OBEY; energijos išgavimo iš biomasės: Patikrintas būdas padidinti energijos, išgaunamos iš medžio biomasės, vertę

Kadangi pasaulinis energijos suvartojimo augimas nelėtėja, reikia ieškoti alternatyvių apsirūpinimo energija šaltinių. Todėl reikia plačiau ir veiksmingiau naudoti biomasės energiją. Viso pasaulio miškuose paliekama pūti daugybė rąstų, jų bioenergija lieka nepanaudota. Tai galima pakeisti naudojant OBEY – procedūrą, skirtą optimizuoti energijos išgavimą iš biomasės, paremtą ilgamete Skandinavijos šalių tradicija.

Santrumpa OBEY reiškia „Optimising the bioenergy yield“, anglų kalba taip vadinamas biomasės panaudojimo optimizavimas energijai gaminti. „Walki“, būdama techninių laminatų ir apsauginių pakavimo medžiagų gamybos lyderė, didžiuojasi ilgamete glaudaus bendradarbiavimo su miško pramonės įmonėmis patirtimi ir puikiai išmano privalumus, kuriuos siūlo OBEY procedūra. Siekdama visame pasaulyje skatinti efektyvų medžio biomasės panaudojimą, „Walki“ pristato svetainę www.obeyinfo.com.

 „OBEY reiškia viso energijos potencialo išgavimą iš miško kirtimo atliekų ir medžių, kurie pjaunami retinant miškus. Pirmas veiksmas yra leisti atliekoms ir medžiams išdžiūti miške prieš juos susmulkinant ir pervežant. Remiantis gamtos dėsniais, jei medžiaga prieš deginant iki galo išdžiovinama, energijos išgaunama kur kas daugiau, lyginant, kai deginama šlapia mediena,“ – teigia Arno Wolff, „Walki“ viceprezidentas techninių produktų pardavimams ir rinkodarai. 

 

Tai pilna tvaraus ir tausojančio gamtą būdo išgauti energiją procedūra

 

OBEY apima visą medienos kirtimo, apdorojimo ir medienos biomasės naudojimo saugant aplinką procedūrą. Svarbus energijos gamybos šaltinis yra kirtimo atliekos: tai tos medžio dalys, kurios yra paliekamos, kai kamienai išvežami į popieriaus fabrikus ar lentpjūves. Kitas šaltinis yra ploni medeliai, kurie buvo iškirsti retinant mišką, kad jame galėtų augti vertingesni medžiai. Remiantis OBEY, šie medžiai ir medžių dalys yra paliekamos išdžiūti kirtimo vietoje tris ar keturias savaites, po to jie yra surenkami. Nemokama ir aplinką tausojanti saulės energija veiksmingai džiovina medieną, o nereikalingi energijos gamybai lapai ir spygliai nukrenta ir pūdami aprūpina mišką maistingosiomis medžiagomis. Pradžiūvusi mediena kraunama į krūvas, kur saulė ir vėjas ją toliau džiovina.

„Jei į krūvas sukrauta mediena yra apsaugoma nuo lietaus ir sniego tinkamu dangalu, ji lieka sausa ir nepraranda įgytos energetinės vertės. Be to, jei medis nebus užšalęs, jį apdoroti bus lengviau. „Walki“ siūlo specialiai šiam tikslui sukurtą „Walki“ biomasės dangalą. Kadangi jis pagamintas daugiausiai iš popieriaus, jį galima susmulkinti ir sudeginti kartu su medžių atliekomis,“ – teigia Arno Wolff.

Kitas OBEY procedūros veiksmas yra smulkinti medieną netoli jos krovimo vietos, taip sumažinant pervežimo apimtis ir energijos, reikalingos pervežimams, kiekį. Jei biomasė yra sausa, pervežimas tampa kur kas našesnis, nes sunkvežimius galima pripildyti neviršijant svorio apribojimų (nepervežant vandens). Be to, sandėliuojant tik sausą biomasę išvengiama puvimo.

„Kad biomasė būtų pelningas energijos išgavimo šaltinis, reikia biomasę utilizuoti kuo arčiau jos išgavimo vietos. Tai taip pat leidžia padidinti darbo vietų skaičių vietinėse bendruomenėse,“ – teigia Arno Wolff.

 

Biomasė iš miškų yra ateitis

 

Jei OBEY procedūra būtų įgyvendinama nuosekliai, iš biomasės išgautos energijos apimtys galėtų gerokai išaugti. Svarbiausia pasekmė – didelius kiekius iš iškasenų išgaunamos energijos būtų galima pakeisti atsinaujinančiais energijos šaltiniais.

„Biomasė yra svarbiausias atsinaujinančios energijos šaltinis, kuris dabar yra naudojamas, ir miškų bioenergija dabar yra didžiausias šaltinis jai gauti, turintis didžiausią augimo potencialą. Lyginant su daugybe kitų biologinės energijos šaltinių, tai – užtikrinta grynoji energija, t. y., apdorojant medžio biomasę nepatiriama energijos nuostolių. Be to, biomasės šaltiniu naudojant medieną, o ne maistines kultūras, nekyla klausimų ir priešpriešos, ar biomasę reikėtų naudoti kaip kurą ar vartoti maistui.“ – teigia Arno Wolff. 

 

Antraštė:

OBEY yra medienos biomasės panaudojimo energijai gaminti optimizavimas. Svarbi procedūros dalis yra būsimo energijos šaltinio apsauga nuo lietaus ir sniego.

© Walki Group

 

Daugiau informacijos apie OBEY rasite svetainėje www.obeyinfo.com arba galite kreiptis į:

 

Arno Wolff

Viceprezidentą techninių produktų pardavimams ir rinkodarai

„Walki Group“

Tel. +49 170 311 91 40

El. paštas: arno.wolff@walki.com

www.walki.com

 

Trumpai apie „Walki“

„Walki Group“ yra techninių laminatų ir apsauginių pakavimo medžiagų gamybos lyderė. Įmonė gamina naujoviškus pluoštinius daugiasluoksnio laminato produktus, skirtus įvairioms sritims – nuo energiją taupančios pastatų apdailos iki apsauginių pakuočių. „Walki Group“ gamyklų yra Suomijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, JK, Rusijoje ir Kinijoje. Įmonėje dirba apie 1000 žmonių. „Walki Group“ metų apyvarta yra 325 milijonų eurų.

Press release images


Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications