Luftrenaren som eliminerar alla virus – nu och i framtiden

Covid-19 tömde kontoren, men efter det första lyckoruset med distansarbete, känner människorna sig ensamma nu när de jobbar hemifrån. Det skulle dock ha varit möjligt att tryggt fortsätta att jobba i fysiska team med hjälp av Genanos innovativa luftreningssystem, vilket är det enda systemet på marknaden som kan ta bort de ultrasmå partiklarna på 0,003 µm.

Genanos luftrenare använder sig av en patenterad kallplasmateknik som bygger på kraftfull elektronisk luftrening utan fysiska filter. Enligt en vetenskaplig undersökning som nyligen gjordes av det internationellt kända forskningsinstitutet VTT i Finland, eliminerar luftrenarna 99,999 procent av bakterierna och virusen från inomhusluften.

“Ifjol när coronaviruset spred sig i världen fortsatte vi att arbeta i våra lokaler eftersom vi visste att inomhusluften inte innehöll några virus, tack vare våra luftrenare”, säger Genanos VD Niklas Skogster. “Man kan säga att det här är en av de säkraste arbetsmiljöerna i världen, åtminstone vad gäller luften som vi andas.”

Ett virus som fått elstötar har inte en chans

Principen bakom Genanos teknik är enkel: Oren luft leds in i enheten där partiklarna med negativ laddning fastnar på en positivt laddad uppsamlingsyta. Sedan förstörs partiklarna med hjälp av kraftfulla koronaurladdningar. I den sista fasen tar ett aktivt kolfilter med 3 lager bort VOC-gaser och lukter.

“VTT:s undersökningar visar att den utgående luften är helt fri från partiklar av alla storlekar, mikrober, skadliga gaser och kemikalier”, säger Skogster. “Enheterna innehåller inga mekaniska filter som kan bli igensatta. Detta säkerställer att luftflödet är konstant och att man inte behöver byta dyra filter. Driftskostnaderna är också låga. Exempelvis den mellanstora Genano 350-enheten använder lika mycket elektricitet som en vanlig glödlampa.” 

Luftrenarna som bygger på Genanos teknik har tillverkats sedan 1999. De utvecklades ursprungligen för användning i sjukhus, men används nu överallt i världen inom många affärsområden såsom kontor, kliniker, affärer, restauranger, områden med ren tillverkning, skolor och äldreboenden.

“Vår teknologi har naturligtvis förbättrats under åren, så enheterna är idag mycket mindre och lättare”, säger Skogster. “Genano 350-enheten väger endast 17 kilo, så den är verkligen mobil och kan även hängas på väggen.”

Återgången till det normala

Under Covid-19 krisens första sex månader ifjol meddelade många företag att distansarbete är det nya normala. Men efter att ha kämpat med Covid-19 distansarbete under mer än ett år, har attityden ändrats. Enligt KPMG:s undersökning 2021 CEO Outlook Pulse Survey funderar endast 17 procent av de tillfrågade VD:na fortfarande på att permanent minska på företagets fysiska fotavtryck. I en liknande undersökning i augusti 2020 var motsvarande siffra 69 procent.

“Vår försäljning har ökat enormt under de senaste 12 månaderna på grund av Covid-19, men världen är ännu långt ifrån det vi kan kalla en “normal” situation”, säger Skogster. “Övergången till en mer normal arbetssituation kunde dock påskyndas om användningen av effektiva luftrenare vore mycket mera utbredd än idag.”

Skogster påpekar att Genanos luftrenare är framtidssäkra och att de märkbart kunde förbättra både medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet när läget är mer normalt igen.

“Virus kommer och går, men oberoende av vilken typ de är och hur de muterar, överlever de inte de 25 000 volt som våra luftrenare avger”, säger han. “En studie gjord av Laboratoire National d’Essai i Frankrike visar att luftens mikrober hade totalt förstörts en halv timme efter att enheten hade slagits på. Faktum är att friska människor arbetar mer effektivt”.

 

Bildtexter:

Den mobila virusdödaren. Luftrenaren Genano 350 är verkligt mobil eftersom den endast väger 17 kilo och har ett litet fotavtryck. För att börja använda den, ansluter du den bara till ett eluttag och slår på den, säger Genanos VD Niklas Skogster.

Säkerhet på arbetet. De anställda kan röra sig fritt i kontor som är utrustade med Genano luftrenare, eftersom luften desinficeras från virus dygnet runt. Företagets VD Niklas Skogster har en informell pratstund med marknadsföringschef Marja Paija. I bakgrunden talar Antti Kinnunen, specialist på inomhusluft, med Tommi Mikkonen, försäljningschef.

Det är trevligare att tala ansikte mot ansikte än mask mot mask. Den gula maskinen bakom bordet är en Genano modell 350 som konstant renar luften i konferensrummet där VD Niklas Skogster (till höger) sitter i möte med Aleksi Ahti, operativ chef, och Tommi Mikkonen, försäljningschef. 


Genano i korthet

Genano är en spinoff från den vetenskapliga världen och grundades 1999. För närvarande har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen och är en internationell ledare inom rening av inomhusluft inom många olika affärsområden. Företagets patenterade kallplasmateknik bygger på kraftfull elektronisk luftrening som eliminerar alla levande mikrober, till exempel virus och bakterier ned till nanometerstorlek. Luftrenarna finns i tre storlekar, 200-, 300- och 500-serierna. Företagets huvudkontor finns i Esbo, Finland, dessutom har företaget kontor i Belgien, Tyskland, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada, samt ett globalt nätverk av återförsäljare.

 

Kontakt:

Niklas Skogster
VD
Genano Group

Tfn: +358 400 167 332
E-post: niklas.skogster@genano.com

www.genano.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

 

Company Information

Genano Oy Logo


Genano Oy

www.genano.com

Press contact

Niklas Skogster
CEO 
Genano Group

Tel: +358 400 167 332

niklas.skogster@genano.com

     Via social media

Company Information

Genano Oy Logo


K. Hartwall Oy Ab

www.genano.com

Press contact

Niklas Skogster
CEO
Genano Group

Tel: +358 400 167 332

niklas.skogster@genano.com

     Via social media

About Genano Oy


Genano is a spin-off from the scientific world and was founded in 1999. It operates currently in over 30 countries worldwide and is an international leader in indoor air decontamination in a wide range of business areas. The company’s patented cold-plasma technology is based on powerful electronic air purification that eliminates all living microbes, such as viruses and bacteria down to nanometer size. The decontaminators are available in three sizes, the 200- 300- and 500-series. Located in Espoo, Finland, the company have offices also in Belgium, Germany, Sweden, Italy, China, Taiwan and Canada, and in addition a global network of distributors.

Publications