Nyt system til spildevandsrensning på skibe overgår alle tidligere kvalitetsstandarder

Havmiljøspecialisterne Evac har lanceret et nyt avanceret system til spildevandsrensning om bord på skibe. Systemet producerer krystalklart spildevand, der overgår alle tidligere kvalitetsstandarder, inklusiv IMO,
Alaska, USCG og Navy NIAG. Systemet udgør en kompakt løsning med lav vedligeholdelse til rederier, der er presset mellem på den ene side meget strenge miljølove og på den anden side stigende omkostninger til håndtering og bortskaffelse af spildevand.

Den nye Evac membran bioreaktor – MBR – gør det muligt for private yachter, krydstogtskibe, færger, flådefartøjer og andre, der bevæger sig i miljøfølsomme områder, at rense og udlede spildevandet til søs, uden at det udgør en trussel for miljøet. Systemet er baseret på den veldokumenterede membran bioreaktor-teknologi, som kun kræver minimal vedligeholdelse, og som kan filtrere meget små partikler på størrelse med vira. Den kompakte størrelse gør, at systemet er ideelt til montering på eksisterende fartøjer så vel som på nye skibe.

I forhold til konventionelle løsninger udgør MBR et stort fremskridt for behandling af spildevand om bord. Traditionelle systemer er normalt afhængige af forskellige biologiske processer til behandling af ‘sorte’ spildevandsstrømme (fra vakuumtoiletter og kabysvand) til mindre strenge internationale standarder. ‘Grå’ spildevandsstrømme (fra kahytter, vaskeri og muligvis swimmingpool) derimod udledes direkte i havet uden behandling.

MBR-processen er fuldautomatisk og nem at styre, og der er ikke behov for uddannet personale til at overvåge processen. En stor mængde gråt spildevand bliver i første omgang blandet med mindre mængder sort spildevand i en udligningstank for at sikre en reguleret og balanceret tilstrømning af spildevand ind i systemet. Spildevandsstrømmen bliver dernæst screenet i en forbehandlingsproces for at fjerne faste partikler. Dernæst cirkuleres og recirkuleres strømmen gennem en membran bioreaktorenhed udstyret med nedsunket plademembran, som bruger bubble air diffusers, indtil vandet er klart. En efterfølgende UV-steriliseringsproces kan inkorporeres, hvis nødvendigt.

Som påvist i en ny pilotundersøgelse, er det endelige produkt klart spildevand med stort set intet suspenderet stof og med en BOD på mindre end 3mg/liter – den strengeste standard for spildevandsrensning på skibe, Navy NIAG, kræver 15mg/liter eller mindre – og ingen fækale colibakterier.

”Miljølovgivningen kan kun blive strengere, og store områder i verden vil simpelthen være lukket for skibe uden avancerede rensningsanlæg. Deres råderum bliver mindre for hver dag,” siger Juha Kiukas, projektdirektør hos Evac. “På samme tid bliver rederierne nødt til at medregne ‘cost of compliance’. Vi har derfor brugt kræfterne på at skabe en spildevandsplatform, som er tilpasningsdygtig og kun kræver minimal vedligeholdelse, og som minimerer driftsomkostninger og maksimerer fleksibilitet i forhold til fremtidig lovgivning.”

“I dag har rederier et stort kendskab til miljøspørgsmål, men de sætter også pris på den uafhængighed og fleksibilitet, som kommer med et brugervenligt og konsekvent spildevandsrensningssystem,” tilføjer Jari Jokela, senior processpecialist hos Evac. “Vi udviklede MBR-systemet efter grundige undersøgelser af forskellige typer og mængder af spildevand. Så kunne vi virkeligt finjustere belastningen af
systemet for at opnå maksimal effektivitet uden noget særligt behov for specialiseret overvågning eller indblanding.

Det gør det muligt for rederierne at leve op til - og overgå - nuværende miljølovgivning uden også at skulle bekymre sig om håndtering og vedligeholdelse af rensningssystemet, og uden at skulle være afhængige af havneanlæg.

For større fartøjer kan grå og sorte spildevandsstrømme behandles separat, hvilket øger fleksibiliteten og åbner op for muligheden af genbrug af gråt vand f.eks. i vaskeriet. MBR-systemet understøtter også en nem integration af yderligere rensningsprocesser som f.eks. fjernelse af næringsstoffer.

Nøglen til de lave driftsomkostninger er Evacs valg af Kubota membransystemet, som har vist sit værd i husholdningsinstallationer i mere end ti år. I modsætning til lignende systemer, som kræver et højt tryk for at fungere ordentligt, har Kubota membranen kun brug for et ”lavt” tryk. Derfor bliver energiomkostningerne holdt nede, og systemet kræver kun vedligeholdelse to gange om året og udskiftning af membranerne normalt efter ti år eller mere. /insNoter til redaktøren:
Evac er et internationalt firma, der er ejet af den globale, franske virksomhed Zodiac. Evac udvikler, fremstiller og markedsfører miljøvenligt vandindsamlings- og vandrensningssystemer til skibsbyggerindustrien. Uddannet personale, professionelt design og teknologiske løsninger af høj kvalitet sikrer konstant vækst i både markedsandel og omsætning. Evac Marines nettoafsætning var 35 mil. EUR i 2004/2005.

Evac Marine er markedsførende inden for sit felt. Mere end 30 år på markedet har givet meget stor erfaring – fra sejlbåde til kæmpe luksus krydstogtskibe – og godt 8500 referencer.Evac Oy, som er understøttet af andre Evac firmaer og repræsentanter i mere end 40 lande, er ansvarlige for gruppens marineaktiviteter verden over. Evac Oy er certificeret af Lloyd i henhold til ISO 9001:2000 kvalitetssikringsstandarden og ISO 14001:2004 miljøstandarden. Hovedkvarteret er beliggende i Esbo, Finland.Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Juha Kiukas
Director, Customer Projects
Evac Oy, Veininlaaksontie 1
FI-02620 Esbo, Finland
Tlf.: +359 20 763 0250
Mobiltlf.: +358 50 468 7920
E-mail: jkiukas@evac.zodiac.com
Fax: +358 20 763 0222

http://www.evac.com

Press release images


Environmentally aware operators like Finnlines have already taken advantage of Evac's advanced waste water treatment solutions on a baltic ferry m/s Finnclipper. © Finnlines

Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications