Coastal Management from Space

Euroopa Liit rahastab läbi Phare programmi projekti, mille eesmärgiks on võimaldada Eestil, Lätil, Leedul ja Poolal paremini, keskkonnasõbralikumalt ja säästlikumalt majandada oma rannikuressursse. Projekt põhineb nende nelja riigi tundlike rannikualade kaardistamisel ja dokumenteerimisel satelliitkujutiste abil.

Rootsi firma SSC Satellitbild on juhtivaks firmaks projekti läbiviivas konsortsiumis, mille liikmeteks on veel GOPA Saksamaalt ja Kampsax Geoplan Taanist. Projekti kaudu kavatsetakse luua kõigis neljas riigis integreeritud rannikualade majandamise süsteem (ICZM - Integrated Coastal Zone Management), mis paneks aluse ulatuslikule, kogu Läänemere regiooni hõlmavale, arendustegevuseks ja majandamiseks kasutatavale andmebaasile.

Ületades piire
"Enamusel keskkonnaprobleemidest, nagu saaste ja tööstuslik tegevus, on riigipiire ületav mõju", ütleb Jörgen Hartnor, SSC Satellitbild turustusjuht. "See on ka põhjuseks, miks on nii tähtis võimaldada projektis osalevatele riikidele juurdepääs seda tüüpi andmetele, mida teised regiooni riigid juba omavad."
"Projekti eesmärgiks on kokku tuua ka need rohkearvulised riiklikud institutsioonid, kes vastutavad rannikuküsimuste eest", selgitab Jörgen Hartnor. Projekti toetab rahvusvaheline ekspertide meeskond, kes on võimeline nõustama laia teemaderingi nagu keskkonnaprobleemid, saaste, turism, tööstuslik areng, demograafia ja loodusteadused.

Andmebaaside loomine
Projekti tuumaks on andmebaas iga projektis osaleva riigi jaoks. Praktikas on see ülesanne jagatud kolme ossa. Esimese osa moodustavad Satellitbildi poolt korrigeeritud piirkonna satelliitkujutiskaardid, mis loovad aluse geograafilisele informatsioonisüsteemile (GIS). "Sellised kaardid koostatakse pidades silmas loodusressursside hindamist, maakasutuse planeerimist ja majandamist", ütleb Jörgen Hartnor.
Teises osas käsitletakse informatsiooni, mis puudutab riiklikke ja rahvusvahelisi teemasid nagu keskkonnaalane seadusandlus, saaste piirstandardid ja kalastuspiirangud. Samuti ka küsimusi, mis puudutavad tööstuslikust arengust ja turismist tingitud survet rannikualadele.
Kolmanda osa ülesandeks on luua rahvuslikud keskused, mis oleksid vastutavad andmebaaside edasise arendamise ja majandamise eest pärast projekti lõppu. "Sellisel teel on tagatud projekti tegevuste jätkumine", ütleb Jörgen Hartnor.
"Tähtsaks sammuks on andmebaasi komponentide määratlemine, et seda oleks võimalik kasutada kõigis neljas projekti kaasatud riigis", selgitab Jörgen Hartnor.

SSC Satellitbild, mis tegutseb alates 1982.a., on osaks Rootsi Kosmosekorporatsiooni Maa Seire Osakonnast. See on üks maailma juhtivaid firmasid satelliitteabe kogumiseks geograafilise- ja keskkonnainfo alaseks teeninduseks. Tema klientideks on sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu Maailmapank, riiklikud kaardikeskused ja firmad üle maailma.

Pildi allkiri: SSC Satellitbildi poolt korrigeeritud kosmosekaardid on väljatöötatud silmas pidades loodusressursside hindamist, majandamist ja maakasutuse planeerimist, ning kaastakse Euroopa Liidu Phare projekti.

Täpsema informatsiooni saamiseks palume pööruda:

SSC Satellitbild ranniku-projekti juhi Hans Rasch'i poole
e-mail: hcr@ssc.se
fax: +46 8 98 49 75

Projekti juht Eestis on: Dr Toomas Kokovkin
e-mail: toomas@hiiumaa.ee
fax: +372 46 962 69Press release images


Coastal Management from Space

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications