Τα βαρούλκα συρματόσχοινου CXT βελτιώνουν την παραγωγικότητα, το επίπεδο ασφάλειας και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των ανυψωτικών συστημάτων.

Οι μετατροπείς συχνότητας (inverters) ASR και ESR της Konecranes ρυθμίζουν αυτόματα τις ταχύτητες ανύψωσης/κίνησης του ανυψωτικού ανάλογα με το εφαρμόσιμο φορτίο.

Όταν οι χειριστές ανυψωτικών συστημάτων-γερανογεφυρών έχουν διαθέσιμες μόνο μια ή δυο ταχύτητες για την ανύψωση ή το χαμήλωμα ενός φορτίου (ή ακόμα και των λοιπών κινήσεων), το ρεύμα αιχμής και οι πολλαπλές εναλλαγές της ταχύτητας μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές φθορές του ανυψωτικού και μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας. Λύση για το γεγονός αυτό αποτελεί η λειτουργία του ανυψωτικού σε ομαλοποιημένες και ρυθμιζόμενες ταχύτητες (stepless and adjustable) οι οποίες θα παρέχουν μεγαλύτερη άνεση χειρισμού, θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του γερανού, ενώ παράλληλα θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Στο σημείο όμως αυτό υπεισέρχεται το θέμα ”κόστος επένδυσης’’ το οποίο και απαιτείται για την ”αναβάθμιση’’ των συμβατικών μετατροπέων συχνότητας  στην ”ομαλοποιημένη’’ λειτουργία τους και το οποίο ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει και περίτεχνη εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στον γερανό και άρα υψηλό κόστος επένδυσης. Η Konecranes για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, έχει αναπτύξει πλέον δυο μ
ετατροπείς συχνότητας (inverters) τύπου ASR και ESR που αποτελούν τις πιο προηγμένες λύσεις για την ομαλή μεταβολή της ταχύτητας ανύψωσης.

Στις γερανογέφυρες μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας (βαρέων φορτίων), οι ομαλοποιημένες και ρυθμιζόμενες ταχύτητες χειρισμού χρησιμοποιούνται ευρύτατα και μάλιστα σε όλες τις κινήσεις του γερανου (ανύψωση-χαμήλωμα, πορεία φορείου, πορεία γερανογέφυρας). Αντίθέτως, οι βιομηχανικοί γερανοί ελαφρού τύπου (light lifting), μέχρι προσφάτως και σε μεγάλο ποσοστό δεν ήταν εξοπλισμένοι με ανάλογη τεχνολογία. Η Konecranes πρωτοστατώντας σε αυτή την τεχνολογία έχει εξοπλίσει όλους τους γερανούς (heavy duty & light lifting) με σύστημα ομαλοποίησης ταχύτητας (inverter) σε όλες τις κινήσεις τους, επιτρέποντας έτσι εξαιρετική άνεση στο χειρισμό του γερανού-γερανογέφυρας και ευκολία στην λειτουργία του.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι βιομηχανικοί γερανοί ελαφρού τύπου (light lifting equipment) είναι εξοπλισμένοι με χειρισμούς κινήσεων δύο ταχυτήτων (2-speed) με σχέσεις μετάδοσης 4:1 ή 6:1, οι μηχανικοί της Konecranes – πρωτοπόροι στην τεχνολογία γερανών ανύψωσης- έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω αναπτύσσοντας δυο νέους μετατροπείς συχνότητας (inverters) με διακριτικά ASR (Adaptive Speed Range/Adaptive hoisting speed) και ESR (Extended Speed Range/Extended hoisting speed):

-    Οι μετατροπείς ΑSR  παρέχουν ομαλοποιημένες ταχύτητες με σχέση μετάδοσης 10:1 ενώ λόγω του βέλτιστου μεγέθους των στοιχείων που χρησιμοποιούν δεν απαιτούν οποιαδήποτε εξηζητημένη εγκατάσταση επιπλέον ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον γερανό (γερανογέφυρα). Με την εφαρμογή της τεχνολογίας ASR οι ταχύτητες  ανύψωσης με πλήρες φορτίο προσεγγίζουν αυτόματα το 1/3 της μέγιστης ταχύτητας, ενώ συγχρόνως η ταχύτητα ανύψωσης με γάντζο χωρίς φορτίο είναι κατά 50% ταχύτερη από ό,τι η ανύψωση δύο ταχυτήτων (2-speed hoisting).

-    Oι μετατροπείς ΕSR χρησιμοποιώντας πιο ισχυρούς κινητήρες με σχέσεις μετάδοσης έως και 37:1 παρέχουν εκτεταμένο εύρος ταχύτητων και άρα καθόλα υψηλότερες ταχύτητες λειτουργίας/χειρισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως με την εφαρμογή της τεχνολογίας ESR και με την γερανογέφυρα να λειτουργεί με μέγιστα φορτία, οι ταχύτητες ανύψωσης προσεγγίζουν  τα 2/3  της μέγιστης ταχύτητας ανύψωσης ενώ συγχρόνως οι ταχύτητες ανύψωσης με γάντζο χωρίς φορτίο είναι κατά 50% υψηλότερες από ό,τι με την χρήση των “παραδοσιακών” μετατροπέων συχνότητας (inverters).

Και οι δύο ανωτέρω τύποι inverter (ASR και ESR) έχουν ποικίλες χρήσεις λόγω της έξυπνης λειτουργίας τους. Επι παραδείγματι αναφέρουμε πως με την χρήση των εν λόγω μετατροπέων η ταχύτητα ανύψωσης σε γάντζους χωρίς φορτίο μπορεί να είναι κατά 50% υψηλότερη από τα αντίστοιχα συστήματα ανύψωσης δυο ταχυτήτων (2- hoisting speed), εξοικονομώντας, όπως είναι λογικό, χρόνο και αυξάνοντας συγχρόνως την παραγωγικότητα κάθε σταθμού παραγωγής. Επιπλέον η ομαλή επιτάχυνση, η οποία παρέχεται από τους μετατροπείς συχνότητας ελαχιστοποιεί την καταπόνηση τόσο της γερανογέφυρας όσο και της τροχιάς κύλισης της, ενώ την ίδια στιγμή αποτρέπει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος αιχμής. Ως φυσικό αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η διασφάλιση μεγαλύτερης ωφέλιμης διάρκεια ζωής της γερανογέφυρας, η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.  Επικουρικά αναφέρουμε πως με την χρήση της τεχνολογίας ASR και ESR παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον χειριστή της γερανογέφυρας να συγκεντρωθεί μόνο στην ασφαλή μετακίνιση
του φορτίου, μιας και οι ταχύτητες κίνησης της γερανογέφυρας-ανάλογα με το φορτίο-ελέγχονται πλέον απο τους μετατροπείς συχνότητας (inverters). Συνοψίζοντας την αναφορά μας στις τεχνολογίες ESR και ΑSR καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: Όσο μικρότερο είναι το φορτίο ανύψωσης τόσο υψηλότερες είναι οι ταχύτητες ανύψωσης.

Εφαρμογές

ASR: Η τεχνολογία ΑSR (Adaptive Speed Range) χρησιμοποιείται κυρίως σε γερανογέφυρες και ανυψωτικά συστήματα που ανυψώνουν συνήθως μικρά ή μεσαία φορτία, και μερικές φορές μέγιστα φορτία. Η εμπειρία μας, μας έχει δείξει πως οι περισσότερες μονάδες ανύψωσης  διαχειρίζονται συνήθως ελαφριά φορτία. Ως εκ τούτου η χρήση inverters ASR προσδίδοντας σε κάθε ανυψωτικό σύστημα μεγαλύτερες ταχύτητες σε περιπτώσεις μικρού ή μηδενικού φορτίου, διασφαλίζει αυτόματα μεγαλύτερη παραγωγικότητα, υψηλότερο βαθμό ασφάλειας καθώς και μακρόχρονη ωφέλιμη ζωή στον ανυψωτικό εξοπλισμό (Βλέπε διάγραμμα 1/ASR). Στα CXT βαρούλκα συρματόσχοινου της Konecranes η εγκατάσταση μετατροπέων  συχνότητας ASR αποτελούν την πιο εύκολη και πιο γρήγορη λύση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υπάρχοντων ανυψωτικών συστημάτων/γερανογεφυρών.

ESR: Η τεχνολογία ΕSR (Extended Speed Range) αξιοποιείται κυρίως στην ανύψωση και μετακίνηση μεσαίων και μεγάλων φορτίων. Μια επένδυση σε τεχνολογία ESR συνιστάται αν το ανυψωτικό σύστημα (γερανογέφυρα) πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με μεγάλες ταχύτητες ανύψωσης με πλήρες φορτίο ή αν επιθυμούμε πολύ μεγάλο εύρος ταχυτήτων (Βλέπε διάγραμμα 2/ESR).

Εικόνες και ενημερωτικά διαγράμματα/πηγή: Konecranes

CXT βαρούλκα συρματόσχοινου με τεχνολογία ASR/ESR (Εικόνα 1):

Η τεχνολογία ASR/ESR προσαρμόζεται εύκολα και προσφέρει μια άμεση και συμπαγή λύση για την ομαλοποίηση των ταχυτήτων ανύψωσης. Οι μετατροπείς συχνότητας (inverters) ASR/ESR ενσωματώνoται εύκολα στον ηλεκτρικό πίνακα του ανυψωτικού χωρίς εκτεταμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. © Konecranes
 
Διάγραμμα 1/ASR:

Εύρος φορτίου και περιοχή εφαρμογής για την οποία συνιστάται οι μετατροπέας συχνότητας ASR. © Konecranes

Ενημερωτικό γραφικό 2/ESR:

Εύρος φορτίου και περιοχή εφαρμογής για την οποία συνιστάται ο μετατροπέας συχνότητας ΕSR. © Konecranes

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, ναυπηγεία, λιμάνια, τερματικούς σταθμούς κ.λπ.) ενω συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 609 σημεία σε 47 χώρες και 11.700 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της.

Για το έτος 2011 το σύνολο των πωλήσεων του ομίλου Κonecranes ανέρχεται στα 1.896 εκατομμύρια Ευρώ ενώ έιναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας NASDAQ OMX Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ
ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΗ
ΘΗΒΑ, 322 00, ΕΛΛΑΔΑ
Γεράσιμος Κουτσουβέλης
Βusiness Development Manager
E-mail: Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
Τηλέφωνο: +30 6951 970 970


Tom Gulbrandsen
Director, Marketing Region Europe
Tom.gulbrandsen@konecranes.com
Phone +47 48 88 80 00 | Mobile +47 48 88 80 08

Press release images


Compact and easy to integrate: The ASR technology offers a compact solution for stepless adjustment of hoisting movements since the frequency converter is integrated to hoist electrical cubicle without extensive electric installation in the CXT wire rope.

Load range and area of application in which the ASR frequency converter is recommended. © Konecranes

Load range and area of application in which the ESR frequency converter is recommended. © Konecranes

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications