Iggesund jeszcze bardziej zmniejsza emisję dwutlenku węgla

/INS. Szwedzki zakład firmy Iggesund Paperboard produkujący celulozę i tekturę – papiernia Iggesund – ograniczył emisję dwutlenku węgla o 86% pomiędzy 2013 a 2014 rokiem. Do zmniejszenia i tak już niskiego poziomu przyczynił się częściowo zakup kotła odzyskowego dokonany w roku 2012.

„Dostrojenie nowego sprzętu zawsze wymaga czasu. Ponadto poczyniliśmy niewielkie dodatkowe inwestycje w celu zwiększenia jego sprawności”, wyjaśnia Olov Winblad von Walter, kierownik papierni Iggesund. „Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia oczekiwanych rezultatów”.

Jednak usprawnienia wprowadzone w zakładzie w trosce o środowisko nie ograniczają się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. W porównaniu z 2011 roku, gdy wykorzystywany był jeszcze stary kocioł odzyskowy, poziom emisji siarki został obniżony o 82%, tlenków azotu o 19%, a cząstek stałych o 90%. Świadome decyzje w zakresie strategii działania i inwestycje w poszczególne etapy procesów, które wcześniej wymagały korzystania z oleju opałowego, także przyczyniły się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Papiernia Iggesund nie jest jedynym zakładem Grupy Holmen, który poczynił postępy pod względem ochrony środowiska. Pomiędzy 2013 a 2014 rokiem emisja dwutlenku węgla w przeliczeniu na tonę wyprodukowanej tektury i produktów papierowych w ramach Grupy została obniżona z 123 do 67 kg. Redukcja wyniosła niemal 50%, co wyraźnie pokazuje, że Grupa wykonała kolejny krok na drodze do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

W ostatnich latach Grupa Holmen otrzymała kilka nagród za swój wkład w zrównoważony rozwój. W 2014 roku firma Iggesund została wyróżniona nagrodą Bio Strategy of the Year przyznawaną przez organizację PPI. Grupę Holmen uwzględniono także na liście organizacji Carbon Disclosure Project, która obejmuje 187 przedsiębiorstw z całego świata najprężniej walczących ze zmianami klimatycznymi.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie uzyskaliśmy w tym roku. Wierzymy, że dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję lidera pod względem zrównoważonego rozwoju”, komentuje Lars Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska w Grupie Holmen.

W 2013 roku firma Iggesund zleciła budowę elektrociepłowni na biomasę w swoim zakładzie w Workington, w Wielkiej Brytanii. Dzięki przestawieniu się na pozyskiwanie energii z biomasy, zakład niemal całkowicie wyeliminował z procesów produkcyjnych emisje dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw kopalnych. W papierni Iggesund, w Szwecji, bioenergia stanowiła w 2014 roku 99,1% całkowitej energii wykorzystywanej w procesie produkcji. Obecnie od całkowitego wyeliminowania emisji zanieczyszczeń z procesu produkcji tektury Grupę Holmen dzieli zaledwie kilka dziesiątych procenta.

„Strategia polegająca na inwestowaniu w technologie nie wykorzystujące paliw kopalnych w zakładach w Szwecji i Wielkiej Brytanii miała kluczowy wpływ na nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju”, podkreśla Lars Strömberg. „Fakt, że zajęliśmy wysokie pozycje w wielu rankingach i indeksach świadczy o tym, że czynny wysiłek związany z wykorzystaniem energii i kwestiami klimatycznymi zwiększa zaufanie do naszych marek i wzmacnia je”.

Podpis 1: Nowy kocioł odzyskowy w zakładzie Iggesund przyczynił się do znaczącego zmniejszenia emisji siarki i cząstek stałych, sprawiając, że w 2014 roku działalność papierni w 99,1% oparta była o biopaliwo.© Iggesund

Podpis 2: „Czynny wysiłek związany z wykorzystaniem energii i kwestiami klimatycznymi zwiększa zaufanie do naszych marek i wzmacnia je”, podkreśla Lars Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska w Grupie Holmen.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Karton jest częścią szwedzkiej grupy przemysłowej Holmen, jednego z największych na świecie 100 najbardziej zrównoważonych firm notowanych na indeksie Global Compact ONZ . Obroty Iggesund to ponad 500 mln €, a flagowy produkt Invercote jest sprzedawany w ponad 100 krajach. Firma posiada dwie rodziny marek, Invercote i Incada, oba umieszczone na wysokiej półce w swoich segmentach. Od 2010 Iggesund zainwestował ponad 380 mln € w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i redukcji emisji z jego produkcji .
 
Iggesund i Grupa Holmen zgłasza całą swoją emisję dwutlenku węgla do Carbon Disclosure Project. Dane środowiskowe stanowią integralną część sprawozdania rocznego, które są zgodne z Global Reporting Initiative (raportowanie zrównoważonego rozwoju). Iggesund powstała jako huta stali w 1685 roku, a od ponad 50 lat produkuje tektury. Dwa zakłady, w północnej Szwecji i północnej Anglii zatrudniają 1500 osób.

Informacja:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Szwecja
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications