές και οικονομικές συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες.

Εξοικονόμηση χρόνου

Η μέθοδος δοκιμής RailQ μπορεί να μειώσει τον χρόνο ελέγχου πάνω από 80 τοις εκατό, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους ελέγχου τροχιάς κύλισης, αξιολογώντας όλες τις διαστάσεις της σιδηροτροχιάς του γερανού με μία μέτρηση — διασφαλίζοντας ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας. Με το RailQ, οι τεχνικοί πλοηγούνται στη σιδηροτροχιά μόνο μία φορά για να εξασφαλίσουν όλα τα διακριτά δεδομένα μέτρησης, μειώνοντας τον χρόνο ελέγχου και μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο του τεχνικού να πέσει και να σκοντάψει.

Η επιθεώρηση συρματόσχοινου RopeQ εξασφαλίζει οικονομικές και ασφαλείς εργασίες με συρματόσχοινο

Με τον συνδυασμό μηχανολογικών πόρων και πολυετούς έρευνας, η Konecranes έχει αναπτύξει το σύστημα RopeQ, τις τελευταίες μεθόδους δοκιμής συρματόσχοινου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των συρματόσχοινων. Η επιθεώρηση συρματόσχοινου RopeQ είναι μία υπηρεσία οπτικής επιθεώρησης μηδενικής φθοράς που εξετάζει τα μη ορατά στοιχεία των συρματόσχοινων. Η υπηρεσία παρέχει δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση των συρματόσχοινων και παρέχει αυξημένη ασφάλεια χειριστή ενώ συμβάλλει στη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους του ανυψωτικού εξοπλισμού. Το RopeQ ανιχνεύει εσωτερικά σπασμένα σύρματα που δεν είναι ορατά στο μάτι και μπορεί να μην ανιχνευθούν από τις παραδοσιακές μεθόδους επιθεώρησης. Παρέχει μία αναφορά της πραγματικής κατάστασης του συρματόσχοινου που μπορεί να αναγνωστεί εύκολα και γρήγορα.

Ανίχνευση μη ορατών αστοχιών συρματόσχοινου

Τα συρματόσχοινα περιλαμβάνουν έως και 400 μεμονωμένα σύρματα. Καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός συρματόσχοινου, τα σύρματα υποβάλλονται σε φθορά λόγω κάμψης και τριβής. Αν έχει σπάσει υπερβολικός αριθμός συρμάτων, διακυβεύεται η ασφάλεια του συρματόσχοινου. Μόνο η εξωτερική επιφάνεια του συρματόσχοινου ελέγχεται κατά τη διάρκεια μιας οπτικής επιθεώρησης. Είναι αδύνατο να επιθεωρηθεί ο εσωτερικός πυρήνας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις μεθόδους επιθεώρησης. Γι' αυτόν τον λόγο, πολλά συρματόσχοινα ταξινομούνται ως ασφαλή ακόμη κι όταν θα πρέπει να απορρίπτονται λόγω βαριάς εσωτερικής φθοράς. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι το πρότυπο ISO4039 απαιτεί τα συρματόσχοινα να επιθεωρούνται αν ο ανυψωτικός εξοπλισμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τρεις μήνες. Η περιεκτική επιθεώρηση του RopeQ καλύπτει όλες τις απαιτήσεις επιθεώρησης.

Αυξημένη ασφάλεια

Η επιθεώρηση συρματόσχοινου RopeQ αυξάνει την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού και των συρματοσχοίνων διότι μετριέται και η κατάσταση των εσωτερικών συρμάτων. Σε εφαρμογές με υψηλότερο κίνδυνο ασφάλειας, απαιτείται η μέτρηση και της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του συρματόσχοινου. Η μέθοδος επιθεώρησης με μαγνητική επαγωγή είναι πρακτική και αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης της κατάστασης ενός συρματόσχοινου. Οι παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων RopeQ παρουσιάζονται σε μία περιεκτική αναφορά με συστάσεις για το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης του συρματόσχοινου και την επόμενη επιθεώρηση.

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 1: RailQ Runway Survey © Konecranes 

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 2: RailQ Runway Survey © Konecranes 

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 3: RailQ Runway Survey © Konecranes 

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 4: RopeQ Wire Rope Inspection © Konecranes

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 5: RopeQ Wire Rope Inspection © Konecranes

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 6: RopeQ Wire Rope Inspection © Konecranes

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμάνια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 600 σημεία σε 50 χώρες και 12.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της.

Η Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ
ΘΗΒΑ, 322 00, ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Κουτσουβέλης
Βusiness Development Manager
E-mail: Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
Τηλέφωνο: +30 6951 970 970 

Press release images


RailQ Runway Survey © Konecranes

RailQ Runway Survey © Konecranes

RailQ Runway Survey © Konecranes

RopeQ Wire Rope Inspection © Konecranes

RopeQ Wire Rope Inspection © Konecranes

RopeQ Wire Rope Inspection © Konecranes

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications