Konecranes CXT — μία ευέλικτη γερανογέφυρα υψηλής αντοχής και μικρού μεγέθους.

Το ευφυές βαρούλκο CXT της Konecranes συνδυάζει την εξοικονόμηση χώρου και την υψηλή αξιοπιστία εγγυόμενο συγχρόνως μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο συμπαγής σχεδιασμός της CXT γερανογέφυρας της Konecranes και η εξαιρετική της ισχύ προσδίδουν ιδιαίτερα αυξημένο ελέυθερο χώρο ανύψωσης και μικρές αποστάσεις προσέγγισης άκρων καθιστώντας την έτσι κατάλληλη για κάθε εφαρμογή και απαραίτητο συνεργάτη για κάθε χρήστη ανυψωτικού εξοπλισμού. Σημαντικό γεγονός αποτελεί επίσης το οτι χάρη στην προηγμένη τεχνολογία και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της, η γερανογέφυρα CXT είναι δυνατόν να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των πελατών μας.

Οι γερανογέφυρες CXT μπορούν να κατασκευαστούν με μονό ή διπλό φορέα, σταθερό σύστημα μονού φορέα ή κρεμαστού τύπου. Τα βαρουλκοφορεία CXT είναι διαθέσιμα σε τρείς τύπους.

- Χαμηλής κρέμασης με ανυψωτική ικανότητα έως 12,5 τόνους

- Κανονικής κρέμασης με ανυψωτική ικανότητα έως 40 τόνους και

- Επικαθήμενα για γερανογέφυρες διπλού φορέα φορείς με ανυψωτική ικανότητα έως 80 τόνους.

Με διαφορετικές διαμορφώσεις φορείου βαρούλκου,με το πιο κοινό να είναι με δύο ή ακόμη και με τρία φορεία στην ίδια γερανογέφυρα, οι γερανογέφυρες βαρούλκου CXT μεγιστοποιούν το ελέυθερο ύψος ανύψωσης και προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων. Οι γερανογέφυρες CXT της Konecranes είναι απαραίτητος εξοπλισμός σε κάθε σταθμό εργασίας ή βιομηχανική μονάδα. Εφαρμόζοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία που αφορά την ακρίβεια διαχέιρισης φορτίου, την ευελιξία και την ευκολία χρήσης, η γερανογέφυρα CXT είναι ηγέτης στην κατηγορία των γερανογεφυρών μεσαίας και μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας.

Μικρός κύκλος εργασίας - Μεγάλη διάρκεια ζωής - Ευφυή χαρακτηριστικά

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής σας έχουν πολλές κρίσιμες εργασίες που πρέπει να είναι υπό συνεχή έλεγχο ώστε να εκτελούνται επιτυχώς. Υλικά παραλαμβάνονται, εξαρτήματα μεταφέρονται και τελικά προϊόντα φεύγουν πρός παράδοση/αποθήκευση. Μία απ' αυτές τις εργασίες είναι, για παράδειγμα, η διαχείριση υλικών (μεταφορά μετακίνηση υλικών) με γερανογέφυρες. Οι γερανογέφυρες και το προσωπικό της μονάδας σας αποτελούν έναν συνδυασμό που πρέπει να λειτουργεί με τον πιο ομαλό, ασφαλή και αποδοτικό τρόπο.

Με βάση τη πολύχρονη πείρα μας, την γνώση του αντικειμένου και πλήρως αντιλαμβανόμενοι τις παραγωγικές διαδικασίες του πελάτη, η Konecranes ανέπτυξε τα ευφυή χαρακτηριστικά (Smart Features) στις γρανογέφυρές της. Τα ευφυή χαρακτηριστικά αποτελούν ένα λογισμικό - το οποίο προσαρμόζεται στην εκάστοτε εφαρμογή/παραγωγική διαδικασία – και προσδίδει στην γερανογέφυρα και άρα και στην παραγωγική διαδικασία, αυξημένη παραγωγικότητα και ασφάλεια.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, οι CXT γερανογέφυρες μπορούν να εξοπλιστούν με βασικά χαρακτηριστικά (Standard Features) και με ευφυή χαρακτηριστικά (Smart Features). Με τα ευφυή χαρακτηριστικά ο κύκλος εργασίας μιας παραγωγικής διαδικασίας γίνεται σημαντικά μικρότερος.Μόνο ένας έμπειρος χειριστής μπορεί να χειριστεί οποιαδήποτε γερανογέφυρα γρήγορα και με ασφάλεια. Με την εφαρμογή ωστόσο των ευφυών χαρακτηριστικών στις CXT γερανογέφυρες της Konecranes σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να χειριστεί την εν λόγο γερανογέφυρα γρήγορα και με ακρίβεια. Ευφυή χαρακτηριστικά όπως ο Έλεγχος Ταλάντωσης Φορτίου (Sway Control) ο καθορισμός αρχικής, ενδιάμεσης και τελικής θέσης (Positioning), αποτελούν ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά, τα οποία επιταχύνουν τη διαχείριση φορτίων και προσφέρουν απαράμιλλα επίπεδα ασφάλειας επιτρέπωντας έτσι στον οποιονδήποτε να γίνει ένας καλός χειριστής γερανογέφυρας.

Υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη γκάμα ευφυών χαρακτηριστικών απο τα οποία ενδεικτικά  αναφέρουμε τα εξής: Έλεγχος Ταλάντωσης Φορτίου (Sway Control), Καθορισμός Θέσεων Φορτίου (Positioning), Καθοριμός Χώρου Κίνησης/Διέλευσης Φορτίου (Protected Areas), Σύστημα Αποφυγής Απότομης Ανύψωσης Φορτίου (Shock Load Prevention), Βηματισμός (Inching), Μικροταχύτητα (Microspeed), Σύστημα Οριοθέτησης Λειτουργίας Γερανογέφυρας (Working Limits), Συγχρονισμός (Synchro) κ.α. 

Η σωστή ταχύτητα στο σωστό μέρος

Επιπλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά που έχουν αναπτυχθεί από την Konecranes είναι οι μετατροπείς συχνότητας ASR (Adaptive Speed Range/Adaptive hoisting speed - Προσαρμοζόμενο Εύρος Ταχύτητας/Προσαρμοζόμενη Ταχύτητα βαρούλκου) και ESR (Extended Speed Range/Extended hoisting speed - Εκτεταμένο Εύρος Ταχύτητας/Εκτεταμένη Ταχύτητα Ανύψωσης). Με την τεχνολογία αυτή η ταχύτητα ανύψωσης προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με το φορτίο που είναι αναρτημένο στο βαρούλκο. Η ταχύτητα ανύψωσης είναι μεγαλύτερη με ελαφρύτερα φορτία απ' ό,τι με βαρύτερα φορτία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πιο γρήγορη λειτουργία με ελαφριά φορτία και ασφαλή, ομαλή λειτουργία με βαριά φορτία. Εφόσον επομένως οι ελαφριού τύπου βιομηχανικές γερανογέφυρες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κυρίως συμβατικά χειριστήρια, με βαρούλκο μόνο δύο ταχυτήτων  (με λόγο 4:1 ή 6:1), οι μηχανικοί της Konecranes προχώρησαν ένα ακόμη βήμα μπροστά και δημιουργήσαν τους μετατροπείς συχνότητας ASR και ESR. Επιγραμματικά αναφέρουμε πως η τεχνολογία ASR παρέχει μη βηματικό (stepless) έλεγχο της ταχύτητας ανύψωσης με λόγο 10:1. Ενώ η τεχνολογία ESR  προσφέρει εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες ανύψωσης με πιο ισχυρούς κινητήρες και παρέχει εκτεταμένο εύρος ταχυτήτων έως 37:1. Ως εκ τούτου οι τεχνολογίες ASR και ESR επιτρέπουν στο βαρούλκο να λειτουργεί σε υψηλότερη από την ονομαστική ταχύτητα ανύψωσης όταν διαχειρζεται ελαφριά φορτία μειώνοντας έτσι σημαντικά τους χρόνους αναμονής και τον κύκλο φορτίου.

Εργονομία και χειρισμός με το ένα χέρι

Μετά από αρκετές μελέτες και κατόπιν αναγνώρισης των αναγκών των πελατών μας, η Konecranes έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα τηλεχειρισμού για τις γερανογέφυρες CXT, που είναι εξαιρετικά εργονομικό και παρέχει συγχρόνως την δυνατότητα χειρισμού της γερανογέφυρας με το ένα χέρι. Με βασικό στόχο την εργονομία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το MiniJoystick με το οποίο όλες οι κινήσεις της γερανογέφυρας ελέγχονται μέσω ενός μοχλού χειρισμού (Joystick). Το νέο MiniJoystick για γερανογέφυρες CXT προσφέρει εργονομικά πλεονεκτήματα. Είναι εύχρηστο, επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το φορτίο με μία απλή λαβή, να μετακινούν με ασφάλεια και να τοποθετηθούν με ακρίβεια βαρειά φορτία.

Τα χαρακτηριστικά της γερανογέφυρας CXT επιγραμματικά

  • Πέντε μεγέθη πλαισίων με ανυψωτικές ικανότητες έως 80 τόνους
  • Χαμηλής κρέμασης βαρούλκα με ανυψωτικές ικανότητες έως 12,5 τόνους
  • Κανονικής κρέμασης βαρούλκα με ανυψωτικές ικανότητες έως 40 τόνους
  • Σταθερά βαρούλκα με ανυψωτικές ικανότητες έως 80 τόνων
  • Επικαθήμενα βαρούλκα ανυψωτικής κανότητας έως 80 τόνους
  • Τυποποιημένες λύσεις για γερανογέφυρες ανοίγματος έως 30 μέτρα με κύριους  φορείς γερανογέφυρας τύπου προφίλ ή "box".

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 1: The new MiniJoystick for Konecranes CXT cranes. © Konecranes 

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 2: The new MiniJoystick for Konecranes CXT cranes. © Konecranes 

Λεζάντες φωτό/Εκδότης φωτό 3: Konecranes CXT — a durable and versatile crane in a compact design. © Konecranes 

 

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων,ναυπηγεία, λιμάνια,τερματικούς σταθμούς κλπ) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 600 σημεία σε 50 χώρες και 12.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της.

Η Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ
ΘΗΒΑ, 322 00, ΕΛΛΑΔΑ 

Γεράσιμος Κουτσουβέλης
Βusiness Development Manager
E-mail: Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
Τηλέφωνο: +30 6951 970 970 

Press release images


The new MiniJoystick for Konecranes CXT cranes. © Konecranes

The new MiniJoystick for Konecranes CXT cranes. © Konecranes

Konecranes CXT — a durable and versatile crane in a compact design. © Konecranes

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications