Europa på väg att ta ledningen inom kvantdatorteknik: IQM har samlat in 39 miljoner euro under Serie A-omgången.

/ins IQM Quantum Computers är Europas främsta tillverkare av supraledande kvantdatorer. Idag meddelades det att företaget lyckats samla in 39 miljoner euro under Serie A-omgången, vilket innebär att det totala insamlade beloppet uppgår till 71 miljoner euro.

Detta är en av de mest lönsamma insamlingsomgångar som genomförts av ett europeiskt uppstartsföretag på ett år. MIG Fonds har lett denna omgång där alla befintliga investerare medverkat, däribland Tesi, OpeanOcean, Maki.vc, Vito Ventures och Matadero QED. Dessutom har de nya investerarna Vsquared, Salvia GmbH, Santo Venture Capital GmbH, och Tencent också medverkat i denna omgång.

”IQM har fina meriter inom forskning och förmågan att uppnå snabb tillväxt. Företaget fortsätter att locka till sig de bästa talangerna över hela världen inom olika branscher och har överträffat sina milstolpar avseende hårdvara och mjukvara. Vi ser fram emot att leda denna omgång och fortsätta stödja IQM i takt med att de trappar upp nästa fas inom affärs- och hårdvarutillväxt.”, säger Axel Thierauf, partner på MIG Fonds och ordförande i IQM:s styrelse. 

Sedan 2019 har IQM varit ett av de snabbast växande företagen inom kvantdatorsektorn och har redan ett av världens största team inom hårdvaruteknik för kvantdatorer. De insamlade medlen kommer att användas för att öka IQM:s hårdvaruutveckling och gemensamt utforma applikationsspecifika kvantdatorer. En betydande del av de insamlade medlen kommer också att användas för att locka till sig och behålla de bästa talangerna över hela världen inom kvantdatorteknik samt för att upprätta försäljnings- och affärsutvecklingsteam. 

”Dagens meddelande ingår i vår löpande Serie A-omgång avseende investeringar. Jag är väldigt nöjd med det förtroende våra investerare har visat för vår vision, vårt team, vår produkt och vår förmåga att genomföra och kommersialisera kvantdatorer. Denna investering visar också deras fortsatta tilltro till att utforma kvantdatorteknikens framtid. Detta utgör ett viktigt erkännande av vårt fantastiska team som uppnådde alla våra milstolpar i den tidigare omgången. Det här är bara början.”, säger Jan Goetz, VD på IQM. 

”Det är imponerande att få ta del av IQM:s resa och se när deras teknik utvecklas. Vi är stolta över att få uppleva ännu ett uppstartsföretag i Finland som lyckats ha global inverkan. IQM kommer att fortsätta påverka datorteknikens framtid och därmed hjälpa till att lösa vissa av de globala utmaningar som finns inom sjukvård, klimatförändringen och utvecklingen av hållbara material med mera”, säger Juha Lehtola, direktör för direkta riskkapitalinvesteringar på Tesi (Finlands Industriinvestering Ab). 

IQM levererar kvantdatorer på plats till forskningslaboratorier och superdatorcentra. För sina industrikunder använder IQM en innovativ och gemensam utformningsstrategi baserad på applikationsspecifika processorer som använder sig av ny chipparkitektur och ultrasnabba kvantoperationer, vilket ger så kallad ”kvantfördel”1. IQM levererar den fullständiga hårdvaran till kvantdatorer, integrerar olika tekniker och bjuder in till samarbete med företag som utvecklar mjukvara till kvantdatorer. 

”Vi vill investera i uppstartsföretag inriktade på djup teknik som formar framtiden och gör att samhället utvecklas. IQM är det perfekta exemplet på ett företag som ligger i framkant – deras arbete med kvantdatorer kommer att påverka flera generationer framåt”, säger Herbert Mangesius, grundande partner på Vsquared och Vito Ventures. 

Även om kvantdatortekniken fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet genomför myndigheter och privata organisationer över hela världen investeringar för att bibehålla sitt konkurrensmässiga övertag och förbereda sig för framtidens kvantdatorer. 

Nästa årtionde kommer att bli kvantdatorteknikens decennium och vi kommer att se stora genombrott när det gäller tillämpningsbara applikationer där kvantdatorer används inom sjukvård, logistik, finans, kemi med mera. 

 

Om IQM:s kvantdatorer: 

IQM är Europas främsta företag inom supraledande kvantdatorer och har sitt högkvarter i Esbo i Finland. Sedan det grundades 2019 har IQM vuxit och har nu över 70 anställda. Dessutom har ett dotterbolag upprättats i München i Tyskland som har till uppgift att leda utformningen av den gemensamma utvecklingen. IQM levererar kvantdatorer på plats för användning i forskningslaboratorier och superdatorcentra och ger fullständig åtkomst till hårdvaran. För sina industrikunder använder IQM en unik applikationsspecifik och gemensam metod som leder till så kallad ”kvantfördel”. IQM har också fått ett anslag på 3,3 miljoner euro från Business Finland och tilldelats en aktieinvestering på 15 miljoner euro från EIC Accelerator-programmet. 

 

För mer information,

Högkvarter: 

IQM Finland Oy 
Kägelstranden 19 
02150 Esbo 
FINLAND 
www.meetiqm.com 

  

Kontaktuppgifter till media: 

Raghunath Koduvayur
Marknads- och kommunikationschef 
Raghunath@meetiqm.com 
+35 8504876509

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

 

Company Information

IQM Logo


IQM Finland Oy

Keilaranta 19
02150 Espoo
Finland

Phone: +358 (0)50 5696 439

IQM Germany GmbH

Nymphenburgerstr. 86
80636 München
Germany

Phone: +49 (0)89 23025750

info@meetiqm.com
www.meetiqm.com

Press contact

Raghunath Koduvayur
Head of Marketing
& Communications

Phone: +358 50 487 6509

Raghunath@meetiqm.com

     Via social media

Company Information

IQM Logo


IQM Finland Oy

Keilaranta 19
02150 Espoo
Finland

Phone: +358 (0)50 5696 439

IQM Germany GmbH

Nymphenburgerstr. 86
80636 München
Germany


Phone: +49 (0)89 23025750


info@meetiqm.com
www.meetiqm.com

Press contact

Raghunath Koduvayur
Head of Marketing
& Communications

Phone: +358 50 487 6509

Raghunath@meetiqm.com

     Via social media

About IQM Quantum Computers.

 

IQM is the leading European company designing and building superconducting quantum computers. IQM also provides partnerships and co-designs quantum computers for the specific needs of their customers. IQM has a world-class team of international quantum experts, located in Europe, building quantum computers for both the private and public sectors. Customers include governments, research laboratories, supercomputing centers, private organizations and others. IQM is a spin-out from Aalto University, Finland, and VTT Technical Research Centre of Finland. The team’s pioneering work has yielded breakthroughs in qubit reset, readout, thermal management of quantum circuits, and other innovative solutions.


Facts and Figures:

 • IQM has currently (November 2020) an international team of 40+ quantum engineers in Espoo, Finland, and Munich, Germany.
 • Number of employees currently (November 2020): 70+ employees
 • IQM team have collectively published over 640 scientific articles with more than 27,000 citations (IQM h-index: 81).
 • IQM has secured over €30M of funding from private investors and public entities.
 • Founding Year: 2019
 • Founders:
  • Kuan Yen Tan, CTO, Co-founder of IQM
  • Mikko Möttönen, Chief Scientist, Co-founder of IQM
  • Juha Vartiainen, COO, Co-founder of IQM
  • Jan Goetz, CEO, Co-founder of IQMPublications